Handslag för landsbygden

Konkreta saker levereras just nu från många håll men faktiskt kanske tydligast från det gröna resultatinriktade liberala partiet. På nationell nivå uttalar sig såväl Annie, Kristina, Daniel och Eskil vad som behöver göras både på kort och långsikt ang såväl bränderna, torkan och vinterns foderutmaningar.

Jag tänkte presentera det lokala handslaget för att bryta ner den nationella landsbygdskomittens 75 punkter. Kommande mandatperiod kommer Centerpartiet lokalt utreda och sedermera presentera ett lokalt initiativ på vilken service vi kan flytta ut såväl på landsbygden som till stadsdelar. Det är i lokalsamhället människors delaktighet spirar och då måste vi lyssna på det och se vilka kommunala instanser som kan lämna centrala delarna av citykärnan. Servicekontor i fyra väderstreck t ex Garphyttan-Glanshammar-Odensbacken och Ervalla. Då vet ni vart ni har oss i frågan om en modern och attraktiv landsbygd med en pulserande stad, det måste finnas en balans så det inte blir slagsida på kommunen. Som Centerpartist inga nyheter mot vad min förebild Fälldin presenterade på 70-talet.

Publicerat av

Per-Åke Sörman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *