Portföljbyte

En heldag i min nya roll som ansvarigt kommunalråd för Civila samhällets olika aktörer. På Örebro universitet idag fredag fick vi mellan 8:45-16:00 lyssna till många lärorika föredrag och fortbilda oss inom områden såsom psykisk ohälsa, inkludering, kommunikation, juridik, sammanhållning mm mm. En massa känt gött föreningsfolk fick en umgås med likaså och dagen var inte slut med detta. Via Rådhuset för avstämning och en del påskrifter vidare mot fotbollförbundets repskapsmöte. Som ledamot i valberedningen var det min uppgift att berätta vilka som står till förfogade inför vårens årsmöte av styrelsens ledamöter. Om det inte var nog med idrott idag, ja ja jag vet det kan aldrig bli nog men jag avslutade kvällen med att plocka upp sonen från innebandyträningen i Lillån. Fredag är långa underbara dagar som förtroendevald med lite olika hattar på under dagen och kvällen.

Bolagsuppföljning

En del i min nya roll sen valet som vice ordf i Kommunstyrelsen är att med ordföranden följa upp de största kommunalägda bolagen. Två avklarade (Futurum & Örebroporten) idag Kumbro och nästa vecka ÖBO. Viktig insyn att i dialog bocka av nuläge, blicka in i framtiden och stöta och blöta både korta och långsiktiga utmaningar.

Efter lunch for jag vidare till verksamhetsbesök på Sörbybacken och fick sitta ner och lyssna till visioner och framtidsplaner med stadsnära skidåkning. Hann sen innan natten stundade träffa fotbollförbundets styrelse på kvällskvisten för att som ledamot i valberedning lyssna till kommande upplägg och fredagens repskapsmöte. Den ena dagen (och kvällen) inte den andra lik, men ack så lärorik och ödmjukt lyssnande på alla man träffar i olika sammanhang.

Klimatfredag

På denna klimatfredag som manifesterades på över 100 platser i länet besökte jag bl a Stortorget idag. Hela tiden lära sig lyssna, ta med sig saker vidare in i det dagliga arbetet. Som t ex pressmeddelandet nedan från gårdagens sista Programnämnd med Social välfärd. Ett pressmeddelande som andas positivism och framtidstro mer än att läsa media och lyssna på oppositionen.

///——–///

Nu har socialstyrelsen släppt resultaten från sin enkät ” Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Enkäten är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. I Örebro svarade 909 personer med hemvård och 470 personer på vård- och omsorgsboende på enkäten. Majoriteten av dem som svarat är över 80 år. Enkäten pekar ut både styrkor och utvecklingsområden.

97 % som har hemvård och 92 % som bor på vård och omsorgsboende upplevde att de får ett bra bemötande från personalen. Inom hemvården upplever 89 % att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, vilket är en ökning gentemot tidigare år. 85 %, det vill säga  något fler än i både riket och resten av länet upplever att hemvårdspersonalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

–          Vi ser en stor nöjdhet vilket är ett kvitto på allt det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag för våra äldre. Detta är något som jag märkt på de regelbundna verksamhetsbesök jag varit på sedan jag tillträdde som kommunalråd och jag är glad att se att det inte bara är min bild utan att den faktiskt stämmer med de flestas upplevelse., säger Per-Åke Sörman (C) ordförande i programnämnd Social välfärd.

86 % av de svarande har fått plats på det boende de ville bo på, siffran för riket är 87 %.

–          Det är en bra utgångspunkt när vi nu bygger ut äldreomsorgen med flera nya boenden de kommande åren. Att känna att man kan styra vart man ska bo även när man har stora hjälpbehov är viktigt för välmåendet för individen. Vi ser nu över även den nya möjligheten till biståndsbedömt trygghetsboende, för att ännu fler ska kunna erbjudas boende som stämmer med behoven, säger John Johansson, vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

Ett tydligt utvecklingsområde är att bryta den ensamhet som alltför många äldre upplever. Enbart 46 % av dem med hemvård uppger att de inte besväras av ensamhet, och inom vård- och omsorgsboendena är siffran enbart 32 %.

–          Att bryta ensamheten för äldre är ett viktigt och prioriterat område de kommande åren. Vi kommer att jobba för fler mötesplatser, fortsätta arbetet med de viktiga sommaraktiviteterna för äldre, och arbeta tillsammans med civilsamhället för att minska ensamheten på ålderns höst, säger Sara Maxe, presidieledamot i programnämnd Social välfärd.

Varmt välkommen!

Efter höstens valframgång söker nu Centerpartiet i Örebro en politisk sekreterare som har ett stort engagemang och en verklig vilja att förändra Örebro till det bättre. Du kommer att ha en viktig samordnande roll för att bygga ett starkt lag den kommande mandatperioden och förverkliga våra visioner och idéer för ett grönare Örebro.

Som politisk sekreterare arbetar du med varierande arbetsuppgifter och deltar i det löpande politiska ledningsarbetet. Framförallt ska du fungera som stöd till vårt kommunalråd och våra övriga förtroendevalda. I Örebro ingår Centerpartiet i den styrande kommunledningen, och under kommande mandatperiod kommer du därmed också samverka med politiska sekreterare och kommunalråd för våra samarbetspartier KD och S.

Du behöver vara bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, samt ha en bra organisationsförmåga. Vi förutsätter att du har god dator- och medievana samt föreningserfarenhet. Vi ser gärna att du delar centerpartiets värderingar och är nischad inom områden såsom upphandling, civila samhället samt småföretagande. Du ska ha en bra attityd och god samarbetsförmåga. Mycket stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Urval av arbetsuppgifter:

o Skriva debattartiklar, pressmeddelanden och sköta presskontakter.

o Ta fram underlag till partiets förtroendevalda.

o Delta i möten och politiska förhandlingar för att förverkliga partiets valplattform.

o Sekreterare åt kommunfullmäktigegruppen och förtroendemannagruppen.

o Delansvar i teamet för Centerpartiet i Örebros sociala medier.

o Samverka med majoritetens politiska sekreterare vid gemensamma aktiviteter.

Tjänstgöringsgraden är upp till heltid med tillträde under januari 2019. Anställningen är en visstidsanställning som längst fram till 31 december 2022, med en provanställning på sex månader. Anställningen omfattas inte av LAS. Formellt kommer du vara anställd av Örebro Kommun. Arbetsplatsen är belägen i Örebro Rådhus. Arbetstiden är oreglerad och arbete på kvällar och helger förekommer, men grundschema är vardagar 8.30 – 16.30.
Sänd din ansökan till Elisabeth Malmqvist via mejl: [email protected]
Eventuella frågor och funderingar under ansökningstiden mottages av Elisabeth via mejl eller över telefon, du når henne på nummer: 072-53 40 155
Intervjuer kommer att ske löpande och sista ansökningsdag är måndagen den 10 december 2018.
Väl mött med din ansökan!