Att aktivt dölja information är inget Örebro kommun skall hålla på med -offentlighetsprincipen är central

Med anledning av mitt sista utspel i NA den 29:e juni så fortsätter jag här med en egen uppföljning, fortfarande vägrar ansvariga att svara på frågor och fortsätter lägga på locket, men jag ger mig inte jag rycker av locket igen.

Som liberal så tror jag på egenmakt, möjlighet att påverka sin situation genom egna val, inget ska stå i vägen för din utveckling och du ska ges frihet att göra de val som passar just dig.

Att på en arbetsplats få känna sig fri och trygg är av stor vikt, skapas otrygghet så minskar resultatet och i detta fall så blir den enskilda medborgaren förlorare i ett minskat eller uteblivet resultat i form av service eller tjänst

Jag tycker det är mycket beklagligt att man fortsatt lägger locket på och vägrar konsekvent att ta sitt ansvar och se de problem som finns gällande arbetsmiljön  främst kopplat till tekniska förvaltningen men det har ju också framgått att problemen med att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats på andra förvaltningar.

Varför undviker kommunalrådet Ullis Sandberg ordförande programnämnd samhällsbyggnad och Charlotte Esberger Jandin ordförande Tekniska nämnden svara upp?

Jag menar att detta är ett ansvar som vi politiker måste gå in och ta nu som ytterst ansvariga, detta sker inte i dag av de högsta ansvariga för programnämnden Ullis Sandberg.

Problemen ligger i att högre chefer inte på ett systematiskt sätt arbetar förebyggande dålig arbetsmiljö, jag menar att man försöker dölja och låta saker rinna ut i sanden.

Jag kommer inte ge mig i ansvarsutkrävandet för att skapa förutsättningar för att all personal inom Örebro kommun upplever via vedertagna undersökningar att Örebro kommun är en trygg och attraktiv arbetsplats

Att i enskilda ärenden tex. Sekretessbelägga all dokumentation där chef har ”utrett sig själv” och aktivt jobbar för att försvåra insynen av medborgare är något som jag starkt ifrågasätter, offentlighetsprincipen är central.

Jag vill att Kommunalråd Ullis Sandberg, kommundirektören Anne Andersson, tidigare förvaltningschef Hanna Duva samt tidigare verksamhetschef Vatten och avlopp Lief Rehnberg ska granskas djupgående i det specifik ärendet där enskild medarbetare fått utbetalt 265000:- som ett exempel om hur man inte behandlar medmänniskor/kollegor.

Jag är fullständigt övertygad att det finns mer, jag har fått berättat för mig saker som jag inte trodde var möjliga

Nu behöver saker ske och det omedelbart, högre chefer och högsta ansvariga kommunalråd Ullis Sandberg bör fundera på om hon och övriga som konstant lägger locket på för uppkomna situationer kan hantera och följa upp sitt uppdrag

Gör om gör rätt, jag ger mig aldrig för att skapa en trygg och attraktiv och fritänkande arbetsplats

Ska vi vara Sveriges mest attraktiva medelstora stad ska vi också vara en attraktiv arbetsplats och behålla den fina personalresurs som finns