Kommunfullmäktige 

Efter två dagars internat med kommunledningen i Ånnaboda under måndag/ tisdag med härlig skidåkning bl a på programmet vankades årets första kommunfullmäktige igår. 

Januarimånads KF (Kommunfullmäktige) sammanfaller för det mesta nästan alltid med Hindermässan utanför Rådhuset. Denna marknad skall jag ta mig tid att besöka likaså men inte så mycket marknadsstånden utan mer det som är en tradition sen barnsben; maskinförsäljarna och diverse landbygdsföretag. 

Åter till onsdagen så var det en fm med frågor och interpellationer till mig och mitt ansvarsområde. Det blev några vänder till talarstolen liksom repliker från bänkraden. På em diskuterade och beslutade vi om kommunens framtida placeringspolicy där tre partier inte riktigt ville vara med, (v) (m) och (Sd). Får att göra en lång debatt kort sammanfattad så diskuterades ”på sikt” flitigt och bröts ner från diverse partier. Vi har en hög svansföring i etiska placeringar som offentlig aktör och det skall vi fortsatt ha även in i framtiden. 

Sveriges Radio Örebro var jag visst flitigt medverkande på igår; ja dels livesändningen utanför sessionssalen ang landsbygdens framtid utifrån en ekonomiprofessor som prata om en viss skräpyta i Sverige 2050. Ja ja den som lever får se. Sen på diverse nyhetsinslag på morgonen / fm om ev utbyggnad av Skebäcksgården efter 2020 när fler vård och omsorgsplatser kommer att behövas. 

Ja ni ser, dagarna rullar på även om den ena inte riktgt är den andra lik. 

Befolkningsökning 

2381 nya Örebroare under 2016 visar färska preliminära siffror från Skatteverket.
– Det är tydligt att Örebro är en kommun som lockar till sig människor och som erbjuder intressanta möjligheter både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, annars skulle vi inte växa på det här kraftfulla sättet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

  – Att vi växer befolkningsmässigt betyder att vi stärker vår kommunala ekonomi. Vår tillväxt ger oss mer muskler att utveckla Örebro, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt prognoserna kommer vi år 2020 vara över 150 000 innevånare. Utanför storstadsområdena är vi en av kommunerna som växer starkast.

– Vi är en kommun som ser framåt, som vill låta människor, företag och föreningar vara involverade i vår kommuns utveckling. Örebro har en stark attraktionskraft som vi ska stärka. Att näringslivet är välmående och att vi bygger mest i landet är stora anledningar till att vi ser den här starka utvecklingen, säger Lennart Bondeson, (KD), kommunalråd.

– Fler invånare innebär bland annat att handel, kultur, fritidssektorn och service i hela kommunen kan utvecklas och växa. Det ger sammantaget många positiva synergieffekter som tar Örebro kommun framåt, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Vardagshjältar

Idag torsdag var jag på verksamhetsbesök på Älvtomta hemsjukvård. Träffade en grupp drivna sjuksköterskor som verkligen var på tå att göra sin arbetsmiljö dräglig och Örebro kommun en bättre plats att åldras i. Jag gillar högt i tak och frispråkiga medarbetare hur skall man annars våga utveckla den arbetsplats som man befinner sig på ? 

Visst jag lämnade (igen) komfortzonen på Rådhuset och hade ingen aning vad som väntade mig när jag klev in genom dörren kl 08:00 på Älvtomtagatan. Hade precis intervjuats på morgonen av Radio Örebro ang popcornetsdag på partiets expedition. Fick byta om till arbetskläder, skriva under sekretessavtalet samt få en snabb dragning av vad som väntade mig. Där stannar min historia utifrån vad som sades men tacksamma medarbetare och oväntade medborgare när jag var med hem till människor som teamet besökte. 

Frukostrasten var ljuv musik för mig som lär mig området dag för dag, kloka inspel och goda medskick av engagerade medarbetare. Tack för att jag fick tillbringa min fm hos er innan jag for till Regionen på lunchmöte och då hade jag innan fått sett i verkligen samarbetet mellan regionen och kommunen utifrån att hjälpa medborgarna oavsett gränsdragning. 

På kvällen besökte hela partiets lokala förtroendemannagrupp Nerikes brandkår och de är väldigt tacksamma och glada att vi vill lära oss mer och lyssna på olika aktörer som bär upp de olika samhällspelarna. Dels för att höra sig för om kårens deltidsupprop, senaste tidens bränder samt situationen för blåljuspersonalen. Man kan läsa hyllmeter av handlingar och så kan man besöka olika aktörer och bilda sig en egen uppfattning från verksamheten. 

Kan lägga till att igår medverkade jag på Anhörigcentrums kickoff av 2017års program. Väldigt bra och gediget program ihop planerat, bra jobbat allesammans. 

Återkoppling 

I November besökte jag områdesgruppen i Varberga. Inbjöds till möte kring nuläge och framtid. Idag återkopplade jag och övriga kommunledningen en rad olika nyheter som skall placeras i en helhet. Viktigt att lyssna in och sen återkoppla vad medborgarna diskuterat. 

Kommunen ska ansöka om kameraövervakning i VarbergaFör att öka vuxennärvaron i Varberga och Vivalla utökas arbetet med centrumvärdar i Varberga och idrottsplatsvärdar i Vivalla. Beslutet fattas formellt vid kommunstyrelsens möte 17 januari. Den politiska ledningen presenterade också beslutet att bevilja socialnämnd väster att ansöka om rätt att införa kameraövervakning på en gata i Varberga.

– Örebro ska vara en kommun där alla barn och unga känner framtidstro. Tilliten till varandra är viktig och genom fler vuxna i Varberga och Vivalla stärker vi det trygghetsskapande arbetet. Det är viktigt att höja ambitionerna kring den sociala sammanhållningen och att bidra till att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Vid presskonferensen presenterades helhetsbilden i kommuns arbete för social sammanhållning, trygghetsskapande och förebyggande arbete. Den politiska ledningen betonade att de beslut som fattas av kommunstyrelsen 17 januari ligger i linje med det sammantagna arbetet.

I kommunens budget för 2017 återfinns en bred palett av förstärkningar riktade till de stora bostadsområdena. Arbetet inom Partnerskapet, kommunens olika verksamheter i samverkan, förstärks, civilsamhället tillskjuts extra medel för integrationsarbete, kulturskolan fick en miljon extra för att arbete med nyanlända och fritidsgårdarna fick sammanlagt 1.5 miljoner. Kommunledningen betonar att dessa förstärkningar skall ses i ljuset av det löpande arbetet som pågår varje dag i hela kommunen.

– Barnfattigdomsarbetet är viktigt. Vi ser att det arbete vi gjort har gett resultat de senaste åren, samtidigt behöver mer göras. För att färre barn skall växa upp i fattigdom behöver vi hela tiden vässa våra åtgärder kring bostadssituationen, skolan, arbetsmarknaden och fritiden, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

– Det är viktigt att vi ser till hela kommunen. Oavsett om du bor och verkar på landsbygden, i ett villaområde eller i ett av kommunens stora bostadsområden ska kommunens insatser vara långsiktiga och effektiva. Förutsättningarna varierar men ofta är det samma nycklar: något meningsfullt att göra på fritiden, en fungerande skola, en dräglig boendesituation och föräldrar och andra vårdnadshavare som tar sitt ansvar säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd

Årets lantislista!

”En gång, lika med ingen gång. Två gånger, lika med en tradition”. Se nedan hur mitt engagemang beskrivs i den fina motiveringen samt bakomliggandes kriterier mm. Glad, ödmjuk och rörd över utmärkelsen! 

————-

Per-Åke Sörman (C) tar i år plats 6 av 100 i tidningen LANDs utmärkelse Årets lantis för 2016, tre placeringar bättre än 2015 då han tog plats 9.

För nionde året i rad presenterar LAND listan över de personer som tidningen, tillsammans med tidningens läsare, anser förtjänar en extra hyllning och applåd för sitt makalösa engagemang för Sveriges fantastiska landsbygd.

Kommunalrådet som är född och uppväxt i trakterna kring Ervalla bor idag i Klysna och har alltid jobbat för ett bättre liv på landsbygden och sjätteplatsen till Per-Åke motiverar tidningen LAND så här; 

Det nyblivna kommunalrådet och landsbygdsutvecklaren har genom åren initierat bland annat Bygdenytt (en nyhetswebbplats) och Bygde-TV (en egen TV-kanal) för ett område med 1 400 personer. En sann idéspruta som även räddat skogsutbildning och initierat bygdeklassiker med cykellopp, skidor, simning och löpning.

 – Tveklöst känns det mycket hedrande att många års arbete uppmärksammas. Min ambition är alltid att göra landsbygden till en bättre plats att bo på, aldrig att ta några utmärkelser eller kvala in på listor. Sen går det ju inte att sticka under stolen med att det är riktigt kul att vara med och dessutom ta en bra placeringar på den här listan. Ett kvitto på att jag verkar vara något på spåren, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd och landsbygdskämpe.

Trots en bra placering som årets lantis har Per-Åke inga planer på att slå av på takten under 2017.

 – Utifrån min roll som kommunalråd vill jag få in mer närodlat och närproducerat i kommunens verksamheter. Lokalt i bygden fortsätter vi på den inslagna vägen med allt som händer och givetvis kommer uppvaktningen av våra nya bygdebor fortsätta. Mitt mål är att hela kommunen ska kunna leva, avslutar Per-Åke Sörman (C).

Kandidaterna till listan årets lantis kommer från Lands reportage under året, men också från andra medier och från läsarna som har varit mer och nominerat kandidater. På listan finns både riksbekanta och lite mer okända ansikten. Alla har de en sak gemensamt: Att de på ett eller annat sätt med stort intresse, outsinlig energi och handlingskraft bidragit till att lyfta Sveriges landsbygd.

http://land.se/landkoll/arets-lantis-har-ar-hela-listan/

Modiga beslut 

Replik I en debattartikel i NA slår sig de moderata oppositionsråden Anders Åhrlin och Maria Haglund för bröstet över sina insatser under 2016. De passar samtidigt på att måla upp en mörk bild av Örebros ­utveckling. Vi håller inte med – och det gör heller ­inte raka fakta som beskriver hur det går för kommunen.Örebro är en kommun i mycket stark tillväxt. Vi växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Antalet nystartade företag ökar och de redan existerande växer.

Bland Sveriges stora kommuner får Örebro högst betyg när företagen betyg­sätter kommunens service och myndighetsutövande. Vi blev under året rankade som en av Sveriges starkaste arbetsmarknader. Arbetslösheten sjunker – fler har ett jobb att gå till.

När moderaterna försöker beskriva utvecklingen som något annat är det helt ­enkelt inte sant. Det är tråkigt, för Örebro och för alla som jobbar med den här utvecklingen förtjänar att den ­beskrivs på rätt sätt.

Moderaterna passar även på att beskriva sin klimatstrategi som en motvikt till de styrande partiernas felprioriteringar. Vi har under mandatperioden utsetts till Sveriges bästa miljökommun. Vi är bäst i landet på ekologisk mat i våra verksamheter. Vi kommer vara självförsörjande på förnyelsebar el till 2018. Vi gör stora satsningar på giftfria miljöer i våra barnverksamheter och har nyligen antagit en mycket kraftfull klimat­strategi.

Örebro kommun går före i kommunsverige på klimatområdet. Det är viktigt – effek­terna av klimatförändringarna syns allt mer. ­Under hela året har Moderaterna motsatt sig satsningar på klimatet som gör skillnad – på riktigt. Vill man komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer så krävs ansvar.

Det duger inte att helst vilja att någon annan tar ­ansvaret. Det ansvaret måste vi själva ta och det kommer vi fortsätta att göra.

Självklart finns utmaningarna. Vi jobbar med att höja skolresultaten och ser att det ger effekt. Vi ser den sociala oro som finns i våra stora bostadsområden och gör därför stora ansträngningar för att komma tillrätta med problemen.

Vi håller med om att mer måste göras. Vi satsar därför på tryggheten, på att stärka den sociala samvaron i våra stora bostadsområden. De riktade insatser vi gjorde under sommaren 2016 gav goda effekter. Nu tillför vi dessutom mer pengar till ­arbetet under 2017. Högre vuxennärvaro, samverkan med polisen och fler menings­fulla aktiviteter är nycklarna.

Hösten 2016 utsågs Örebro till Årets säkerhets­kommun vid Skyddsmässan i Stockholm vilket kan ses som ett kvitto på att vårt arbete bedrivs på ett bra sätt med rätt inriktningar.Vad vill moderaterna? Att ompaketera redan befintliga verksamheter och kalla det för ett Svenskt kulturcentrum. Det är inte lösningen. Integrationsarbete, trygghetsskapande åtgärder och stärkt social samvaro handlar om långsiktighet och hårt arbete – inte om plakatpolitik.

Örebro ska vara en attraktiv kommun att bo i. Då ­behövs det satsningar på framtiden. En av de tydligaste framtidssatsningar som beslutats under 2016 är Kulturkvarteret, en historiskt stor satsning på ett nytt folkbibliotek och barn och ungas kulturella skapande.Visst krävs både mod och vilja att fatta dessa beslut. Och just när det kommet till mod och beslutsamhet väcker moderaterna en del frågor. Moderaterna är hopp­löst fjättrade vid en ­utvecklingsfientlig inställning.

Tänk om vi hade resonerat liknande när besluten om Conventum, Gustavsvik ­eller alla nödvändiga skolrenoveringar skulle tas. Örebro hade inte varit i närheten av den utveckling vi ser i dag.

Vi kommer fortsätta fatta modiga och nödvändiga beslut för att säkra en fortsatt positiv utveckling i Örebro även under 2017. Vi är tacksamma och stolta över det förtroende som getts oss och vi gör vårt bästa för att förvalta det väl.

Kenneth Nilsson (S)kommunstyrelsens ordförande

Lennart Bondeson (KD)kommunalråd

Per-Åke Sörman (C) kommunalråd

Berätta vad vi gör

Med detta önskar jag er alla en trevlig helg. Dessa har ju avlöst ju varandra numera i strid ström men snart är vardagen åter här på riktigt och skolor mm igång på allvar. Igår t ex fick jag äran att i rollen som ordförande för kommunens lokala Brottsförebygganderåd tillsammans med Örebropolisen uppvakta en medborgare som visat stort civil kurage. Det finns goda exempel och dessa skall primernas. 

I övrigt måste vi förtroendevalda bli bättre på att berätta vad vi gör. Vi som parti gick vid mandatperiodens halvtid igenom allt vi gjort utifrån vårt handlingsprogram som vi presenterade vid valet 2014. Gissa om vi fått valuta för våra starka Centerfrågor i kommunen. Hur får kommunmedborgarna reda på det? 

Några är pålästa och följer våra frågor dagligdags, andra har ingen aning om det men vi försöker via flygblad, sociala medier och diverse hemsidor förmedla vårt goda arbete för att utveckla hela vår kommuns verksamhet. Centerpartiet är ett ansvarstagande parti med socialliberala mittenvärderingar och fler och fler medlemmar hittar oss ju tydligare vi blir i fråga efter fråga. 

God fortsättning 

Nyårslöften är inget direkt för mig då dessa brukar hållas under januari för att sen rinna ut i sanden. Nej då är jag mer för att fortsätta vara den person som jag är, det är så mycket enklare så. Träffade Landshövdingen Maria Larsson precis innan jul då jag var inbjuden över en timmes samtal om min nya funktion som kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. Dels fick Maria tredje och sista utgåvan av det Sverigeunika konceptet BygdeTv. Där visas landsbygden upp på ett positivt och engagerat sätt, så kommer jag fortsatt vara i min framtid funktion. Sprida de goda exemplen i vår vardag oavsett område för de finns och måste vägas upp som motpol till medias rapportering om allt elände som belyses. 

Kommer fortsättningsvis heller inte lova att denna interaktiva sida kommer uppdateras utifrån ett exakt antal uppdateringar men strävan är vidare 1-2gg i veckan så ni kan följa mitt vardagliga arbete. Detta skall varvas med verksamhetsbesök, ordinarie uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och social välfärd. Lägg därtill övriga grupperingar som jag som lokal partiföreträdare sitter med i så gäller det att få ihop dagarna på ett bra sätt. 

Sista kvartalet -16 utifrån att många var nyfikna på mig som nytt kommunalråd i kommunen gick till historien som mest utåtriktade hittills under mina totalt 14 år inom kommunpolitiken. Jag kommer fortsätta vara ute väldigt mycket men inte jaga kvantiteten utan mer kvaliteten i besöken. Jag lär mig mest genom att besöka verksamheter och branscher som är verksamma här och nu mitt i vardagen. Det kommer jag inte göra avkall på under 2017, mitt lyssnande ledarskap. Kombinerat med ett och annat träningspass för att den ”glade motionären” skall få lite luft och rensa skallen samt naturligtvis kryddas vardagen av all skön idrott som upplevs på plats på riktigt på diverse arenor. 

Med önskan om en god fortsättning till er alla och man kan bara göra sitt bästa i olika sammanhang.