Kan inte cyklister svänga

Jag tror på smarta lösningar inom trafikutrymmet, jag tror att det måste finnas större respekt för varandra i trafiken, jag tror att förtätningen av gaturummet kommer göra det besvärligt för Örebros fortsatta utveckling.

Näringsliv påverkas negativt och därmed konsumtionen av varor och tjänster.

Vad är det som gör att vi ständigt trycker bort och skapar hinder på leder som är viktiga för flödena till förmån annat trafikslag.

Jag tänker främst på de som verkligen behöver framkomlighet och det är våra blåljusfordon, men även de som har behov av bilen, landsbygden blir än mer segregerad från staden.

Att ha fungerande flöden i staden gynnar inte bara alla typer av fordon utan även människor i nöd.

Att vi ska vara miljösmarta och tänka på våra generationer framåt är en självklarhet, vi har bara lite olika sätt att se på saker

Bra flöden för alla fordonsslag är en miljövinst.

Måste cyklister alltid ha raka stråk i omedelbar närhet till våra leder genom staden, det finns många andra smarta vägar och cykelstråk som kan skapas på mindre gator, tex på mindre trafikerade gator.

Jag förstår meningen med att ha stråk och korta restider men vi måste tänka till när olika lösningar blir till, den trafikpolitik som bedrivs i dag är tyvärr inte för alla.

Håll i åtanken igen att jag är varken bilkramare eller cykelhatare utan vill att hela Örebro ska leva och fungera för alla.

Jag vill ändra på detta, du gör ditt val på söndag den 9:e

Publicerat av

Patrik Jämtvall

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *