38 dagar kvar till val och det brinner..

Brandfaran ökar med risk för fler bränder under helgen då vi får mer vind

Idag vet alla beslutsfattare att vi går mot tider där torka blir vanligare, liksom dramatiskt väder. Att snabbt komma på plats för brandkår och förhindra en utveckling är livsviktigt.
Utifrån branden 2014 undrar man ju om politikerna på riksplan senaste åren dragit några slutsatser utifrån ovanstående.

Svaret verkar vara nej, trenden fortsätter, nu ska det utredas igen.

Redan efter branden i Västmanland skulle man ta lärdom sas det. Vad har hänt?
• Brandmännen i tjänst har fått lägre ersättningar Enligt de nya avtalen som skrevs under inför 2017. Många slutar.
• Deltidsbrandkårer läggs ständigt ner och omvandlas till hemvärn som har svårt att få folk. Brandfacket menar att hela 2500 brandmän saknas för att hantera alla bränder på ett tillräckligt bra sätt.
• Hos flera mindre enheter får man nöja sig med det material man har, medan de stora enheterna får investera i modernt material
• Fokus från politiskt håll, fack och andra myndigheter verkar vara att samtliga yrkeskårer ska in i någon Svensk modell som i praktiken innebär att olika typer av rättigheter drivs in i absurdum som gör att verksamheten försvagas. Försvar, polis och sjukvård med flera är drabbade av samma fenomen.

Vad som bidragit och som är allvarligast, tycker jag, är Göran Perssons (S) beslut 2004 där beslut togs att försvarsmakten inte längre fick förbereda, utrusta eller öva insatser i civilsamhället. Tidigare hade försvaret medverkat vid brand, flygräddning och patienttransporter. På så vis hade vi beredskap. Det gör att vi idag får köpa in hjälp från utlandet och våra egna flyg står stilla. Detta borde man ha ändrat på redan efter 2004, men icke

Lokalt skulle jag önska att tjänstemannamyndigheter tar ett ökat eget ansvar i kristider som gör att ex brandflyget i Värmland kommer igång, i stället för att vänta besked på överklagad upphandling, att man stoppar tåg som kan orsaka brand. I stället tillåter man dem att gå när brandfaran är så stor som nu. Vårt eget ånglok i Nora har orsakat brand nedanför Sunds gård som tursamt kunde släckas.

Engångsgrillarna och kol står kvar på affärernas hyllor, varför gör de det? även här skulle man kunna tänka ett egenansvar och se till att de kommer bort.

Flera familjer eldar trots eldningsförbud, bla nere vid Hitorpsbadet. Jag hoppas alla som ser detta säger till och OM de inte släcker omedelbart ringer polis.     

NA låser artiklar om bränderna som skulle kunna öka medvetenheten hos vanligt folk i dessa kristider och kräver abonnemang, varför?

Det finns en hel del för många att göra i stället för att avvakta att någon ska tala om vad som ska göras.

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *