Öppna landskap kan inte importeras

Vi har sagt det förut och drev frågan 2014 och vi säger det igen. ”Öppna landskap kan inte importeras”

Sveriges självförsörjningsgrad är katastrofalt låg. Bönderna står på ruinens brant och regeringen kastar brödsmulor.

LPo har länge drivit frågan om  kravet på ökat stöd till våra svenska bönder så de kan konkurrera på lika villkor med utländskt fulkött med fortsatt god djurhälsa under flera år. Vi har protesterat och uppvaktat regeringen, vi har skrivit insändare och debattartiklar, utan någon större framgång.

Parallellt med detta driver de gröna partierna och deras stödorganisationer snarast en hetskampanj mot våra svenska bönder. Kossorna är miljöbovar och vi stjäl deras mjölk. Snarare ska vi köpa ekologiskt oavsett om det är utländskt

Det faktum att våra djur som betar våra åkrar och ängar håller dem öppna så vi får det jordbrukslandskap vi behöver verkar vara fullständigt ointressant.

Nu verkar det dock som om vinden vänt. Sommarens katastrof klimat har fått även de gröna att förstå att vanliga svenskar vill ha svensk mat. Det är bra, för oavsett vem som driver frågan är det viktiga att den drivs så att vi får ha kvar våra bönder och kan utveckla ”bondens marknad” över hela landet och att våra tillsynsmyndigheter börja inse och förstå att våra bönder är en tillgång inte en börda- och att vi ska vara rädda om dem.

Vi ser fram mot omedelbar utbetalning av jordbruksstödet som släpar sedan 2015 för många bönder

Vi ser fram mot ett samordnat stöd för inköp av utländskt foder

Vi ser fram mot lättnader rörande gårdsslakterier med anledning av de långa köer till slakterier efter omorganisationen och regelverket som lett till detta.

Och vi ser fram mot mycket mer som underlättar för svenska bonden

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *