Kunskap i centrum

Skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet. Det pekas ut både i den styrande majoritetens plattform för de kommande fyra åren samt i den budget som kommunledningen presenterar. Kommunledningen vill att alla barn i Örebro ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och menar att den resan börjar i skolan. Nu prioriteras arbetet ytterligare med att fler aktörer ska bli delaktiga i elevers skolgång och måluppfyllelse.

En trygg uppväxtmiljö är avgörande för hur barn och ungdomar senare klarar vuxenlivet. Därför ska barn och ungas uppväxtvillkor och behov vara prioriterat i Örebro kommuns verksamhet. Ökad prioritet kommer att ges till arbete för att samordna insatser kring elever med såväl region och polis som andra berörda delar av kommunens verksamheter. Det kommer också att läggas ökat fokus på strategiskt arbete för att säkra tryggheten på skolorna. Under 2019 ska en plan göras för hur Örebro kommun som huvudman ska säkerställa en trygg och säker skola utan våld, hot och kränkningar. En samlad översyn på programnivå över hur tillgången till elevhälsa ser ut för grundskola och gymnasieskola ska slutföras och sedan skapas en plan för hur den kan göras tillgänglig för fler.

– Skolan är en av våra viktigaste prioriteringar den kommande mandatperioden, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.  Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor för att klara sig bra i livet och därför behöver samordningen kring detta uppdrag prioriteras tydligare i arbetsformer. Skolan är idag en mer komplex verksamhet och hanterar fler saker idag än tidigare. Med en tydligt uttalad prioritering vill vi avlasta lärare och få fler funktioner från andra delar av samhället involverade för att eleverna ska må bra och klara skolan.

Inte bara Rådhusutspel idag, utan vildsvinsreportage via lokala medier från hembygden idag.

Parasportensdag!

Det gäller ju att verkligen gå all in när man blir utmanad i armcyckling t ex. Idag besökte jag Parasportensdag vilket jag även gjorde i vintras då den ägde rum den 20/1 också i Eyrahallen. Den livsglädje man såg bland besökare såväl stor som liten eller ung som gammal gör att man verkligen känner att dagen är lyckad. En massa prova på aktiviteter samt föreningar och förbund som fanns på plats för att informera. Kloka medskick från idella ledare inom parasportföreningar som tycker kommunernas lok stöd drabbar länsidrotter likt många Parasporter som får svårt att locka stora skaror utövare från just en specifik kommun. Dessa dagar behövs verkligen från föreningslivets sida. Lägg därtill sommarens aktiviteter för servicemottagare och t ex höstens parafotbollsdag där jag fick äran att agera målvakt. Tack alla inbladade för denna söndag i ”prova påets tecken”.

Karlslundsgården

Igår fick jag äran att besöka frukostmöte på kommunens 25e bonde som strax överlämnas till oss från NCC. Den 14/2 är det invigning då medarbetare och boende finns på plats fullt ut men det nyckelfria smarta boendet fick symboliseras med en tagg. Våning fem blir rummen där hyresgäster som är i behov av teckenspråk flyttar in. En utegård med boulebana, vattenspegel, parkliknande trädgård som komplement till det smarta boendet där golven kan ”tala”. Nja inte riktigt men en ljusslinga på natten tänds mot toalettdörren till när man sätter ner foten mot golvet och likaså känner golvet till om man har fallit omkull och meddelar personal omgående. Från spadtag aug.17 till slutbesiktning dec.18 med inflyttning Jan-19 och invigning på alla hjärtansdag är kort och gott bra jobbat alla inblandade parter!

Medarbetarsatsning

Kommunen gör en låglönesatsning – avsätter tio miljoner kronor

I Örebro kommuns budget för 2019 kommer en särskild pott på tio miljoner kronor vikas för att höja de lägsta lönerna i kommunen. Satsningen är en del av överenskommelsen om valteknisk samverkan mellan de styrande partierna och Vänsterpartiet.

– Det är viktigt att vi som kommun visar att vi värderar alla de insatser som våra viktiga medarbetare gör för kommunens medborgare varje dag. Ett sätt är denna satsning på att höja de lägsta lönerna. Arbete ska löna sig och denna satsning är viktig för att öka attraktiviteten för flera yrken, säger Per-Åke Sörman, Kommunstyrelsens vice ordförande (C).

Exakt hur satsningen på 10 miljoner kommer se ut ska utredas, men satsningen syftar till att höja de allra lägsta lönerna i kommunen.

Budgeten för 2019 beslutas av Kommunfullmäktige 10-11 december.

Truckstop

Detta har jag sagt länge och står för alla dagar i veckan; Mariebergsdilemmat som fick ett lyckligt slut för alla inblandade parter var en plats dit INTE bilburen ungdom var anvisad men var ändå. Truckstop är stället dit kommunen vill att långtradare ska parkera enligt skyltar ut efter vägar och annan information. Jag har varit på plats och följt detta på nära håll, lyft det i vårt lokala brottsförebygganderåd men det måste visst hända något allvarligt innan denna fråga tas på allvar. Visst ren kriminalitet ligger så klart på Polismyndighetens bord, dock borde vi kunna göra mer förebyggande insatser;

*betald säkerhetsparkering med t ex en bonuscheck i restaurangen där åkerier el uppdragsgivare kan ge föraren riktig mat i samband med vilan och inte konservburk via triangiakök.

*Alkobommar på vägen ut, låter som en självklarhet men har inte kommit någon vart knappt sen stället invigdes tyvärr.

*Branschen i sig måste stäppa upp och ge schyssta villkor i hela kedjan från oss konsumenter, leverantörer och logistikföretag. Alla måste ställa krav på kvalité och åter kvalité i hela kedjan.

Jag har bevittnat saker och ting på dygnets alla timmar på kommunens lastbilsparkering och likaså lyft detta med partiets förtroendevalda inom Samhällsbyggnad där våra representanter inte lyckats nå ända fram i alla frågor med inblandade. Hästkraftensdag, motortorsdagar, Stortorgetreunion, Christmasconvoy, mm mm. Det händer så mycket gott på området men det smolkas ner av den kriminalitet som sker i mörkretsdunkel. Jag är även här glad att media vaknat upp, precis som på Vintrosahemmet tidigare i höstas då kan det förhoppningsvis bli fart i frågan. Jag är en flitig besökare på området och hoppas nu det kan bli en långsiktig trafiksäker och laglig lösning för alla inblandade parter när vi nu är landets logistikcentrum no1.

Vi löste Mariebergsfrågan genom samverkan och ”jävlaranama” för att vi ville, nu måste mötesplatser säkras upp och vara tillgängliga på ett lagligt sätt framöver. Vi kan med vilja och prestigelöshet även lösa denna svåra nöt, genom samarbete och klokskap framöver.

Medlemsmötet!

Medlemmarna har sagt sitt- här är Centerpartiets förslag från kvällens rådgivande medlemsmöte!

Förslaget om Centerpartiets representation i Örebro Kommun har utarbetats av partiets kommunfullmäktigegrupp. Under kvällens rådgivande omröstning har förslaget även godkänts av medlemmarna. Samtliga val kommer att behandlas och slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige den 10 -11 december.

Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun, är nöjd med kommande mandatperiods laguppställning.
– Efter höstens valframgång har vi tagit vara på såväl nya som erfarna medlemmar som nu ska göra verkstad av våra närodlade idéer och visioner. Jag är stolt och glad över den mixen vi har skapat, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro.

Tack vare ett framgångsrikt val har vi inför denna mandatperiod över femtio uppdrag att fördela. De som väljs som representanter kommer börja sin tjänstgöring den första januari 2019 då de ska föra fram Centerpartiets politik och därmed arbeta för att skapa ett bättre Örebro kommun.

Även kretsordförande Anders Olsson ser optimistiskt på framtiden.
– Jag är glad över att vi har valt ut ett starkt och kompetent lag med både stor bredd i ålder, kön och erfarenhet. Jag ser fram emot en ny mandatperiod där centerpartiet ska göra skillnad, säger Anders Olsson, kretsordförande för Centerpartiet i Örebro.

Förslag till fördelning av politiska uppdrag under mandatperiod 2019–2022:
Per-Åke Sörman, ordförande i Landsbygdsnämnden.
Elisabeth Malmqvist, ordförande i Gymnasienämnden.
Gunhild Wallin, ordförande i Vårdboendenämnden.
Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.
Jimmy Nordengren, ordförande i Futurum fastigheter.

Vi har även vice ordförandeskap i kommunstyrelsen, VUXAM, Grundskolenämnden, Programnämnd Samhällsbyggnad, Fritidsnämnden och i bolaget Örebrobostäder AB. För att ta del av hela förslaget, se länken!

Utskrivningsklara!

Lyckat arbete när äldre skrivs ut från sjukhuset!

Programnämnd social välfärd fick igår torsdag del av en slutrapport kring koordinering av fortsatt arbete utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Frågan handlar om arbetet för att ta hem människor som är klara att skrivas ut från sjukhus och som behöver fortsatt vård i kommunens regi. Rapporten visar på positiva resultat och hittills har Örebro kommun inte haft några dygn med betalningsansvar på sjukhuset under 2018.

– Vi har arbetat medvetet med detta sedan långt innan lagen trädde i kraft. Det är ett stort engagemang från och bra samverkan mellan alla berörda som ligger bakom att det har gått så här bra. Jag är enormt tacksam för allt det viktiga arbetet som gjorts och som syftar till att ge individer en tryggare och mer samordnad upplevelse, säger Per-Åke Sörman (C) Ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Den nya lagen ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ersätter den tidigare Betalningsansvarslagen. Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården, genom ökad samverkan runt individen. Syftet med projektet har varit att genom samordning skapa effektiva flöden för trygg och effektiv utskrivning, som stärker såväl omsorgen om den enskilde och ökar dennes delaktighet. Arbetet handlar också om hushållningen av de ekonomiska resurserna.

Rosa blir blått

Kavajslaget lämnade rosa Oktober och tog sikte på blåa Movember. Mustaschkampen pågår därmed under denna 30dgr långa gråa mörka månad. Återstår att se hur många som brukar nappa på idén och om man orka hålla i till den 30/11 på natten. Det viktigaste är att köpa en kampanjnål och skänka en slant till forskning oavsett bröstcancer eller prostata. Det är inte ofta ni får höra mig säga eller för den delen skriva; upp till kamp men i dessa två olika behjärtansvärda insamlingar så tar jag kampen. Nu sätter vi färg på den blåa månaden Movember efter att ha färgat oktober rosa!

Debatt, LP 1/11-18

Framåt för en närodlad politik i Örebro kommun!  

Under valrörelsen har vi i Centerpartiet pratat om en närodlad politik. Vi har lyft frågor som att makten ska ligga hos individen, om stora möjligheter för små företag, att landsbygden ska utvecklas inte avvecklas och om resultat för miljön. Vad skönt det känns att nu få sätta igång att förverkliga dessa tankar i majoritet i Örebro kommun!

Centerpartiet har suttit i kommunledning i Örebro kommun sedan valet 2006, och tillsammans med socialdemokraterna och kristdemokraterna sedan 2011. Nu har vi återigen skrivit en politisk plattform med dessa två partier och vi kan konstatera att den är fylld av grön och närodlad politik. Ökad fysisk- och psykisk hälsa och mer insatser mot droger och kriminalitet är några av de punkter som Centerpartiet har gått till val på och som nu står i den gemensamma plattformen för kommunledningen. Vi flyttar fram positionerna för miljöarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt som medborgare i Örebro kommun, vi ska bygga ut infrastrukturen för laddstolpar och biogas och vi ska säkra den långsiktiga vattenförsörjningen.

För Centerpartiet är en levande, modern och attraktiv landsbygd förutsättningen för hur vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle med fler i jobb. De gröna näringarna är en nyckel i omställningen, inte en fiende. Därför har vi också kämpat för att flytta fram positionerna för landsbygden. 

Vi ska arbeta för tillgången till bredband och mobiltäckning i hela Örebro kommun.

Den digitala infrastrukturen är av yttersta vikt för både företagande och boende på

landsbygden. Det antagna landsbygdsprogrammet ska implementeras i relevant verksamhet. Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas. En utredning kring ökad kvalitet på skolor där elevunderlaget är litet är genomförd och ska ligga till grund för en fortsatt utveckling av våra landsbygdsskolor.

Under mandatperioden ska vi titta på möjligheten att använda vår policy för markanvisning för att öka byggandet på landsbygden. Vi ska säkerställa att det finns detaljplanerad mark för nybyggnation och att det skapas fler tomter för småhus och villor även på landsbygden, i enlighet med de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Kollektivtrafiken och cykelvägarna ska utvecklas för dem som har möjlighet att resa på dessa sätt, men det måste också vara möjligt att dela upp en resa i flera olika trafikslag. Att på landsbygden kunna ta bilen till bussen. Därför ska nästa steg för pendlarparkeringar med snabb kommunikation till centrum tas.

Centerpartiet är ett parti som håller vad vi lovar. Det har vi gjort historiskt och det ska vi göra nu. Äntligen påbörjas arbetet med att leverera på alla de punkter som vi nu gick till val på. Om fyra år ska vi kunna möta väljarna igen med stolt blick och rak rygg, och tala om att vi förtjänade deras röster. Hela vägen fram till dess ska vi vara synliga runtom i vår kommun, och fortsätta dialogen med alla medborgare, företag och verksamheter som finns. För det är så man fullt ut klarar av att vara medborgarens förlängda arm. De viktigaste vallöftena är redan nu förhandlade och finns med i den gemensamma plattformen för kommunledningen i Örebro kommun. Nu kavlar vi upp ärmarna och gör verkstad av våra närodlade idéer! 

Per-Åke Sörman (C)

Vice ordförande i Kommunstyrelsen och kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun

Plattformen 2019-2022

När Örebros politiska ledning; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på tisdagen presenterade sin politiska plattform var de tydliga med att skolan kommer att vara den viktigaste prioriteringen kommande mandatperiod. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska också genomsyra hela styrningen av kommunen.

– Vi är trygga med var vi har varandra både i frågor där vi står nära varandra och där vi tycker olika. De samtal som har lett fram till den här politiska plattformen har därför varit öppna och konstruktiva. Vi förenas alla tre i en stark vilja att utveckla Örebro till en kommun som håller samman socialt samt mellan stad och landsbygd och övertygelsen om att det blir bäst när man gör saker tillsammans, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska plattformen ligger till grund för samarbetet under kommande fyra år och kommer vara utgångspunkten för de prioriteringar som görs i budgetarbetet varje år.

– De överenskommelser som är gjorda i plattformen innebär att vi flyttar fram positionerna på flera områden. Det förebyggande arbetet kommer stärkas, vi tar ett helhetsgrepp kring upphandlingsfrågorna och de möjligheter som det ger och vi kommer fortsätta med insatser för klimatet och att vara en grön kommun. Det ska vara enkelt att som medborgare göra klimatsmarta val, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Skolan pekas ut som Örebro kommuns viktigaste prioritet i plattformen. Alla barn i kommunen ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och den resan börjar i skolan.

– Att klara målen för att ta sig in på en gymnasieutbildning och sen fullfölja densamma, är oerhört viktigt sett till framtida möjligheter på arbetsmarknaden och för vidare studier. Därför kommer vi fortsätta satsa på bland annat tidiga insatser, elevhälsan och att avlasta lärare genom att anställa andra kompetenser så att lärare kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd.

– Alla som kan jobba ska jobba i Örebro. Kompetensförsörjningen kommer bli en av de stora utmaningarna framöver. Vi stärker därför det arbetet med att tillsätta en ny politisk beredning den kommande mandatperiod. Vi vill också se över hur vi kan stärka medarbetarnas arbetsmiljö genom att öka medarbetarinflytandet och stimulera till fler intraprenader, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

I samband med kommunfullmäktige i december kommer beslut om budget för 2019 att tas.

Här finner du den närodlade plattformen!