37 dagar kvar och idétorka råder

Vi har 60 000 bönder i Sverige. Med den politik som drivits genom åren mister vi en bonde per dag. Självförsörjningsgraden är extremt låg mellan 30-35%. Någon ambition att höja den har vi inte kunnat se, i stället slås våra bönder ut en efter en. Antingen vill man inte ha dem kvar eller så råder idétorka.

Tack vare socialdemokratins nära samarbete med Centerpartiet genom åren är det svenska jordbruket hårt rationaliserat och inriktat på några få stora enheter. Borgerliga regeringar har gladligen hjälpt till. Hade vi inte haft de hårt slitande bönderna skulle vi inte ha de bönder vi har idag, men de far extremt illa och många mår psykiskt dåligt intill bristningsgränsen

Men frihandelsivrarna jublar förstås. De tycker inte vi behöver svensk kött, vi måste inte ha svenskt jordbruk. Detta utbrast bla Fredrik Segerfeldt på Expressen Debatt nyligen och han är inte ensam https://www.expressen.se/debatt/bonderna-fortjanar-inte-ekonomisk-hjalp/

Förutom att Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning som givetvis kostar mer, samtidigt som våra bönder inte får mer betalt än europeiska har Sveriges bönder en  högre respekt för djurens behov av naturligt beteende. Vi har en mycket hög livsmedelssäkerhet som många gånger drivs in i absurdum. Svenskt lantbruk ger även arbetstillfällen och en levande landsbygd tack vare betesdjuren; bara svenska djur kan beta svenska hagar.

Fredrik Segerfeldt och den politik som drivits är ett hån mot svenskt jordbruk och det svenska landskapet. Utöver att våra bönder kämpar med detta har de i år drabbats av torkan som inte bara ställt till det för landet när det gäller bränder.

Bönderna har drabbats extremt. Detta har satt visst tryck på våra regeringspartier Socialdemokraterna lovar 1600 kr i stöd. ( 1,2 miljarder är krisstödet till bönderna). Vilket innebär 375 kr i stöd/ vuxet djur (kalvar och ungdjur får man inget stöd för) Har man 50 djur blir stödet 50×375 =18 750. En rundbal kostar ca 1200 idag. Alla kan förstå att det stödet som ges är extremt litet.

Nu säger EU att de lättar på reglerna för jordbruksstöd och att det kan betalas ut 2 månader tidigare. Problemet är att många jordbrukare väntar på stödet från 2015 på grund av byråkratiskt krångel. Betala nu omedelbart ut detta stöd till våra jordbrukare och samordna import av foder, för vi har inte tillräckligt själva. Underlätta regelverket för gårdsslakterier och se till att det offentliga köper svenskt. Hur svårt kan det vara?

Läget är alvarligt och har varit under flera år. Landsbygdspartiet oberoende driver frågan om att öka självförsörjningsgraden. Det är en av våra absolut viktigaste frågor. I Nora har vi föreslagit en att kommunen ska upprätta en livsmedelsstrategi Den var inte fullmäktige intresserad av att anta. Man ville avvakta regionen och länsstyrelsen.

En livsmedelsstrategi  skulle som exempel kunna innebära att man serverar svensk mat på förskolor, skolor och äldreboenden. Att man upplåter grönytor till bönder, att vi har djur tätortsnära som betar av marker där sly växer upp. Att information och utbildning ges om varför vi ska äta svenskt- och köpa svensk, för vår, våra barn, djuren och miljön skull, se länk  www.svensktkott.se/aktuellt/nyheter/vad-skiljer-svenskt-kott-fran-utlandskt-listan/              Så det bästa du kan göra som konsument idag är att köpa svenskt och fråga efter svenskt på ALLA resturanger. Ställ krav.                       Öppna landskap kan nämligen inte importeras

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *