Trafiken imploderar, medborgare stå upp för ert självbestämmande

Ullis Sandberg ” Ju fler invånare Örebro får desto mindre plats blir det över till biltrafik ”

Mitt sätt att se rådande situation gällande infrastrukturen och de underfinansierade sk. Trafikprojekten enligt nedan:

I en växande stad är det totalt vansinne att minska våra flöden genom staden. När staden och kommunen växer måste vi skapa förutsättningar för att alla olika trafikslag kommer fram.

Ullis Sandberg (S) har varken kontroll på gällande situation eller utvecklingen av de så kallade trafikprojekten som tillämpas, med mera.

Det finns mig veterligen inte några skrivbordsimuleringar som verifierar funktionen av alla de gatuförändringar som görs. Detta har jag fått bekräftat vid de möten vi har.

Jag påstår att lösningarna som görs i vår infrastruktur måste hänga ihop för att vi ska ha god funktion och bra flöden, att som i dag göra ad hoc-lösningar gynnar ingen.

Jag är djupt oroad över att minoritetsstyret har så fruktansvärt dålig framförhållning. Både i sitt sätt att prioritera vad som är viktigast för Örebro och för framfarten av underfinansierade gatuprojekt.

Nu stundar omläggningar på Östra Bangatan (vårt krav 4 filer kvar) där, enligt uppgift, svängfiler kommer försvinna. S planerar att göra om Hertig Karls Allé till en smalare gata för bilar (budget på detta baserad på nyckeltal för Trädgårdsgatan som var underfinansierad från start). Södra Greve Rosengatan finns det planer för med gällande avsmalning. Rudbecksgatan kommer gå samma öde till mötes och där vill man även trycka in kollektivtrafikstråk.

Jag menar att i en växande stad så ska framkomlighet för alla olika typer av trafikanter vara central. Hur får man annars en livskraftig stad med ett näringsliv som brinner för att utveckla staden/kommunen?

Just nu så imploderar staden gällande trafiksituationen och inte minst för vår blåljusverksamhet. Brandmän får i dag, i utryckning, gå ut och dirigera trafik och ambulansen har stora problem med framkomligheten.

Vi ska ha en växande stad men varför tänker ni inte till långsiktigt för alla örebroares bästa? Bra flöden ger miljövinster då köer skadar miljön. Bilar kommer gå mot mer fossilfritt och eran idé om att tvinga bort biltrafiken är dömd att misslyckas. Konsekvenserna är köer med illaluktande avgaser som påverkar vårt klimat väsentligt mer.

Se till att öka turtätheten på befintlig kollektivtrafik och att den fungerar bättre. Det kan ni i S hantera på era möten med era kollegor i regionen

Att göra det ni gör nu i vår vackra stad är inget annat än kapitalförstöring. Dels för att projekten inte håller budget och dels för att ni klämmer sönder staden rent infrastrukturmässigt.

Lyft upp kepskanten och skapa lite breddseende för Örebroarnas skull!

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun
Talesperson samhällsbyggnadsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige
Presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *