Jo jag tackar ja -riktiga analyser, bättre sent än aldrig…

Jag kan konstatera att Ullis Sandberg kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnad kanske lyssnar trots allt, i så fall finns det ju en strimma hopp, men tror egentligen inget förrän jag ser det i verkligheten. Järntorgsproblematiken blir pilot för S i deras Nya tänk om att ta reda på hur verkligheten funkar innan man sätter ner spaden.

Bakgrunden är att jag har framfört senast i dag på programnämnd samhällsbyggnads nämndmöte, men även tidigare många gånger, att saker som ska ske i staden med ombyggnationer skall baseras på simuleringar och analyser på ritbordet innan dom sätts i verket.

Varför detta kan man undra, jo detta ger ett bra underlag för beslut, jag påstår att detta inte skett hittills, vilket är djupt olyckligt.

Det som nu sker är en himla massa politiska prioriteringar som syftar till estetik och minimal funktion i stadsbilden gällande gaturummet.

De politiska prioriteringar som nu sker skapar kaos och dålig fungerande stad.

Köerna är enorma i trafiken, vi kan inte tvinga bort trafiken från staden, näringsliv och staden behöver puls och flöden av alla trafikslag, förstå detta en gång för alla.

Nu diskuteras det även enskilda kollektivtrafikstråk på befintligt gatuutrymme sk. BRT ( bus rapid transit ), jag anförde senast i dag att man bör fokusera att istället för detta öka effektiviteten på befintlig kollektivtrafik.

Vi ska självklart gå mot en mer fossilfri framtid men vi ska nog vara lite mer nyktra i våra beslut

Örebro skall fungera för alla oavsett hur du som individ väljer transportera dig.