Jag kräver eran avgång

Mot bakgrund av händelserna inom tekniska förvaltningen och inom programområde samhällsbyggnad som rapporterats om i Na så ser jag nu inga andra möjligheter än att kräva ansvariga politikers avgång.

https://www.na.se/artikel/orebro-lan/orebro/politiker-oroas-over-att-viktiga-vattenprojekt-aventyras-det-ar-nagot-ruttet-inom–forvaltningen

Flertalet händelser som rör personal har uppmärksammats genom media. Ansvariga politiker har fått frågor från mig, jag har krävt svar, svarande lägger locket på, väljer att smeta ut ansvaret eller i bästa fall peka på att sin resp ordförande i annan nämnd ansvarar för frågorna, och där sker samma sak, man tar inte i frågan/frågorna.

Medarbetarna mår inte bra av detta.

Jag har fått många enskilda händelser berättat för mig förutom de mest uppmärksammade som NA skrivit om, jag är stum i de berättelser jag hör.

Men vad gör man som politiker när jag vill ta sitt ansvar och göra rätt i så viktiga frågor som har med personalen att göra, jag försöker se till vad som skett hitta vägar till att rätta till och ställa ordning.

Jag har försökt att få svar, skapa ordning, men det är fullständigt omöjligt när man på avancerat sätt döljer information, nekar information till mig som politiker och även till media.

Hur är det möjligt att vår kommuns politiker kan acceptera att man inte följer arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftningen.

Jag krävde före sommaren 2018 ett extra presidiemöte enskilt för att prata arbetsmiljö, jag tänkte i min enfald att vi skulle kunna hitta en väg att gå för att hitta en väg ut, men jag mötes av som jag uppfattade det hånflin av ordförande Ullis Sanberg, man tar alltså inte detta på allvar.

Jag menar att vi som politiker bär det yttersta arbetsmiljöansvaret och märker vi att saker blir fel och man dessutom repeterar dessa fel så måste vi agera.

Jag menar vidare att ansvariga politiker Charlotte Edberger Jangdin (ordförande i tekniska förvaltningen) och Ullis Sandberg (ordförande i programnämnd samhällsbyggnad) har underlåtit sig i sitt ansvar.

Som ett sista instrument så lyfte jag frågan om arbetsmiljö i går den 26/9 i kommunfullmäktige genom en formulerad enkel fråga.

Bifogat nedan finner ni den enkla frågan samt länk till vilka svar jag fick från ansvarigt kommunalråd.

Med bakgrund av ovan så kräver jag eran avgång Ullis Sandberg Kommunalråd och ansvarig ordförande för programnämnd samhällsbyggnad och Charlotte Edberger Jangdin Ordförande Tekniska förvaltningen från respektive ansvarsområde och roll.

Ska vi vara en attraktiv stad så måste vi också vara attraktiv som arbetsgivare.

Kopiera nedan länk och infoga i din webbläsare, klicka sedan på ärende 8 och dra fram tiden till 1:38:00 för att se ärendet i kommunfullmäktige i går den 20180926.

https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=f827w8

Publicerat av

Patrik Jämtvall

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *