Falsk trygghet ? 

Ja det är så känslan kommer bli om inte kommunens gymnasieskolor fortsätter jobba idogt med värdegrunds- och trygghetsarbete. Efter att ha träffat rektorer under de senaste två åren och pratat med Anders Duvkär (Utbildningschef för de kommunala gymnasieskolorna) vid flertalet tillfällen om låsta eller öppna gymnasier så känner jag mig trygg med att arbetet fortlöper parallellt med varandra. En del i försvårandet att obehöriga inte kommer in rent fysiskt på våra tre centralt belägna gymnasier. Vi skall ständigt påminna oss om att skolan är inte en offentlig plats.  Den andra att inte slå sig till ro med att dörren är låst utan ständigt vara på tå för frågan om att elever skall vara trygga i skolan. Namnskyltar är en sak där personalen nu är utrustad med liksom jag som ordförande för gymnasienämnden när jag besöker verksamheterna. Har inget att dölja och goda intentioner med sitt besök så berättar an anledningen om varför man befinner sig på aktuell verksamhet. 

Några synpunker på reporterns krönika att mormor är välkommen till barnbarnets lektion. Presentera dig och berätta vem du är så kommer en lärare eller elev följa dig till rätt klassrum. Dessa besök är minimala men självklart är mormor välkommen, liksom fd elever m fl. Anmäl dig, berätta vem du är och din anledning till besöket så bistår verksamheten dig till ett så bra besök som möjligt. Min sista gymnasienämnd som ordförande blir på onsdag em på Tullängsgymnasiet sen vid månadsskiftet är Elisabeth Malmqvist föreslagen att ta över ordförandeskapet vilket våra medlemmar beslutar om på torsdag kväll. 

Kort och gott, slå er inte till ro; Karolinska, Virginska och Rudbecksgymnasiet, bara för att elevena bär en tagg. Tullängen och Kvinnersta (bilden) är ännu en öppen yta men obehöriga är inte välkomna för det men mormor är det och bäst hjälp får hon eller andra besökare genom att anmäla sitt ärende på aktuell verksamhet. 

Publicerat av

Per-Åke Sörman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *