Låt oss enas – ta en kvällspromenad

Idag arrangeras fackeltåg runt om i vårt avlånga land till minne av den tamboskap, de hundar och andra tamdjur som fallit offer för vargen. Fackeltåget är också en protest mot den icke fungerande rovdjurspolitiken.

Åsikterna går isär hur mycket varg vi ska ha. Somliga tycks se vargen som ett rovdjur med hundegenskaper- en vildhund och ett trevligt inslag i naturen. Om det finns inslag av hund i vår varg i Sverige är vad jag har förstått mycket oklart. Skulle det finnas det då blir inte EU glada, eftersom hybrider i våra skogar inte är tillåtet.

Naturskyddsföreningen önskar mycket varg troligtvis upp över 1000 individer, hur många är oklart då det hänger samman med vargens bevarande status. Det vill säga vargen ska ej riskeras att bli inavlad. Om stammen är inavlad där det råder olika åsikter om, har att göra med hur stor stammen bör vara enligt dem. Ingen varg som skjutits har varit inavlad vilket man kan tycka är märkligt utifrån inavelsdebatten. De tonar även ner de skador vargen orsakar på exempelvis får. Detta kan läsas på deras hemsida, där man även kan läsa att de lägger vikt vid rovdjursstängsel

Svenska jägarförbundet vill ha så lite varg som möjligt, de menar att vi har en gynnsam bevarandestatus.(ingen inavel) Vidare menar de att avsaknaden av en fungerande vargförvaltning, otydlighet i vad som krävs för att få reglera vargstammen, byråkratin, bristen på empati för dem som drabbas och kostnaderna runt vargarna piskar upp frustration hos många människor.

Vi i LPo förespråkar ingen frilevande varg. Någon svensk typ av varg finns inte och därmed är inte vargen ett utrotningshotat djur. Vi måste ha en fungerande rovdjursförvaltning för att kunna öka vår självförsörjningsgrad. Det faktum att när beslut överklagas så är det domare vid förvaltningsrätt som dömer utan kunskap om vilt gör inte saken bättre

Vi ser gärna att vi har en förvaltning på klövvilt och vildsvin som kommer fler till del än de som jagar, något mer ekologiskt finns knappast. Vi vill också att Sveriges bönder ska kunna beta av sina marker både äng och skogsnära. Det ökar mångfalden

Oavsett åsikter har vargens intåg i Sverige förändrat livet för många särskilt för människor i vargtäta områden som ex Örebro län. Det kunde vi läsa om i Nerikes Allehanda  här om dagen, en bra artikel och undersökning tycker jag. http://www.na.se/orebro-lan/sa-har-rovdjuren-forandrat-livet-for-jagare-och-faragare

Oavsett åsikt om hur många vargar man vill ha kan vi nog alla enas om att det är oerhört tragiskt och onödigt att så många människor och djur drabbas av den otydlighet som råder och brist på effektivitet av lagd rovdjurspolitik

Så låt oss enas i detta. Kom med och visa att du står bakom en bättre rovdjurspolitik i fackeltåget i Nora kl 18.00 i kväll. Tal sker på torget.

Publicerat av

Pia-Maria Johnsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *