ME9, 97 F1-lopp senare!

Idag tog F1 sagan slut (?) för denna gången vart fall. Kumlasonen och numera Örebroaren Marcus Ericsson har gjort sig ett namn i racingvärlden och det blir spännande att följa honom vidare i Indycar efter nyåret. Det var en resa för livet när jag och sonen for ner till Spaniens F1 lopp i kristiflygarehelgen och mer eller mindre bodde på banan under to-sö. På Circuit de Cataluña utanför Barcelona var det en motorcirkus utan dess like. Då har jag ändå upplevt några VM-rallyn och såklart vårt eget Raceday två gånger. Tredje gången blir ju nu till sensommaren -19 då det blir något i hästväg med slottet som huvudperson bortsett alla förare på plats så klart. Sommarens event med Midnattsolsrallyt start och mål i motorstaden Örebro blir också något att längta till och där är nu det stora arbetet att få till en sträcka i vår motorbygd likaså. Tack Marcus och vi kommer fortsätta följa dina race på andra sidan Atlanten framöver 🏁

Frövifors julmarknad

Lördag och söndag denna sista helg i November så står bygdens sportklubb och säljer ölkorv, jullotter och tombolalotter mm. Kul att det kom så mycket folk både från bygden och annorstädes och handlade av oss. Många stannade till och pratade och lyckönskade vårt goda arbete med ungdomarna samt att hålla igång en idrottsförening på landsbygden. Detta är verkligen en höjdare och många är verkligen givmilda och handlar på av det mesta som vi hade med på vårt marknadsbord. Precis som i somras mär jag rekordsålde slut på sommarens alla Sverigelotter på Järle marknad. Finnas där människor finns är nyckeln för att lyckas i det mesta för då kommer delaktigheten av sig själv.

Skebäcksgården

På årets sista gränslösa styrgruppsmöte med Region Örebro så fick vi info om vårt arbete med utbyggnaden av Skebäcksgården. Följer tidsplanen enligt vår tidigare budgetpresentation ifjol. Klart ca mellan 5-7år så 2025 är planen i våra framtida prognoser. 2019 Karlslundsgården – 2021 Brickebacken – skarven 2022-2023 Bettorp – 2023 Askenäs – 2025 Skebäcksgården. Därefter sen finns inte nästa steg beslutat men det får ske ett nytt tänk sen i slutet av denna mandatperiod för kommande budgetbeslut. Bra dock och viktigt med löpande information och avstämning allt eftersom.

Parasportträning

Dels idag gjorde jag verksamhetsbesök på Café Bublis på norr men mitt stora intryck av dagen var kvällens träning. Medverkade som högerback vid Ekeskolans träningspass för länets Goalballgäng. Verkligen lärorikt och stor koncentration när man fick på sig glasögonbindeln och allting blev bäcksvart. Hörseln blev det viktigaste vapnet samt sen göra sig så stor som möjligt om bollen var på gång mot ens håll. Tack alla inblandade för att jag fick vara en del av ert träningspass och detta gav mig nya synsätt på diverse Parasporter som jag provar på.

Skattesatsen spikad!

Idag på kommunfullmäktige spikades 2019års kommunalskatt till 21kr och 35öre på intjänad 100-lapp. Bifall till den oförändrade skattesatsen yrkades av de tre partierna i kommunledningen samt V, L och ÖrP. 21:45 yrkades av Mp, 21:30 av Sd samt 21:25 av Moderaterna. Nästa kommunfullmäktige i December fastställer budgetramar samt respektive parti lägger fram sin egen budget som vi gjorde igår via vår pressträff.

Närodlad budget!

Örebro kommuns budget växer med drygt 350 miljoner kronor år 2019. I ett läge där behoven av fortsatt välfärdsutbyggnad är stora pekar kommunledningen ut skolan och minskade klyftor som prioriterade områden år 2019. Under 2019 påbörjas också arbetet för att förändra kommunens styrmodell för att styra mot det omställningsarbete som behöver göras för att klara målen i Agenda 2030.

– När fler jobbar i välfärden och när fler lokaler behövs, då måste politiken säkerställa att det finns resurser för detta på både kort och lång sikt. Kostnaderna ökar snabbt när välfärden byggs ut i stor utsträckning. Därför är det viktigt att vi vet vad som är prioriteringen, vilket denna budget tydligt pekar ut, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens budget består av drygt 8,8 miljarder kronor, varav drygt 350 miljoner är nya pengar. De senaste tio åren har Örebro kommuns befolkning ökat med drygt 20 000 personer. Vid utgången av 2017 hade Örebro kommun 150 291 invånare. Till år 2027 beräknas antalet invånare öka med drygt 25 000 till knappt 176 000. Den största delen av kommunens budget (57 procent) går till personalkostnader.

– En nyckel för att klara de behov som vi står inför i framtiden är att så många som möjligt jobbar. Därför ska vi tänka nytt och utveckla de arbetsmarknadsåtgärder som kommunen erbjuder. Vi kommer också att påbörja en översyn av kommunens upphandlingsarbete, där vi kommer att se över bland annat hur vi jobbar med sociala krav i upphandlingar, och vilka förutsättningar lokala företag har att delta i upphandlingar, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi pekar tydligt ut skolan som ett prioriterat område eftersom det är grundläggande för vilka förutsättningar unga får inför framtiden. Detta kommer att innebära att fler samhällsfunktioner tydligare än idag blir involverade i att eleverna ska må bra och klara skolan. Det finns mycket bra kompetens i Örebro kommun, men verksamheterna måste överbryggas så att de barn och elever i behov av stöd verkligen får det så tidigt som möjligt. Här har även föräldrarna en oerhört viktig roll, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd.

Kunskap i centrum

Skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet. Det pekas ut både i den styrande majoritetens plattform för de kommande fyra åren samt i den budget som kommunledningen presenterar. Kommunledningen vill att alla barn i Örebro ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och menar att den resan börjar i skolan. Nu prioriteras arbetet ytterligare med att fler aktörer ska bli delaktiga i elevers skolgång och måluppfyllelse.

En trygg uppväxtmiljö är avgörande för hur barn och ungdomar senare klarar vuxenlivet. Därför ska barn och ungas uppväxtvillkor och behov vara prioriterat i Örebro kommuns verksamhet. Ökad prioritet kommer att ges till arbete för att samordna insatser kring elever med såväl region och polis som andra berörda delar av kommunens verksamheter. Det kommer också att läggas ökat fokus på strategiskt arbete för att säkra tryggheten på skolorna. Under 2019 ska en plan göras för hur Örebro kommun som huvudman ska säkerställa en trygg och säker skola utan våld, hot och kränkningar. En samlad översyn på programnivå över hur tillgången till elevhälsa ser ut för grundskola och gymnasieskola ska slutföras och sedan skapas en plan för hur den kan göras tillgänglig för fler.

– Skolan är en av våra viktigaste prioriteringar den kommande mandatperioden, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.  Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor för att klara sig bra i livet och därför behöver samordningen kring detta uppdrag prioriteras tydligare i arbetsformer. Skolan är idag en mer komplex verksamhet och hanterar fler saker idag än tidigare. Med en tydligt uttalad prioritering vill vi avlasta lärare och få fler funktioner från andra delar av samhället involverade för att eleverna ska må bra och klara skolan.

Inte bara Rådhusutspel idag, utan vildsvinsreportage via lokala medier från hembygden idag.

Parasportensdag!

Det gäller ju att verkligen gå all in när man blir utmanad i armcyckling t ex. Idag besökte jag Parasportensdag vilket jag även gjorde i vintras då den ägde rum den 20/1 också i Eyrahallen. Den livsglädje man såg bland besökare såväl stor som liten eller ung som gammal gör att man verkligen känner att dagen är lyckad. En massa prova på aktiviteter samt föreningar och förbund som fanns på plats för att informera. Kloka medskick från idella ledare inom parasportföreningar som tycker kommunernas lok stöd drabbar länsidrotter likt många Parasporter som får svårt att locka stora skaror utövare från just en specifik kommun. Dessa dagar behövs verkligen från föreningslivets sida. Lägg därtill sommarens aktiviteter för servicemottagare och t ex höstens parafotbollsdag där jag fick äran att agera målvakt. Tack alla inbladade för denna söndag i ”prova påets tecken”.

Karlslundsgården

Igår fick jag äran att besöka frukostmöte på kommunens 25e bonde som strax överlämnas till oss från NCC. Den 14/2 är det invigning då medarbetare och boende finns på plats fullt ut men det nyckelfria smarta boendet fick symboliseras med en tagg. Våning fem blir rummen där hyresgäster som är i behov av teckenspråk flyttar in. En utegård med boulebana, vattenspegel, parkliknande trädgård som komplement till det smarta boendet där golven kan ”tala”. Nja inte riktigt men en ljusslinga på natten tänds mot toalettdörren till när man sätter ner foten mot golvet och likaså känner golvet till om man har fallit omkull och meddelar personal omgående. Från spadtag aug.17 till slutbesiktning dec.18 med inflyttning Jan-19 och invigning på alla hjärtansdag är kort och gott bra jobbat alla inblandade parter!

Medarbetarsatsning

Kommunen gör en låglönesatsning – avsätter tio miljoner kronor

I Örebro kommuns budget för 2019 kommer en särskild pott på tio miljoner kronor vikas för att höja de lägsta lönerna i kommunen. Satsningen är en del av överenskommelsen om valteknisk samverkan mellan de styrande partierna och Vänsterpartiet.

– Det är viktigt att vi som kommun visar att vi värderar alla de insatser som våra viktiga medarbetare gör för kommunens medborgare varje dag. Ett sätt är denna satsning på att höja de lägsta lönerna. Arbete ska löna sig och denna satsning är viktig för att öka attraktiviteten för flera yrken, säger Per-Åke Sörman, Kommunstyrelsens vice ordförande (C).

Exakt hur satsningen på 10 miljoner kommer se ut ska utredas, men satsningen syftar till att höja de allra lägsta lönerna i kommunen.

Budgeten för 2019 beslutas av Kommunfullmäktige 10-11 december.