Dax för ett maktövertagande

Jag är djupt oroad över utvecklingen inom Örebro kommun, jag som ansvarig oppositionsledare i samhällsbyggnadsfrågor behöver ha motsvarande möjlighet och tillgång till material/handlingar som minoritetsstyret har eller kan få.

Jag som person är vetgirig, jag behöver få information om djupet i viss data för att känna mig trygg eller tänka annorlunda i hur medel skall fördelas.

Det är ju nämligen politiken som styr medlen som direkt påverkar dig som medborgare och även näringslivet.

Jag har nu tröttnat på att jag behandlas med tystnad och sekretessbeslut.

Jag menar att jag som YTTERST ansvarig politiker i opposition har rätt att ta del av handlingar oavsett om handlingen innehåller känsliga uppgifter.

Handlingar vi politiker hanterar dagligen har olika känslighetsart, men allt ska anses som offentlig handling och ytterst få handlingar ska falla under sekretess (skydd ska ske om man kan anse att enskild person kan lida skada, skaderekvesit skall vara uppfyllda)

Det som nu förekommer är att man slentrianmässiga sekretesslägger handlingar på mycket vaga grunder.

Att jag nu märker en tendens att så fort JAG frågar efter information så prövas sekretess på begärd handling trots att handlingar har hanterats i nämnd och varit i olika dragningar är MYCKET allvarligt, när jag tidigare frågat efter handlingar så har svar helt uteblivit.

Ovan har renderat både JO-anmälan och en överklagan till Kanmarrätten.

Jag anser att demokratin är hotad !!

Jag inväntar nu svar från de olika myndigheterna och instanserna.

En sak ska ni ha klart för er är att jag kommer aldrig sluta söka sanningen och ljuset.

Rätt ska vara rätt!!

Dax för ett maktövertagande

#orepol #samhällsbyggnad

Är vi i Nordkorea

Nu är jag ännu mer förbannad!!

Jag har begärt ut handlingar från kommunen igen, de första handlingarna jag har begärt ut accepterar jag att det finns skaderekvisit, handlingen som jag begär kan alltså motparten lida skada av om vissa uppgifter kommer ut i offentligheten.

Nog om det.

Jag har också begärt ut handling som gäller en rapport, denna rapport har hanterats inom kommunen och är relativt gammal.

Nu när jag begär denna handling då jag inte kommer åt den via den politiska padda som vi alla förtroendevalda har så vill jag alltså få denna till mig.

Betänk då också att jag är den ledande politikern i opposition inom området samhällsbyggnad.

Jag får till svar att man ska göra sekretessprövning.

Jurist på kommunen ringer och undrar om dom kan sudda lite och lämna ut den preliminärt?

Jag vet inte om det bara är jag men försöker kommunen dölja offentlig handling medvetet?

Ska jag behöva dra även detta till JO, blir ju löjligt.

Nu får ni alla hålla i er för jag kommer vidta nödvändiga åtgärder

Oavsett hur ni än gör på kommunen i denna fråga så ska jag ha rapporten omaskad och oavsett om ni anser att det uppfyller skaderekvisit

JAG ÄR FÖR I HELSIKE OPPOSITIONSLEDARE I PROGRAMNÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD

Får jag ut handlingen maskad så vill jag ha ett skriftligt beslut på detta så jag kan dra det till kammarrätten.

Det är inte lätt att vara oppositionspolitiker i Socialistörebro.

Om jag som politiker har svårt att få ut handlingar så kommer ni medborgare ha än värre problem.

DETTA VILL JAG MOTVERKA!!

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsförordningen

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-myndigheter-och-namnder/riksdagens-ombudsman-jo/

#jo #justitieombudsmannen

Kärnkraft är CO2 neutralt och Sverige lever i lögn

Kol på båt från Colombia som drivs av tjockolja till 6 st kolkraftverk i Tyskland

Ägare: Sverige

I Sverige, stäng kärnkraften, och bygg ut vind, vatten och solkraft

En matematik som inte fungerar då behoven av uttagen effekt fortfarande överstiger vad de alternativa förnybara systemen klarar.

Konsekvens, elbrist i Sverige och flera miljoner döda pga utsläpp av kolkraftverken i Tyskland

Vet inte men tycker det är förbannad dubbelmoral.

Poäng: omställning ska ske till en motsvarande kraft för att inte ta död på ett av våra basala behov el.

Kärnkraften är när den är byggd nästintill co2 neutral

Statistik:

Dödstalen pga kärnkraft extremt liten

Dödstalen pga kolkraft extremt mycket större

För att klara våra framtida behov ska energisystem absolut utvecklas men det bör finnas en mycket mer nykter diskussion om kärnkraften.

Risken är just nu störst för haveri när nedskärningar sker och underhåll brister på befintliga kärnkraftverk.

Skäck lyset och köp batterier, eller nej gör inte detta heller för dom innehåller bly, kol och massa gifta polymer..

Släck bara!!!

Kollektivtrafik – betalar gärna men då ska den också ha högre kvalite

Blir som politiker förvånad rätt ofta trots att man är relativt insatt tycker jag själv.

Priser höjs för varje år via index mm. och saker blir bättre och man får ut ofta en högre kvalité när priset också höjs, företag kan då utvecklas och skapa mer och bättre förutsättningar för oss konsumenter.

När ett pris höjs så ska det också finnas en motivering, den kan vara att man får mer för pengarna genom bättre funktioner och mer tjänster.

När vi pratar miljö och hur vi individer ska vara delaktiga i att vi når det uppsatta klimatmålen så är kollektivt resande en del i detta.

Det som jag reagerar kraftfullt på är när priser stiger på något som man vill att medborgarna skall använda för att vara miljösmart, för mig blir det direkt kontraproduktivt.

Hade motiveringen varit att tex. Fler bussar ska köpas in och att turtätheten kommer öka och att man tillsätter mer hållplatser på landsbygden då hade höjning varit motiverad.

Men jag ser inte denna motivering….

Att höja priserna på en produkt eller tjänst som inte blivit effektivare är bara fel, detta kan påverka det så viktiga resandet med kollektiva medel och det är miljöosmart.

Nu får ni Socialdemokraterna i både Regionfullmäktige och Kommunfullmäktoge synka er lite bättre…

Jag som Liberal och gruppledare för oppositionen i Programnämnd samhällsbyggnad vill se ökad turtäthet, öka antalet hållplatser med fokus på landsbygden och har ett antal fler effektiviseringskrav som är på riktigt.

Höjer man priset så ska också kvalitén höjas!!!

https://www.na.se/artikel/samhalle-valfard/nu-blir-det-dyrare-att-aka-med-lanstrafiken-har-ar-nya-priserna-fran-15-januari

Trafiken imploderar, medborgare stå upp för ert självbestämmande

Ullis Sandberg ” Ju fler invånare Örebro får desto mindre plats blir det över till biltrafik ”

Mitt sätt att se rådande situation gällande infrastrukturen och de underfinansierade sk. Trafikprojekten enligt nedan:

I en växande stad är det totalt vansinne att minska våra flöden genom staden. När staden och kommunen växer måste vi skapa förutsättningar för att alla olika trafikslag kommer fram.

Ullis Sandberg (S) har varken kontroll på gällande situation eller utvecklingen av de så kallade trafikprojekten som tillämpas, med mera.

Det finns mig veterligen inte några skrivbordsimuleringar som verifierar funktionen av alla de gatuförändringar som görs. Detta har jag fått bekräftat vid de möten vi har.

Jag påstår att lösningarna som görs i vår infrastruktur måste hänga ihop för att vi ska ha god funktion och bra flöden, att som i dag göra ad hoc-lösningar gynnar ingen.

Jag är djupt oroad över att minoritetsstyret har så fruktansvärt dålig framförhållning. Både i sitt sätt att prioritera vad som är viktigast för Örebro och för framfarten av underfinansierade gatuprojekt.

Nu stundar omläggningar på Östra Bangatan (vårt krav 4 filer kvar) där, enligt uppgift, svängfiler kommer försvinna. S planerar att göra om Hertig Karls Allé till en smalare gata för bilar (budget på detta baserad på nyckeltal för Trädgårdsgatan som var underfinansierad från start). Södra Greve Rosengatan finns det planer för med gällande avsmalning. Rudbecksgatan kommer gå samma öde till mötes och där vill man även trycka in kollektivtrafikstråk.

Jag menar att i en växande stad så ska framkomlighet för alla olika typer av trafikanter vara central. Hur får man annars en livskraftig stad med ett näringsliv som brinner för att utveckla staden/kommunen?

Just nu så imploderar staden gällande trafiksituationen och inte minst för vår blåljusverksamhet. Brandmän får i dag, i utryckning, gå ut och dirigera trafik och ambulansen har stora problem med framkomligheten.

Vi ska ha en växande stad men varför tänker ni inte till långsiktigt för alla örebroares bästa? Bra flöden ger miljövinster då köer skadar miljön. Bilar kommer gå mot mer fossilfritt och eran idé om att tvinga bort biltrafiken är dömd att misslyckas. Konsekvenserna är köer med illaluktande avgaser som påverkar vårt klimat väsentligt mer.

Se till att öka turtätheten på befintlig kollektivtrafik och att den fungerar bättre. Det kan ni i S hantera på era möten med era kollegor i regionen

Att göra det ni gör nu i vår vackra stad är inget annat än kapitalförstöring. Dels för att projekten inte håller budget och dels för att ni klämmer sönder staden rent infrastrukturmässigt.

Lyft upp kepskanten och skapa lite breddseende för Örebroarnas skull!

Patrik Jämtvall Liberalerna Örebro kommun
Talesperson samhällsbyggnadsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige
Presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad

Jo jag tackar ja -riktiga analyser, bättre sent än aldrig…

Jag kan konstatera att Ullis Sandberg kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnad kanske lyssnar trots allt, i så fall finns det ju en strimma hopp, men tror egentligen inget förrän jag ser det i verkligheten. Järntorgsproblematiken blir pilot för S i deras Nya tänk om att ta reda på hur verkligheten funkar innan man sätter ner spaden.

Bakgrunden är att jag har framfört senast i dag på programnämnd samhällsbyggnads nämndmöte, men även tidigare många gånger, att saker som ska ske i staden med ombyggnationer skall baseras på simuleringar och analyser på ritbordet innan dom sätts i verket.

Varför detta kan man undra, jo detta ger ett bra underlag för beslut, jag påstår att detta inte skett hittills, vilket är djupt olyckligt.

Det som nu sker är en himla massa politiska prioriteringar som syftar till estetik och minimal funktion i stadsbilden gällande gaturummet.

De politiska prioriteringar som nu sker skapar kaos och dålig fungerande stad.

Köerna är enorma i trafiken, vi kan inte tvinga bort trafiken från staden, näringsliv och staden behöver puls och flöden av alla trafikslag, förstå detta en gång för alla.

Nu diskuteras det även enskilda kollektivtrafikstråk på befintligt gatuutrymme sk. BRT ( bus rapid transit ), jag anförde senast i dag att man bör fokusera att istället för detta öka effektiviteten på befintlig kollektivtrafik.

Vi ska självklart gå mot en mer fossilfri framtid men vi ska nog vara lite mer nyktra i våra beslut

Örebro skall fungera för alla oavsett hur du som individ väljer transportera dig.

Jag kräver eran avgång

Mot bakgrund av händelserna inom tekniska förvaltningen och inom programområde samhällsbyggnad som rapporterats om i Na så ser jag nu inga andra möjligheter än att kräva ansvariga politikers avgång.

https://www.na.se/artikel/orebro-lan/orebro/politiker-oroas-over-att-viktiga-vattenprojekt-aventyras-det-ar-nagot-ruttet-inom–forvaltningen

Flertalet händelser som rör personal har uppmärksammats genom media. Ansvariga politiker har fått frågor från mig, jag har krävt svar, svarande lägger locket på, väljer att smeta ut ansvaret eller i bästa fall peka på att sin resp ordförande i annan nämnd ansvarar för frågorna, och där sker samma sak, man tar inte i frågan/frågorna.

Medarbetarna mår inte bra av detta.

Jag har fått många enskilda händelser berättat för mig förutom de mest uppmärksammade som NA skrivit om, jag är stum i de berättelser jag hör.

Men vad gör man som politiker när jag vill ta sitt ansvar och göra rätt i så viktiga frågor som har med personalen att göra, jag försöker se till vad som skett hitta vägar till att rätta till och ställa ordning.

Jag har försökt att få svar, skapa ordning, men det är fullständigt omöjligt när man på avancerat sätt döljer information, nekar information till mig som politiker och även till media.

Hur är det möjligt att vår kommuns politiker kan acceptera att man inte följer arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftningen.

Jag krävde före sommaren 2018 ett extra presidiemöte enskilt för att prata arbetsmiljö, jag tänkte i min enfald att vi skulle kunna hitta en väg att gå för att hitta en väg ut, men jag mötes av som jag uppfattade det hånflin av ordförande Ullis Sanberg, man tar alltså inte detta på allvar.

Jag menar att vi som politiker bär det yttersta arbetsmiljöansvaret och märker vi att saker blir fel och man dessutom repeterar dessa fel så måste vi agera.

Jag menar vidare att ansvariga politiker Charlotte Edberger Jangdin (ordförande i tekniska förvaltningen) och Ullis Sandberg (ordförande i programnämnd samhällsbyggnad) har underlåtit sig i sitt ansvar.

Som ett sista instrument så lyfte jag frågan om arbetsmiljö i går den 26/9 i kommunfullmäktige genom en formulerad enkel fråga.

Bifogat nedan finner ni den enkla frågan samt länk till vilka svar jag fick från ansvarigt kommunalråd.

Med bakgrund av ovan så kräver jag eran avgång Ullis Sandberg Kommunalråd och ansvarig ordförande för programnämnd samhällsbyggnad och Charlotte Edberger Jangdin Ordförande Tekniska förvaltningen från respektive ansvarsområde och roll.

Ska vi vara en attraktiv stad så måste vi också vara attraktiv som arbetsgivare.

Kopiera nedan länk och infoga i din webbläsare, klicka sedan på ärende 8 och dra fram tiden till 1:38:00 för att se ärendet i kommunfullmäktige i går den 20180926.

https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=f827w8

Karlsdalsallen och näringslivet, jag blir förbannad!!

Jag tycker det är beklämmande att Ullis Sandberg kommunalråd och ansvarig för programnämnd samhällsbyggnad gång efter annan döljer information, vi har i programnämnden gång efter annan ifrågasatt varför inte det kommer mtrl till våra paddor för oss i oppositionen att läsa in oss på och förbereda oss på, vissa gånger har vi fått utskrifter, då med hänvisning till att det inte ska spridas, min tolkning är att offentlighetsprincipen urholkas och insynen minskar.

Jag sitter i presidiet i programnämnd samhällsbyggnad och jag har rätt till att få informationen, jag måste kunna bedriva oppositionspolitik.

Nu när man läser i tidningen att även näringslivet inte får ta del av information om hur projekt har planerats blir jag förbannad.

Detta måste upphöra och jag kräver en granskning om hur nuvarande minoritet hanterar ärende ur ett offentlighetsperspektiv.

Hur kan du Ullis Sandberg Kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor säga på frågan från näringslivet att ”handlingarna omfattas av sekretess”

Hur är det möjligt?

Är det ens lagligt, vad har du för lagstöd?

Kan inte cyklister svänga

Jag tror på smarta lösningar inom trafikutrymmet, jag tror att det måste finnas större respekt för varandra i trafiken, jag tror att förtätningen av gaturummet kommer göra det besvärligt för Örebros fortsatta utveckling.

Näringsliv påverkas negativt och därmed konsumtionen av varor och tjänster.

Vad är det som gör att vi ständigt trycker bort och skapar hinder på leder som är viktiga för flödena till förmån annat trafikslag.

Jag tänker främst på de som verkligen behöver framkomlighet och det är våra blåljusfordon, men även de som har behov av bilen, landsbygden blir än mer segregerad från staden.

Att ha fungerande flöden i staden gynnar inte bara alla typer av fordon utan även människor i nöd.

Att vi ska vara miljösmarta och tänka på våra generationer framåt är en självklarhet, vi har bara lite olika sätt att se på saker

Bra flöden för alla fordonsslag är en miljövinst.

Måste cyklister alltid ha raka stråk i omedelbar närhet till våra leder genom staden, det finns många andra smarta vägar och cykelstråk som kan skapas på mindre gator, tex på mindre trafikerade gator.

Jag förstår meningen med att ha stråk och korta restider men vi måste tänka till när olika lösningar blir till, den trafikpolitik som bedrivs i dag är tyvärr inte för alla.

Håll i åtanken igen att jag är varken bilkramare eller cykelhatare utan vill att hela Örebro ska leva och fungera för alla.

Jag vill ändra på detta, du gör ditt val på söndag den 9:e

Jag är inte cykelhatare, förträngningen av gaturummet sänker Örebros livsnäring och miljö

Vi kan inte bortse från att bilen är ett viktigt transportmedel för många, det finns olika sätt att transportera sig, cykel, moped, kollektivt mfl.

Utvecklingen av bilen som transportmedel kommer förfinad och förbättras genom innovation och teknik, förarlösa fordon, eldrift mm, alla kan inte cykla, det måste vissa partier börja fatta.

Jag är inte cykelhatare eller bilkramare som vissa av mina meningsmotståndare säger, jag cyklar själv ca 400-500 mil per år, jag vill bara att Örebro kommun ska funka för alla.

Det ska vara ditt val som avgör vilket för stunden som passar dig.

I dagläget så trycker man bort bilen och minskar möjligheten med parkeringar i sådan grad att det påverkar funktionen av staden.

Jag tycker vi bör sansa oss i hur olika lösningar inom gaturummet blir till och sett till alla fordonstyper.

Ger man 100% åt det ena så finns det inget kvar till övriga, jag menar att det bör vara lösningar i staden som har högre precision som gynnar alla.

Vem är betjänt av långa köer som spottar ut föroreningar i staden, jämna flöden är både bra för miljön och räddningstjänsten.

Räddningstjänsten vittnar om stora problem med framkomligheten pga förtätningen av gaturummet och borttagandet av svängfiler, allt för ofta uppstår panik när räddningstjänsten kommer för det finns ingenstans att ta vägen.

Nej säger jag, detta kräver en helt annan politik än dagens minoritetsstyre med S i spetsen.

Örebro måste börja fungera för alla Örebroare oavsett vilket fordon du väljer.

Räddningstjänsten behöver kunna ta sig fram, vissa tider på dygnet och när det är som mest kritiskt så kan faktiskt liv vara i fara

Mkt bra insändare i dag från ”whats on”

http://www.na.se/opinion/insandare/orebros-langsamma-trafikflode-ger-onodig-miljoforstoring?referrer=app