Jag kräver eran avgång

Mot bakgrund av händelserna inom tekniska förvaltningen och inom programområde samhällsbyggnad som rapporterats om i Na så ser jag nu inga andra möjligheter än att kräva ansvariga politikers avgång.

https://www.na.se/artikel/orebro-lan/orebro/politiker-oroas-over-att-viktiga-vattenprojekt-aventyras-det-ar-nagot-ruttet-inom–forvaltningen

Flertalet händelser som rör personal har uppmärksammats genom media. Ansvariga politiker har fått frågor från mig, jag har krävt svar, svarande lägger locket på, väljer att smeta ut ansvaret eller i bästa fall peka på att sin resp ordförande i annan nämnd ansvarar för frågorna, och där sker samma sak, man tar inte i frågan/frågorna.

Medarbetarna mår inte bra av detta.

Jag har fått många enskilda händelser berättat för mig förutom de mest uppmärksammade som NA skrivit om, jag är stum i de berättelser jag hör.

Men vad gör man som politiker när jag vill ta sitt ansvar och göra rätt i så viktiga frågor som har med personalen att göra, jag försöker se till vad som skett hitta vägar till att rätta till och ställa ordning.

Jag har försökt att få svar, skapa ordning, men det är fullständigt omöjligt när man på avancerat sätt döljer information, nekar information till mig som politiker och även till media.

Hur är det möjligt att vår kommuns politiker kan acceptera att man inte följer arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftningen.

Jag krävde före sommaren 2018 ett extra presidiemöte enskilt för att prata arbetsmiljö, jag tänkte i min enfald att vi skulle kunna hitta en väg att gå för att hitta en väg ut, men jag mötes av som jag uppfattade det hånflin av ordförande Ullis Sanberg, man tar alltså inte detta på allvar.

Jag menar att vi som politiker bär det yttersta arbetsmiljöansvaret och märker vi att saker blir fel och man dessutom repeterar dessa fel så måste vi agera.

Jag menar vidare att ansvariga politiker Charlotte Edberger Jangdin (ordförande i tekniska förvaltningen) och Ullis Sandberg (ordförande i programnämnd samhällsbyggnad) har underlåtit sig i sitt ansvar.

Som ett sista instrument så lyfte jag frågan om arbetsmiljö i går den 26/9 i kommunfullmäktige genom en formulerad enkel fråga.

Bifogat nedan finner ni den enkla frågan samt länk till vilka svar jag fick från ansvarigt kommunalråd.

Med bakgrund av ovan så kräver jag eran avgång Ullis Sandberg Kommunalråd och ansvarig ordförande för programnämnd samhällsbyggnad och Charlotte Edberger Jangdin Ordförande Tekniska förvaltningen från respektive ansvarsområde och roll.

Ska vi vara en attraktiv stad så måste vi också vara attraktiv som arbetsgivare.

Kopiera nedan länk och infoga i din webbläsare, klicka sedan på ärende 8 och dra fram tiden till 1:38:00 för att se ärendet i kommunfullmäktige i går den 20180926.

https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=f827w8

Karlsdalsallen och näringslivet, jag blir förbannad!!

Jag tycker det är beklämmande att Ullis Sandberg kommunalråd och ansvarig för programnämnd samhällsbyggnad gång efter annan döljer information, vi har i programnämnden gång efter annan ifrågasatt varför inte det kommer mtrl till våra paddor för oss i oppositionen att läsa in oss på och förbereda oss på, vissa gånger har vi fått utskrifter, då med hänvisning till att det inte ska spridas, min tolkning är att offentlighetsprincipen urholkas och insynen minskar.

Jag sitter i presidiet i programnämnd samhällsbyggnad och jag har rätt till att få informationen, jag måste kunna bedriva oppositionspolitik.

Nu när man läser i tidningen att även näringslivet inte får ta del av information om hur projekt har planerats blir jag förbannad.

Detta måste upphöra och jag kräver en granskning om hur nuvarande minoritet hanterar ärende ur ett offentlighetsperspektiv.

Hur kan du Ullis Sandberg Kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor säga på frågan från näringslivet att ”handlingarna omfattas av sekretess”

Hur är det möjligt?

Är det ens lagligt, vad har du för lagstöd?

Kan inte cyklister svänga

Jag tror på smarta lösningar inom trafikutrymmet, jag tror att det måste finnas större respekt för varandra i trafiken, jag tror att förtätningen av gaturummet kommer göra det besvärligt för Örebros fortsatta utveckling.

Näringsliv påverkas negativt och därmed konsumtionen av varor och tjänster.

Vad är det som gör att vi ständigt trycker bort och skapar hinder på leder som är viktiga för flödena till förmån annat trafikslag.

Jag tänker främst på de som verkligen behöver framkomlighet och det är våra blåljusfordon, men även de som har behov av bilen, landsbygden blir än mer segregerad från staden.

Att ha fungerande flöden i staden gynnar inte bara alla typer av fordon utan även människor i nöd.

Att vi ska vara miljösmarta och tänka på våra generationer framåt är en självklarhet, vi har bara lite olika sätt att se på saker

Bra flöden för alla fordonsslag är en miljövinst.

Måste cyklister alltid ha raka stråk i omedelbar närhet till våra leder genom staden, det finns många andra smarta vägar och cykelstråk som kan skapas på mindre gator, tex på mindre trafikerade gator.

Jag förstår meningen med att ha stråk och korta restider men vi måste tänka till när olika lösningar blir till, den trafikpolitik som bedrivs i dag är tyvärr inte för alla.

Håll i åtanken igen att jag är varken bilkramare eller cykelhatare utan vill att hela Örebro ska leva och fungera för alla.

Jag vill ändra på detta, du gör ditt val på söndag den 9:e