Plattformen 2019-2022

När Örebros politiska ledning; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på tisdagen presenterade sin politiska plattform var de tydliga med att skolan kommer att vara den viktigaste prioriteringen kommande mandatperiod. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska också genomsyra hela styrningen av kommunen.

– Vi är trygga med var vi har varandra både i frågor där vi står nära varandra och där vi tycker olika. De samtal som har lett fram till den här politiska plattformen har därför varit öppna och konstruktiva. Vi förenas alla tre i en stark vilja att utveckla Örebro till en kommun som håller samman socialt samt mellan stad och landsbygd och övertygelsen om att det blir bäst när man gör saker tillsammans, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska plattformen ligger till grund för samarbetet under kommande fyra år och kommer vara utgångspunkten för de prioriteringar som görs i budgetarbetet varje år.

– De överenskommelser som är gjorda i plattformen innebär att vi flyttar fram positionerna på flera områden. Det förebyggande arbetet kommer stärkas, vi tar ett helhetsgrepp kring upphandlingsfrågorna och de möjligheter som det ger och vi kommer fortsätta med insatser för klimatet och att vara en grön kommun. Det ska vara enkelt att som medborgare göra klimatsmarta val, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Skolan pekas ut som Örebro kommuns viktigaste prioritet i plattformen. Alla barn i kommunen ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och den resan börjar i skolan.

– Att klara målen för att ta sig in på en gymnasieutbildning och sen fullfölja densamma, är oerhört viktigt sett till framtida möjligheter på arbetsmarknaden och för vidare studier. Därför kommer vi fortsätta satsa på bland annat tidiga insatser, elevhälsan och att avlasta lärare genom att anställa andra kompetenser så att lärare kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd.

– Alla som kan jobba ska jobba i Örebro. Kompetensförsörjningen kommer bli en av de stora utmaningarna framöver. Vi stärker därför det arbetet med att tillsätta en ny politisk beredning den kommande mandatperiod. Vi vill också se över hur vi kan stärka medarbetarnas arbetsmiljö genom att öka medarbetarinflytandet och stimulera till fler intraprenader, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

I samband med kommunfullmäktige i december kommer beslut om budget för 2019 att tas.

Här finner du den närodlade plattformen!

Invigning på norr

Idag på fm plockade jag om lite i kalendern och for till Lillåcenter och invigningen av Max hamburgerrestaurang. Har medverkat på öppnandet såväl på XL bygg, Dollarstore och nu även Max. Norrut som bygdebo känns lite extra och speciellt som man kämpat så för verksamheter i området inkl rusten av Lillå 7-9, förskolor i området samt konstgräsplanen mittemot.

Kl 10:00 den 10/10 nästan på dagen 50år sen första öppnandet i Gällivare och 20år sen första restaurangen i Örebro vid Eurostop. Många historiska nedslag denna gråmulna onsdag fm som verkligen lös upp vardagen. Öppet mellan 10-24 och nu kanske kanske kanske saker och ting kan skruvas upp i tempot kring Lillåcenter. Ett långsiktigt guldägg men lite trögstartat men visst hellre kloka etableringssteg än förhastade så jag fortsätter följa utvecklingen på nära håll.

Trygghetsvandring

Ikväll och natt var det promenad med City Örebro och brottsförebyggande rådet i Örebro där jag är ordförande. Fyra olika grupper var ute på olika ställen och såg över belysning, tillgänglighet, gång, cykelbanor, parker, garage mm mm. Vi blev till sist två förtroendevalda på vandringen där jag och Marlene Jörhag (Kd) deltog tillsammans med Polis, fastighetsägare, ordningsvakter, park och gata, föreningslivet, civila samhället osv osv

Mitt andra år i lokala ÖreBrå vilket medförde min andra årliga vandring i city. Man lär sig nya saker hela tiden och ser saker och ting med nya ögon när man ”byter glasögon”

Rally i bygden

Ett riktigt familjerally i vår bygd under lördagen. Ett av landets till antalet anmälda ekipage största tävling under året. Parkering och servering under hela lördagen, från att solen gick upp till den slocknade efter 18-tiden.

Publikrekord och försäljningsrekord för bygdens sportklubb vid korset i Hellby, Södra Klysna. Runt 220 rallybilar passerade korset och publiken vallfärdade till det på kartan anvisade gärdet. Detta är ren och skär succé detta året. Så roligt att långsiktigheten ger en god skörd efter många år i bygden.

Verkligen en levande bygd där många hjälps åt för att besökare mm skall trivas fullt ut!

Fortsatt kommunledning

Nu är det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar kommunledning även kommande fyra år. Förhandlingarna går nu vidare med att ta fram en politisk plattform och fördela ansvarsområden. Det återstår också detaljer för att bilda en valteknisk samverkan ihop med ett fjärde parti för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden.

 

– Vi tre partier har tagit ansvar för Örebros utveckling sedan omvalet 2011 och nu är vi redo att berätta att vi vill fortsätta göra det även denna mandatperiod. Jag är väldigt glad över det. Det är en trygg och långsiktig samverkan som gynnar Örebro. Vi vet var vi har varandra och vi har kommit överens om stora och svåra frågor tidigare. Det är bra för Örebro med ett blocköverskridande samarbete, säger Kenneth Nilsson, partiföreträdare för Socialdemokraterna.

 

– Vi är trygga att vi kommer att ta fram en plattform som främst kommer att fokusera på tre områden: att stärka skolans resultat i Örebro, att förbättra integrationen kopplad till arbetsmarknaden och jobbtillväxten och inte kompromissa med att göra Örebro än mer attraktivt, fortsätter Kenneth Nilsson. 

 

– Plattformen kommer också att innehålla tydliga skrivningar om näringslivsfrågorna och hela kommunens utveckling, vi ser nu hur vi stiger i Svenskt Näringslivs ranking och det arbetet vill vi fortsätta. Vi ska också se över upphandlingsdelen i plattformen, där vi vill ta ett större politiskt ansvar. Det är också viktigt med en realistisk och resultatinriktad klimatpolitik, säger Per-Åke Sörman, partiföreträdare för Centerpartiet.

 

– Valresultatet innebär att nio partier kommer ingå i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022. Det riskerar bli rörigt och svårstyrt, men vi har nu bara detaljer kvar i förhandlingar med ett parti till för att få en valteknisk samverkan för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden. Det här är en hållbar kommunledning, vi är överens om vårt blocköverskridande samarbete och vill fortsätta komma överens brett med andra partier i många frågor, exempelvis klimatfrågan, säger Lennart Bondeson, partiföreträdare för Kristdemokraterna.