Kommunala bolag x 3

Ja och med lite olika träffar under dagen. Dock så gick dem under våra kommunala bolag på lite olika sätt.

Futurum är igång rejält med sina hållbara investeringar. En av kommunens alla landsbygdsskolorna som inte allt för längesedan andades ett nedläggningshot byter man dels ut nya fönster på samt ser över ventilationen för elever och personals arbetsmiljö. Det gör verkligen skillnad vilken väg man driver framåt inom bolagen.

På Kvinnerstagymnasiet så blir det en rejäl ansiktslyftning denna sommar med en prognos innan sommaren på ca 12-13 miljoner avsatt för att ta vara på eftersatt underhåll. Välbehövligt och viktigt för att kunna locka framtida elever och lyfta hela området.

Sist ut så handlade det mest om friskvård och spontanidrott som ÖBO finns med i. Denna måndag var det arrangemang i Sveaparken och det är det måndag och onsdag samt fredag och lördag med nattfotbollen. Kul att ÖBO finns med som en viktig aktör i detta samt såväl ÖLIF och ÖLFF.

Så var mina möten med de tre olika kommunala bolagen som verkligen investerar i en hållbar friskvårdande framtid.

Publicerat av

Per-Åke Sörman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *