Hållbar kommun

Nedan följer en intervju från Rolf Johnson i Länsposten, det är så mycket media nu så det är svårt att fånga upp allting!

Sommarens torka har svängt om till lite mer grönt när vi träffar Per-Åke Sörman ute på landsbygden. Och var annars? Landsbygdens framtid är en fråga som i högsta grad är förknippad med kommunalrådet.

– Landsbygden är en stor del av lösningen på klimatutmaningarna. Därför måste den få starka framtida förutsättningar. Både för att leva och moderniseras.

Per-Åke Sörman bor norr om Ervalla, men vi träffar honom i kanten av Stortorp. Han har hektiska dagar nu, inför valet.

– Men jag älskar det här. Det är debatter, det är liv, det är match. Men för mig är det viktigt att visa på en politik som kan förändra till det bättre för många människor. Politik är att ha realistiska visioner om ett ännu bättre samhälle.

Och i det läget går han och medarbetarna Seydou Bahngoura och Linda Larsson ut med ett valbudskap inför 9 september.

– Vi vill ta stora steg mot en hållbar kommun. Det gör vi genom att ställa krav på livscykelanalyser och ha höga och uppföljningsbara miljö- och hållbarhetskrav i all relevant kommunal upphandling.

Sörman och Centern menar att det finns otroligt mycket att göra för att skapa en hållbar kommun.

– En åtgärd är att minska matsvinnet.

– Nästan 20 kilo ätbar mat, per person, slängs i soporna årligen. Verkligen inte bra.

– 26 kilo mat och dryck hälls dessutom bort i slasken under samma tid. Det här är siffror vi hämtat från Livsmedelsverket.

– Så kan det inte fortsätta.

Enligt Centerns förslag finns det fortfarande stora möjligheter att minska klimatbelastningen från avfall och matsvinn. Det kan ske genom att mer samlas in av örebroarnas matavfall för att skapa biogas och underlätta avfallssorteringen.

– Vi ska satsa på teknikutveckling och att utveckla lokalsamhället. Vi måste bland annat ställa högre krav på närproducerade varor när kommunen upphandlar mat.

– Vi vill se en miljöpolitik som fokuserar på resultat för miljön, snarare än symbolik.

– Vi vill helt enkelt ställa om samhället till en mer lokal och grön ekonomisk tillväxt. Därför vill vi göra det enkelt och lönsamt att vara miljövän. Det gäller både privatpersoner och företagare.

Att fasa ut hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster i kommunens verksamheter, är också en del i Centerns miljöförslag för Örebro kommun.

Per-Åke Sörman tuggar på ett grässtrå, och betonar igen:

– Landsbygden. Där hittar vi framtiden. Lösningen på mänsklighetens stora utmaning – klimatet.

Närodlat handslag

Så vill Centerpartiet utveckla Örebro kommuns skolor

Örebro kommuns skolor och förskolor är alla bra, men kan bli bättre. För Centerpartiet finns ingen annan inställning än att alla elever ska klara skolan. Då måste vi jobba med tidiga insatser och lyckas med att se varje elev.

–      Alla elever är individer och måste bemötas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan och skolan ska rusta eleverna både kunskapsmässigt och för att senare i livet bli goda samhällsmedborgare så därför är det viktigt att vi lägger en bra grund. Oavsett var i kommunen du bor och oavsett behov av funktionsstöd ska du få förutsättningar att klara skolan säger Per-Åke Sörman, kommunalråd och listetta för Centerpartiet i Örebro kommun.

För Centerpartiet är det kvalitet och transparens på skolan som är avgörande, inte vem som driver den. Skolan ska vara en plats för möjligheter. En individanpassad skola är grundförutsättningen för en fungerande skola. Den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen och stimulera deras lust till lärande. Barn-konventionen och det nationella kunskaps- och värde-uppdraget är grunden för all skolpolitik på kommunal nivå.

–       Skolan är en jätteviktig pusselbit som måste samverka med andra. När unga mår dåligt, eller när vi ser att annat i barnens liv inte fungerar så måste vi agera snabbt och samordnat från samhället. Dessutom behöver vi stärka pedagogernas förutsättningar vid svåra situationer. Till exempel vill Centerpartiet utbilda all relevant personal inom förskolan i hur man tar hand om och hjälper traumatiserade små barn, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

–       Även den fysiska miljön har stor betydelse för barns förutsättningar för lärande. Vi har haft en lång process i kommunen där vi jobbat med den fysiska miljön för förskolor och skolor och i det arbetet har Centerpartiets prioritering varit att värna om gröna gårdar med tillräcklig yta samt att bygga på ett sätt som underlättar trygghetsarbetet, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.

Sist ut idag, valteater med Sveriges radio p4.

Här är mitt avtryck

NA publicerar idag våra lokala företrädares i Örebro kommuns avtryck på klimatet samt hur många jordklot vi gör av med. Mitt egna resultat som skickades in i förra veckan ses även på bilden nedan och blev väldigt väntat.

Konsumerar väldigt lite, åker väldigt mycket bil snabbt sammanfattat. Många viktiga frågor att bevara och framtidsfrågan kring detta är teknikutveckling och jobba med utsläppen för bilar och lastbilar kommer finnas framöver. Samt öka självförsörjningen av närproducerade råvaror som odlas nära där du bor. Lokalsamhället kommer bli ännu viktigare framöver och vinnare i längden där allting utgår i från småskaligt.

I Centerpariets värld bor man och lever vart man vill i landet, därför skall vi ställa om tillsammans för en modern levande landsbygd med en smart pulserande stad hand i hand.

12 dagar kvar :)

Nu ökar tempot än mer och risken att missa något mejl, inbjudan eller samtal kommer nära överhängande. Hoppas verkligen alla har förståelse för detta nu sista varvet av upploppet utifall jag inte återkopplar något som utlovat. Nu är jag väldigt noga av mig att skriva ner allting och lösa innan sänglampan slocknar varje natt men risken att missa något ökar för varje dag/ dygn.

Det finns ju numera valkompasser, filmer, texter, utspel högt och lågt om vad vi alla partier tycker om allting. Det är bra och vi som parti lokalt har lovat oss själva att inte lova en massa vi inte kan hålla efter ett val. Örebro kommun kommer att styras även efter den 10/9 och det är skattebetalarna som skall få mest och bäst utveckling av varje skattekrona därför vet vi vad som komma skall för kommunsverige kommande år. Vi pratar hellre långsiktighet, närodlade handslag och värderingar / visioner för framtiden. Det är vad vi tror medborgarna i Örebro vill höra. De vill inte höra elaka påhopp, sandlådenivå, dumheter från vuxna människor.

Vi lokalt vet vart vi vill och pratar om oss, inte vad andra inte vill göra det får de prata om själva. Lycka till att bestämma dig men de socialliberala vindarna börjar nå oss mer och mer från mellaneuropas tidigare val. Vi är ansvarstagande, pålitliga och jordnära för Örebroarnas (enligt vår syn) bästa.

Kommer framöver heller inte hinna boka in fler verksamhetsbesök då kalendern når sin bredd nu, även helgerna som återstår. Dock skall jag tilläggas att träffa människor som ger medskick är det bästa med att vara förtroendevald.

Erfaret handslag

Vi är ju noga med att inte lova guld och gröna skogar utifrån pengasatta satsningar mer än arbetsinriktade visioner; idag ett handslag för alla erfarna individer som levt länge i vår kommun. Vi vet hur tufft kommunsverige kommer ha framöver därav väldigt försiktiga med satsningar lokalt.

Centerpartiet vill att alla över 90 ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende

Andelen äldre ökar i Sveriges och i Örebros befolkning. Detta ställer stora krav på framtidens äldreomsorg. För Centerpartiet är det viktigt med en äldreomsorg som utgår från varje unik människa. Det är inte politiken som vet bäst utan vi har som uppgift att stötta människor i den situation man är i och utifrån individuella önskemål. Under nästa mandatperiod vill Centerpartiet därför utreda möjligheten att erbjuda alla över 90 år möjligheten att flytta in på ett vård- och omsorgsboende om de så önskar.

–      Vi har stor respekt för att människors behov är olika. Vissa människor vill absolut bo kvar hemma livet ut medan andra känner en stor önskan att vara trygg i att få plats på ett vård- och omsorgsboende på ålderns höst. Vi ser detta som ett sätt att få en större trygghet bland kommunens äldre och därmed också ett högre välmående, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun.

Befolkningsprognoser för år 2017-2026 visar att under en längre tid framöver kommer antalet äldre i landet och i Örebro att öka. Orsaken är dels att den stora 40-talistgenerationen uppnår pensionsålder, dels att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre än tidigare. Den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 65-79 år. Med tiden kommer även de äldre åldersgrupperna, 80 år eller äldre, att öka starkt. Det är möjligt att vi behöver bygga ännu fler för att uppfylla detta vallöfte, men vi är övertygade om att detta är en satsnings om sparar både resurser och besparar våra äldre onödiga känslor av ensamhet långsiktigt.

–       Steget innan vård- och omsorgsboende är trygghetsbostäder. Vi ser att dessa behöver bli fler i framtiden. Vi vill titta på nya sätt att stimulera privata aktörer att bygga trygghetsbostäder men vi vill också säkerställa att det den dagen då behovet finns faktiskt finns plats på ett vård- och omsorgsboende i Örebro kommun, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

–       Centerpartiet har varit drivande i att införa närsjukvårdsteam. Det handlar om nära vård för de individer som vill kunna bo kvar i sitt hem. Detta behöver kompletteras med en garanti att få ett annat boende att flytta till för dem som vid 90 år trots närsjukvårdsteam och hemvård hellre vill flytta till ett vård- och omsorgsboende, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.

Verksamhetsbesök på vilodagen

Det får man väl bara göra om man besöker han som bestämt om den sjunde dagen? Nåväl men när inte vardagarna räcker till i valrörelsen så får man ta till vara på helgerna.

Idag söndag var jag inbjuden av vänner att medverka på gudstjänst i Citykyrkan, frågestund vid mitt fikabord samt rundvandring av rektor på Hannaskolan. En riktigt bra dag som varade långt in på em när vi alla var inne så i samtalen att vi glömde bort tid och rum.

Verkligen utanför min komfortzon men något jag trivdes med då jag var i goda händer under hela mitt besök. Sen en kyrka med ett motto på utsidan hängandes en banderoll med texten ”you never walk alone” måste ju vara något helt i hästlängder. Vilket det också var och jag gick därifrån med ett stort leende på läpparna och en värme över den inlevelse alla stod för som jag mötte och pratade med under mitt besök. Ännu en livserfarenhet att ta med sig vidare in i Rådhusarbetet och tänk om alla vilodagar är så är spännande och intressanta.

Mångfaldspromenad

En kär tradition sen jag blivit kommunalråd och dessförinnan kretsordförande. Människors alla lika rätt och värde är inte längre något som skall tas förgivet dagar som dessa tyvärr. Tåget gick från Conventum arena till Stadsparken och detta året innehöll det rekordmånga medmänskliga Centerpartister. Alexandra och jag fastnade på bild och man blir glad av kärlek, mångfald och att man utgår från varje enskild unik individ. Väl på plats i Stadsparken blev det gruppmingel vid partiets tält och mycket folk som fanns på plats inför kvällens uppträdande mm. Innan detta hade jag och dottern bevittnat KIF Örebros förlust mot Mallbacken samt på fm / morgon var jag iklädd föräldrarollen och såg dotterns målvaktsräddningar och snygga strutar. Det går verkligen i ett dessa dagar men det är så mycket roligt man vill hinna med. Vardag som helg nu är det verkligen morgon-middag-kväll med saker som skall genomföras.

Månadens ”goda exempel” tårta!

Den levererades under fredags em och gick till Delumo AB! Unga drivna entreprenörer som verkligen tror på alla människors rätt och lika värde. Som sprunget ur partiets värderingar samt småföretag och miljöpolitik. Verkligen rolig och spänstig fikasamtal efteråt, sånt här ger kraft och energi att växla vidare in mot de sista längderna för att nå kaklet om exakt 14dgr och valdagen.

Innan dess på fm hade jag avklarat ett frukostmöte samt höstens första presidiemöte med Social Välfärd och efteråt var det inhandlande för kvällens kampanj med partiets lokala kandidater i Axberg – Ervalla området. Tippa matchen kampanj på derbyt mellan Ervalla-Lillån i div.4. En fredag som packades ihop vid 22-tiden och delad pott i derbyt.

Varierande torsdag

Alltså på ett dygn hinner man med väldigt mycket om man bara får till planeringen på ett noga avvägt sätt och sen får ingenting gå fel på vägen för då skiter det sig.

Först ut en inbjuden båttur för alla partier av Hjälmarens båtförbund för att lyfta den upptäckta pärlan Hjälmaren som jag verkligen försöker sätta på kartan via bl a mitt besökt på försommaren till yrkesfiskaren Emil. Trevlig tur där media sen hoppade på sista biten in mot Hamnplan med slussning mm.

Efter lunch gick cykeln till Adolfsberg och möte med näringslivet om både det ena och det andra men faktiskt en hel del prat om Brunnsparkens utveckling och där fick jag bra medskick om att utveckla och se möjligheter. Småföretagarpartiet no1 är verkligen rätt ute kring dessa frågor för att utveckla istället för att avveckla.

Sen till Länsteatern och valteater, spännande koncept där det gällde att vara snabb och rapp i sina sekunder samt inte upprepa vad andra sa för då blir det inte närodlat och träffar rätt. Trygghet och ideologi betades av under totalt 15-20min inkl ett teaterstycke. Vill ni veta vet vad partiet tycket nationellt och lokalt kolla då in centerpartiet.se samt centerpartiet.se/orebro men vi ser alltid FRAMÅT och målar inte upp några svarta bilder.

Sist ut till bäste Kamran och boxningsklubben i Markbacken, det lokala laget vi har idag här i Örebro kommun med över 40 personer på vår lista mm är jag galet stolt över. Om två veckor vet vi hur allting har slutat när vi haft vårt utvecklingssamtal med väljarna.

Detta var idag, en dag mitt i en valspurt!

Förtidsröstningen är igång!

Nu har förtidsröstningen öppnat och nu stänger inte vallokalerna förräns på valdagen den 9/9 kl 20:00! Idag har det verkligen varit full rulle utanför Rådhuset om man jämför med måndag och tisdag som ändå hade lite möten inomhus. Först lämnade jag lappar och hjälp för budröstning till ett par som ville ha hjälp med detta och kontaktat mig i förtid. Sen var det friskvård på lunchen och Padel med partivänner som blev som en kampanj över lunchen när lunchgäster såg oss och talade med oss.

Sen var det onsdag em vilket betyder spikad valstuga utöver alla gånger man bara slinker in. Mycket bra samtal mellan kl 13-17 och detta drag som är nu har jag inte känt lokalt sen 2006. Vad nu detta betyder framöver vet man ju aldrig men hur som helst är vi i ropet och många har upptäckt den socialliberala fåran i mitten.

Kvällen tillbringades i Varberga med liberalerna och samtal om friskvård, hälsa och idrott. Det fjärde och sista i studieförbundet Vuxenskolans serie över fyra debatter på fyra olika ställen i kommun; Vivalla centrum, Haga centrum, Brickebackens centrum och ikväll sist ut Varberga centrum. Jag ser verkligen hela kommunen detta val då jag besöker även landsbygdens alla hörn och blomstrande samhällen. Så viktigt arbete ute på fältet i denna valrörelse att man vet vad man pratar om.