Veckan som gått 

Dags att faktiskt summera oktober månad likaså. Klockan är tillbaka vriden och äntligen fick man 25h på dygnet. Nåväl tre veckor som kommunalråd för Centerpartiet i Örebro ligger bakom en. Lärorika veckor som fortsätter att forma den person jag är. Fullt medveten om funktionen som lokal företrädare på Centerpartiet. Vi har idag bra vind i seglen såväl lokalt som på riks där nya medlemmar finner oss som värdigt alternativ för dem. Vi blir ju som parti utvärderade vart fjärde år utifrån allmänna val för riksdag, region och kommun. De vi är till för som många glömmer i sammanhanget bestämmer då vilka som skall vara deras förtroendevalda kommande år. 

Hårt arbete – stort hjärta kommer prägla mina kommande år. Inledningsvis kommer jag långt ifrån kunna allting men med kloka medarbetare och kollegor som backar upp mig så finns förutsättningarna. Verksamhetsbesök dels inom mitt programområde är redan igång men också som partiföreträdare när inbjudningar kommer till oss som Centerparti också. Den senaste veckan har ju präglats av två dagars kommunfullmäktige debatt om kommande budgetalternativ för Örebroarna. Första möte med det lokala Brottsförebygganderådet har ägt rum också med såväl utdelande av ett civilkuragediplom samt mottagande av ”årets säkerhetskommun”. Conventum befann jag mig på under tisdagen och inspirationsdagen för gränslöst samarbete mellan kommunen och Region Örebro i frågor som rör äldreomsorgen bl a. 

Sen sitter lördagens ”skuggning” av Fältgruppen av. Att vara en del av den uppsökande verksamheten om en bara en kväll / natt gav viktig insyn i det förebyggande arbetet. Besök i de västra delarna av staden samt Marieberg gjordes under arbetspasset. Vad som hände kan och får jag inte avslöja men en lugn helg med regn och tre plusgrader som väderlek. Sen att helger och kvällar kryddas med all skön lokal idrott är bara bonus som ger en energi tillbaka att gnugga vidare mot nya höjder! 

Närodlade budgetförslaget

Ordförande, ledamöter och åhörare, Den som väntar på något gott……Nu har vi sparat det bästa till sist. 

Det går bra för Örebro kommun, därmed inte sagt att framtiden ger oss utmaningar som vi skall stå rustade inför. Nu är det dags att ta på de gröna hållbara och förebyggande glasögonen när vi bläddrar i majoritetens budgetförslag. Mina sju kollegor som varit uppe före mig i talarstolen speglar lite olika bilder av vår växande kommun. Årets budget är den grönaste landsbygdsvänligaste budgeten någonsin. Vi tar fortsatt små små steg hela tiden i vårt arbete för att man skall kunna bo, verka och leva i hela kommunen. Det gör vi genom viktiga ansvarstagande beslut som till exempel; 

*fortsatt hög frenesi i utbyggnaden av bredband

*förskolor, skolor och äldreboenden i hela vår kommun

*framtagande av ett landsbygdsprogram som skall gälla hela kommunen.

Vi vill ha en levande landsbygd i samklang med den pulserande staden och det tänker vi fortsatt ge goda förutsättningar för genom detta budgetförslag. 

För att få ännu bättre snurr i lokalsamhället handlar det om att investera klokt för framtida utmaningar. Dels genom social investeringar internt i kommunen så som införandet av en fritidscheck, som ett av många exempel. Dels genom upphandlingar som gynnar små och medelstora företag i vårt närområde, för det är så pusselbitarna faller på plats. Kommun, näringsliv och det civila samhället i ett fortsatt gott samarbete där utfallet blir att pengarna stannar kvar här. Näringslivet ser nyttan med att vara med och stötta Open art, idrottslivet och kammarorkestern, länsteatern mm mm listan kan göras lång. Satsningar görs via ökad kvalité i skolan, rehabilitering / förebyggande i äldreomsorgen och ett kvarter fyllt av kultur för barn och ungdomar. Ett ekonomiskt kretslopp där det för mig inte spelar någon roll vad det står på namnbrickan bland våra välfärdsaktörer. Det är kvalitén som är det viktigaste och det är det vi förtroendevalda skall följa upp oavsett om det är Tysslinge friskola, hemvården i Axberg eller Rudbecksgymnasiet det gäller. Kommunens verksamhet blir på detta sätt bättre, flexiblare och lika mycket på tå som övriga aktörer. Valen görs då av människor vid köksbordet vad som passar just dem bäst, deras barn och / eller mor/far föräldrar. 

Välfärden, företagandet, landsbygden och staden är beroende av miljön och klimatet. Vi skall fortsätta med en tuff frän offensiv miljöpolitik i kommunen. Dock måste den också vara nåbar och realistisk för de boende här. Blir glappet för stort finns risken att man inte tar saken på allvar. Därför måste vi fortsätta ge goda förutsättningar och exempel på vad just varje enskild individ och familj kan göra tillsammans. Många människors små små kliv åt rätt håll ger större avtryck i vardagen än några få personers jättekliv om andra står kvar. Det ska vara lätt och enkelt att vara miljövän i vår kommun. 

Förebyggande förebyggande och åter förebyggande, vet inte om det blir bättre för att jag nämner det tre gånger men detta är ett mantra som följer partiet lokalt oavsett programområde. I vår kommun är alla människor lika mycket värda och välkomna oavsett sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller religionsutövning. Centerpartiet är ett ansvarstagande parti och vi fortsätter utveckla de mjuka värdena i den växande kommunen där det görs otroliga insatser som vi skall vara stolta över. Tack alla medarbetare, civila samhället och privata aktörer i kommunen ni bidrar till den utveckling vi gör tillsammans. Som förtroendevald kommer jag fortsätta bära med mig uppdraget att sprida goda exempel och det lyssnande ledarskapet. Vi förtroendevalda kommer aldrig kunna allting. Vi skall möta medborgare och medarbetare med stor respekt och gott bemötande. Ta människors upplevelser på allvar och vägleda dem rätt bland våra förvaltningar,  så rätt fråga hamnar hos rätt person.

Vi får aldrig glömma bort vilka vi är till för. 

Tack! 

Bifall till kommunledningens närodlade budgetförslag. 

(Budgetanförande 26/10-16, Sörman-Centerpartiet) 

Förebyggande arbete

Min sista gymnasienämnd för denna vända vart fall är genomförd. I onsdags på Tullängsgymnasiet överlämnades blomster och julkulor som skall minnas tillbaka nästan två härliga år i nämnden. Tack alla inblandade parter, högt i tak men med glimten i ögat mitt i allvaret. 

Har ju lovat er inblick i mina dagar och det skall jag fortsätta med, lovar dock inte uttala frekvensen i detta utan när det faller på och passar in i kalendern kommer inläggen. Inte som min andra Interaktiva anslagstavla som uppdateras en gg/dag sen den 1/1-2012. Efter onsdagens avtackning har det varit konferens med 16-kommuners nätverket i Knivsta utanför Uppsala under torsdag / fredag. 

Kommer inte kunna följa med ut på kvällens vandring vid Marieberg men under lördagen kommer jag ”skugga” fältarna. Lördag kväll och natt finns jag med dem under deras arbete. På så sätt får jag en något så när inblick i  det dagliga arbetet. En god start i ett mycket svårt aktuellt ämne men efter att ha lyssnat av motormänniskor i veckan ser jag ljust på framtiden. Samarbete mellan kommun, näringsliv och civila samhälle ser jag som framgångs receptet. Glöm därmed inte föräldrarnas / vårdnadshavarnas roll i detta också därmed utan att önska något  exakt antal deltagare inför kvällens upprop hoppas jag på en god uppslutning. 

Frågan är väckt av frustrerade  motorföreningar förra helgen och jag följer upp den för att få samverkan i detta och fånga upp ungdomarna från deras engagemang i motorintresset. 

Falsk trygghet ? 

Ja det är så känslan kommer bli om inte kommunens gymnasieskolor fortsätter jobba idogt med värdegrunds- och trygghetsarbete. Efter att ha träffat rektorer under de senaste två åren och pratat med Anders Duvkär (Utbildningschef för de kommunala gymnasieskolorna) vid flertalet tillfällen om låsta eller öppna gymnasier så känner jag mig trygg med att arbetet fortlöper parallellt med varandra. En del i försvårandet att obehöriga inte kommer in rent fysiskt på våra tre centralt belägna gymnasier. Vi skall ständigt påminna oss om att skolan är inte en offentlig plats.  Den andra att inte slå sig till ro med att dörren är låst utan ständigt vara på tå för frågan om att elever skall vara trygga i skolan. Namnskyltar är en sak där personalen nu är utrustad med liksom jag som ordförande för gymnasienämnden när jag besöker verksamheterna. Har inget att dölja och goda intentioner med sitt besök så berättar an anledningen om varför man befinner sig på aktuell verksamhet. 

Några synpunker på reporterns krönika att mormor är välkommen till barnbarnets lektion. Presentera dig och berätta vem du är så kommer en lärare eller elev följa dig till rätt klassrum. Dessa besök är minimala men självklart är mormor välkommen, liksom fd elever m fl. Anmäl dig, berätta vem du är och din anledning till besöket så bistår verksamheten dig till ett så bra besök som möjligt. Min sista gymnasienämnd som ordförande blir på onsdag em på Tullängsgymnasiet sen vid månadsskiftet är Elisabeth Malmqvist föreslagen att ta över ordförandeskapet vilket våra medlemmar beslutar om på torsdag kväll. 

Kort och gott, slå er inte till ro; Karolinska, Virginska och Rudbecksgymnasiet, bara för att elevena bär en tagg. Tullängen och Kvinnersta (bilden) är ännu en öppen yta men obehöriga är inte välkomna för det men mormor är det och bäst hjälp får hon eller andra besökare genom att anmäla sitt ärende på aktuell verksamhet. 

Motorsportscentrum

Vårt område är ett nav och gott exempel för motorsporten i Sverige. Jag har tidigare år väldigt ensam av ledamöterna i kommunfullmäktige pratat mig varm för Göransson, Ekblom och Björck m fl från talarstolen. Vi kan göra listan lång på förare i yppersta Sverigeelit i många olika klasser men också viktiga breddförare med ett brinnande motorintresse. Vad har då detta med mitt uppdrag som förtroendevald att göra? Jo men så här ligger det till; 

Under lördagens rallytävling Rikspokalen (störst i landet ifjol gällande antalet startande) med start och mål på Kvinnerstagymnasiet och en specialsträcka i bygden gäller det att förena nytta med nöje. Hemma på lagårdsbacken kommer jag möta representanter med ingångar i ca tio olika motorföreningar i vår kommun. Varför då undrar ni då säkert? Jo för att se vad dessa personer konkret skulle kunna göra på ett förebyggande sätt för att fånga upp den motorburna ungdomen i vår kommun som idag får negativa nyheter på sig i media utifrån Mariebergsområdet. Tänk att kanalisera detta engagemang och forma det vidare in i föreningslivet via dessa motorklubbar. Vilket utmärkt sätt att fylla på med unga hungriga motorburnaungdomar i dessa motorföreningar. Uppsökande verksamhet och fånga upp dem via den minsta gemensamma nämnaren dvs motorintresset, det är förebyggande arbete i verkligheten. ”Vad;et” skall jag ta reda på under lördagen via detta möte för att sen ta vidare ”hur;et” till kloka tjänstemän i kommunen. 

Frågan är lika het som motorblocken på morgondagens tävlingsbilar som efter kl 14:00 passerar bygden som ett vackert pärlband. Välkommen ut du också vet ja! 

Gymnasiemässan

För tredje gången i följd besökte jag gymnasiemässan kring lunch som ordförande i Gymnasienämnden. Lite dubbelt nu i oktober med såväl Social välfärd som gymnasienämnden och det visas konkret då man ena dagen besöker Attendo Rynningeviken och andra dagen framtida gymnasieelever. 

Vi som kommun måste bli så bra vi bara kan för att matcha utbildningen mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbilda till arbete och inte till jobb som inte finns. Det finns idag ett för stort glapp då vissa branscher skriker efter arbetskraft och andra inte. Detta arbete är inlett på förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (Fufa) och framåt vintern kommer gymnasienämnden ta beslut utifrån utredningen om programstruktur mm. Nämnden får en första information om detta nästa vecka på Tullängsgymnasiet då oktober månads nämnd är förlagd där. Har du en niondeklasser hemmavid skall du absolut besöka Conventum, du har fram till klockan 19:00 på dig. Vi kanske ses där under kvällen igen förresten då vi förlagt nämndens gruppmöte i samband med mässområdet. 

Budgetbeslut 

Idag tog Kommunstyrelsen beslut om de olika budgetförslagen. Inte föga oväntat är det majoritetens budget som går vidare som huvudförslag till månadens budgetfullmäktige som är två dagar och äger rum den 26-27 oktober. 

Internt styrelsearbete ikväll med den lokala Centerpartistyrelsen för Örebro kommun där jag är avgående ordförande till kommande årsmötet i februari. Besökte tillsammans med Kenneth Nilsson (s) den lokala områdesgruppen i Brickebacken för att samtala om hur vi kan lyfta hela området med hjälp av Öbo. 

Avstängning & inspektion

Dagen avslutades ju med en skön och förlösande fotbollsseger, 3-0 hemma mot Bulgarien. Chockade bygden idag på kvällens joggingtur med partiets nya löparkollektion på rundan. Skönt att gnugga runt på bygdens grusvägar och reflektera dagens möten. 

Möte idag bl a med Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden. Dessa möten är ju belagda med sekretess men jag kan nämna så mycket som att en elev blev avstängd för att ha testats med droger i kroppen. Våra skolor skall vara fria från droger och nolltolerans råder när någon testas positiv. Eleven är välkommen tillbaka när denna återigen är drogfri. Ytterligare ett möte idag som ordförande i Gymnasienämnden, när presidiet i nämnden träffade skolinspektionen för intervju / samtal om våra enheter inom Gymnasienämndens  ansvarsområde. Det är bra att vi får besök av inspektionen som granskar oss och kommer med ev åtgärder eller förbättringsområden. Beslut kring inspektionen för Gymnasiets del kommer i slutet av November månad. 

Seniorfestivalen

Denna helg har minst sagt gått fort. Igår besökte jag som nyvald ordförande för Social välfärd avslutningsdagen av årets Seniorfestival. Så roligt att under sex timmar (fyra i kommunens monter och två i partiets monter) stå och samtala med alla besökare som vill påverka sitt liv på ålderns höst. Sen kl: 16:00 var det en nästan fullsatt Conventum kongress som fick lyssna till programdirektören Daniel Jansson- Hammargren. Daniel avslöjade där vad ”politiken” okejat veckan innan, det blir en seniorfestival även 2017. Strax innan 18:00 klev sen Barbro ”Lillbabs” Svensson upp på scenen och efter ett par låtar gick jag ner till hockeyhallen för att bevittna Örebros första tre poängare för året. Dock lite väl onödigt spännande men en efterlängtad seger.
Idag söndag så har dagen fyllts med arbetsdag på bygdens fotbollsplan, Lyckevallen. Familjegudstjänst med efterföljande skördeauktion i bygdens kyrka och församlingshem. Kyrkkaffe stod LRFs lokalavdelning för dagen till ära. Hämtade sen upp barnen från Lindesbergs arena och tre dagars skol-schack SM var över och under prisutdelningen så slutade Ervalla skola tvåa totalt endast slagna av en skola från Täby. Hockeyträning för dottern och sen senare ikväll ”göbbabandy” i bygdens idrottshall för undertecknad innan en ny orörd vecka står för dörren.

Ta hand om dig vart du än befinner dig 🙂

Vi ses i morgon!

På avslutningsdagen av Seniorfestivalen förstås. Platsen är Conventum arena mellan kl: 10:00 – 16:00 med utställare och föreläsningar. Jag kommer finnas både i Örebro kommuns monter samt partiets egna monter under hela lördagen. Idag (fredag) gjorde jag min första dag som kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. Dagen ägnades fullt ut åt ordförandeskapet i Programnämnd Social välfärd. Programnämnd på förmiddagen och myndighetsutskott på eftermiddagen. I denna blogg kommer ni få följa mig i rollen som kommunalråd från helt enkelt dag ett. Det kommer varvas med historik, nutid och framtid för att ni läsare skall få en bra bild av vem jag är och varför vissa beslut går en den ena eller andra vägen.

Varmt välkomna att kika in då och då för nu kör vi igång från dag ett och allting är ett oskrivet kapitel helt orört att forma och leda in i framtiden för alla boende och besökare i vår livskraftiga kommun.

per-ake

Bilden är från den 21/8 då partiets medlemmar valde mig till kommunalråd med tillträde den 7/10 -2016.