Kontrakt innan politiskt beslut

Nora är en stark idrottskommun med flera olika elitidrottare. Vi har Bågskytte i topp med kommande stora mästerskap, fotboll, tyngdlyftning, bandy och vattenskidor i elitnivå. Ridsport på toppnivå, fiske med flera mästare i både mete och pimpel. Även armbrytning framför allt genom tjejerna har vi toppnivå. För att möjliggöra detta krävs hårt arbete både från de enskilda och från föreningen.  Utan de väl villiga ideella insatserna i företagskulturen i Nora skulle inte föreningsverksamheten överleva.

Detta då det mesta som görs hos föreningarna görs ideellt, med små medel där föreningarna försöker trolla fram ett bra resultat. Man får helt enkelt ”trolla med knäna” och hoppas på andra bidragsgivare, för kommunen visar ett svalt intresse mot föreningar (om det inte handlar om integration som just nu kan vara en dörröppnare). Många föreningar vittnar om ett kyligt bemötande med långbänkar i kontakt med kommunen. Nora kommun har här en lång väg att gå för att förbättra klimatet, både på tjänstemannanivå och politiskt.

Alla små och större företag som ställer upp utifrån sin egen förmåga med sponsring eller priser, förstår vikten av stöd. Detta för att man förstår vikten av ett bra föreningsliv som bidrar i det förebyggande arbetet Så utan den positiva sidan från företag som ställer upp för föreningsverksamheten i vardagen och de ideella krafter som hela tiden arbetar så skulle föreningsverksamheten ha rasat för länge sen.

Kommande diskussioner kommer troligtvis att bli underlaget till löparbanorna Norvalla, bandyn kylaggregat och fotbollens konstgräs samt hockeyn omklädningsrum, alla har blivit långbänkar. Som en blixt från klar himmel kommer så Allaktivitetshuset Här finns ingen långbänk, här finns inte ens ett politiskt beslut. I budget inför 2017 stod: ”Föreningslivet växer i Nora och många föreningar m.fl. aktörer söker bättre lokaler och samverkan för att kunna möta behovet. Kommunens idrottshall är fulltecknad och andra anläggningar för föreningslivet är mindre lämpliga ur flera synpunkter. Vissa lag/idrotter kan inte växa i nuläget, några söker sig till grannkommunerna för träning (vilket är dyrt och kräver fordon/resor). I dagsläget är G:a Windahls mest intressant ur flera aspekter, diskussioner förs med ägaren, men även andra lokaler kan vara aktuellt för någon/några aktörer. Kommunens kostnader för olika lokaler kan med tiden ställas om och överföras till den nya gemensamma lokalen. I dagsläget finns inte ett färdigt underlag för budgetäskande, men uppskattningsvis uppgår en årlig driftskostnad till c:a 1 mkr.”

Detta skrevs alltså som en text i budgetunderlaget. Som framgår av texten står tydligt i sista meningen att det inte är ett färdigt budgetäskande, alltså ingen begäran om pengar!

Trots det är det just den sista meningen som man hänvisar till när vi ställer frågan vad som legat till grund för affären. För oss i Landsbygdspartiet oberoende innebär det att den person som gett klartecken för affären med Jarola, som har överskridit sina befogenheter med besked.

Vi ställer följande frågor till ansvarigt kommunalråd nu och till första fullmäktigesammanträdet:

  1. Är det så att informationen ovan i samband med budget legat till grund för överenskommelsen med Jarola?
  2. Vad är skälet till att det inte finns en förtida uppsägningsklausul och vem bär ansvar för att det inte finns det?
  3. Vad tänker ni göra åt detta?
  4. Av vilket skäl har man betalt 325 000 kr för månaderna april-juni (full hyra Etapp 1) om lokalerna var besiktade först till 1 juni 2018, som uppges i mail 180808 från Lars Skoghäll (även om man fick tillträde tidigare och påbörjade inflytt)
  5. De 15 000 i månaden man betalt sedan augusti 2017, vad har man fått för dessa pengar?
  6. I Kommunfullmäktige beslutades följande i samband med antagande av budget 2018 och ekonomisk plan för åren 2019 – 2020: ”Att godkänna upprättat förslag till allmänna regler för den ekonomiska planeringen med tillägg: Innan projekt påbörjas eller inköp vidtas ska startrapport upprättas och godkännas av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige”. Varför har detta inte skett?
  7. I ”Sammanställning över budgetramförändringar gällande verksamhetsåret 2018 och planåren 2019 – 2020” finns inte Allaktivitetshusets kostnader med, vad är skälet till det? Hur skall projektet finansieras?
  8. Som det ser ut i dag riktar sig endast någon enstaka verksamhet som finns i lokalerna mot ungdomsidrott (som var syftet med allaktivitetshuset) Vilka andra verksamheter som riktar sig mot ungdomsidrott kommer att kunna få utrymme i lokalerna utan fortsatt anpassning?

I budgetunderlaget beskrevs en minskning av kostnaden över åren framåt. I det kontrakt som skrivits är kostnaden ökande från 1,3 miljoner till 2,5 miljoner. Överenskommelsen som skrivits bygger även på framtida investeringar från kommunen, men oavsett om kommunen skjuter till pengar för anpassning av lokaler eller ej höjs hyran till 1,5 miljoner. För mer info läs även vårt inlägg 24i Bergslagen 19 juli  http://24i.se/pia-maria-johansson-ett-skandalavtal/

Då det är frågan om så stora pengar kan man ställa sig frågan att kan vem som helst på kommunen teckna avtal om miljonbelopp utan politiska beslut. Eller är det enskilda politiker i maktställning som gett klartecken (läs socialdemokraterna)?

LPo missunnar verkligen inga föreningar att få tillgång till bättre lokaler, men att skriva på ett avtal gällande hyra om 25 år utan möjlighet till uppsägning eller ekonomisk täckning ifrågasätter vi mycket skarpt. Så här kan vi inte ha det i kommunen.

Ovanstående pengar kan fördelas på ett helt annat sätt och till fler föreningar utifrån de behov vi redovisat. 1,5 miljoner årligen räcker till flera förskole och lärartjänster ska man ha i åtanke.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *