Dax för ett maktövertagande

Jag är djupt oroad över utvecklingen inom Örebro kommun, jag som ansvarig oppositionsledare i samhällsbyggnadsfrågor behöver ha motsvarande möjlighet och tillgång till material/handlingar som minoritetsstyret har eller kan få.

Jag som person är vetgirig, jag behöver få information om djupet i viss data för att känna mig trygg eller tänka annorlunda i hur medel skall fördelas.

Det är ju nämligen politiken som styr medlen som direkt påverkar dig som medborgare och även näringslivet.

Jag har nu tröttnat på att jag behandlas med tystnad och sekretessbeslut.

Jag menar att jag som YTTERST ansvarig politiker i opposition har rätt att ta del av handlingar oavsett om handlingen innehåller känsliga uppgifter.

Handlingar vi politiker hanterar dagligen har olika känslighetsart, men allt ska anses som offentlig handling och ytterst få handlingar ska falla under sekretess (skydd ska ske om man kan anse att enskild person kan lida skada, skaderekvesit skall vara uppfyllda)

Det som nu förekommer är att man slentrianmässiga sekretesslägger handlingar på mycket vaga grunder.

Att jag nu märker en tendens att så fort JAG frågar efter information så prövas sekretess på begärd handling trots att handlingar har hanterats i nämnd och varit i olika dragningar är MYCKET allvarligt, när jag tidigare frågat efter handlingar så har svar helt uteblivit.

Ovan har renderat både JO-anmälan och en överklagan till Kanmarrätten.

Jag anser att demokratin är hotad !!

Jag inväntar nu svar från de olika myndigheterna och instanserna.

En sak ska ni ha klart för er är att jag kommer aldrig sluta söka sanningen och ljuset.

Rätt ska vara rätt!!

Dax för ett maktövertagande

#orepol #samhällsbyggnad