Jag är inte cykelhatare, förträngningen av gaturummet sänker Örebros livsnäring och miljö

Vi kan inte bortse från att bilen är ett viktigt transportmedel för många, det finns olika sätt att transportera sig, cykel, moped, kollektivt mfl.

Utvecklingen av bilen som transportmedel kommer förfinad och förbättras genom innovation och teknik, förarlösa fordon, eldrift mm, alla kan inte cykla, det måste vissa partier börja fatta.

Jag är inte cykelhatare eller bilkramare som vissa av mina meningsmotståndare säger, jag cyklar själv ca 400-500 mil per år, jag vill bara att Örebro kommun ska funka för alla.

Det ska vara ditt val som avgör vilket för stunden som passar dig.

I dagläget så trycker man bort bilen och minskar möjligheten med parkeringar i sådan grad att det påverkar funktionen av staden.

Jag tycker vi bör sansa oss i hur olika lösningar inom gaturummet blir till och sett till alla fordonstyper.

Ger man 100% åt det ena så finns det inget kvar till övriga, jag menar att det bör vara lösningar i staden som har högre precision som gynnar alla.

Vem är betjänt av långa köer som spottar ut föroreningar i staden, jämna flöden är både bra för miljön och räddningstjänsten.

Räddningstjänsten vittnar om stora problem med framkomligheten pga förtätningen av gaturummet och borttagandet av svängfiler, allt för ofta uppstår panik när räddningstjänsten kommer för det finns ingenstans att ta vägen.

Nej säger jag, detta kräver en helt annan politik än dagens minoritetsstyre med S i spetsen.

Örebro måste börja fungera för alla Örebroare oavsett vilket fordon du väljer.

Räddningstjänsten behöver kunna ta sig fram, vissa tider på dygnet och när det är som mest kritiskt så kan faktiskt liv vara i fara

Mkt bra insändare i dag från ”whats on”

http://www.na.se/opinion/insandare/orebros-langsamma-trafikflode-ger-onodig-miljoforstoring?referrer=app