Är vi i Nordkorea

Nu är jag ännu mer förbannad!!

Jag har begärt ut handlingar från kommunen igen, de första handlingarna jag har begärt ut accepterar jag att det finns skaderekvisit, handlingen som jag begär kan alltså motparten lida skada av om vissa uppgifter kommer ut i offentligheten.

Nog om det.

Jag har också begärt ut handling som gäller en rapport, denna rapport har hanterats inom kommunen och är relativt gammal.

Nu när jag begär denna handling då jag inte kommer åt den via den politiska padda som vi alla förtroendevalda har så vill jag alltså få denna till mig.

Betänk då också att jag är den ledande politikern i opposition inom området samhällsbyggnad.

Jag får till svar att man ska göra sekretessprövning.

Jurist på kommunen ringer och undrar om dom kan sudda lite och lämna ut den preliminärt?

Jag vet inte om det bara är jag men försöker kommunen dölja offentlig handling medvetet?

Ska jag behöva dra även detta till JO, blir ju löjligt.

Nu får ni alla hålla i er för jag kommer vidta nödvändiga åtgärder

Oavsett hur ni än gör på kommunen i denna fråga så ska jag ha rapporten omaskad och oavsett om ni anser att det uppfyller skaderekvisit

JAG ÄR FÖR I HELSIKE OPPOSITIONSLEDARE I PROGRAMNÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD

Får jag ut handlingen maskad så vill jag ha ett skriftligt beslut på detta så jag kan dra det till kammarrätten.

Det är inte lätt att vara oppositionspolitiker i Socialistörebro.

Om jag som politiker har svårt att få ut handlingar så kommer ni medborgare ha än värre problem.

DETTA VILL JAG MOTVERKA!!

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsförordningen

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-myndigheter-och-namnder/riksdagens-ombudsman-jo/

#jo #justitieombudsmannen