MittMedias nya digitala plattform del 2 – Hur vi organiserat bygget

Detta är det andra inlägget i en serie inlägg om MittMedias omfattande arbete med att byta digital publiceringsplattform och göra om alla våra digitala nyhetslösningar. Det här inlägget blir ett av flera som beskriver Hur vi genomför projektet/ombyggnationen. Missade du det första inlägget om Varför vi bygger om finns det här.

 

De som ställer krav på vår nya digitala plattform kan delas in i två gäng: MittMedias personal och MittMedias kunder.

 

 

 

MittMedias kunder

MittMedias definition av kunder är ”människor som använder någon av MittMedias produkter och tjänster”. Tyvärr är det inte lika lätt att samla in tillförlitliga krav från användarna som det är från den egna organisationen:

  • Det är svårt för användaren själv att beskriva det hon behöver innan hon sett det
  • Användaren känner sällan till tekniska möjligheter och är begränsad till det hon redan sett
  • Det är ytterst ovanligt att användare träffas i grupp för att synka sina mål och behov bakom krav på funktioner. Därför är det väldigt svårt när man pratar med en individuell användare att veta hur representativa hennes krav är för övriga användare.

 

Som tur är finns det metoder för att ändå ta reda på vad användarna behöver. MittMedia har samarbetat med inUse och jobbat utifrån metoden effektstyrning. Genom snabb- och djupintervjuer med användare har inUse identifierat behov och beteendemönster som kan kombineras till målgrupper. Då är det inte prat om traditionella målgrupper som ”Unga vuxna” eller ”Kvinnor 30-49 år” utan det handlar om målgrupper med liknande användningsmönster. De som besöker MittMedias nyhetssajter idag har framförallt två användningsmål:

 

Tillgodose sig information

eller

Uträtta ett kundärende

 

Dessa två primära användningsmål bröts ned i två olika effektkartor inklusive totalt 7 målgrupper. InUse levererade även en övergripande roadmap för projektet samt interaktionsdesign med tydliga markeringar över vilka objekt på t.ex. mobilvyn (vi bygger enligt mobile first) som mappar mot vilken målgrupp.

 

 

MittMedias personal

MittMedia är en stor organisation med ca 900 anställda utspridda på 40 orter. För att hålla ihop denna jättelika satsning upprättades i januari 2013 ”Betal- och innehållsprojektet” med Petra Bjernulf (privatmarknadschef, MittMedia) som ägare och Magnus Söderlund (projektledare privatmarknad) som projektledare. Fyra underprojekt etablerades och IT/Utveckling organiserades i tvärgående team (Utveckling, Test, Drift, Support) för att jobba direkt mot varje delprojekt:

 

Arbetsmetodik och verktyg
Projektledare: Daniel Bertils (Redaktionell produktionschef)
Syfte: Identifiera ett nytt arbetsflöde för digital publicering och ställa krav på funktionalitet i den nya plattformen utifrån redaktionellt perspektiv.
Mål: Skapa kravlista för utveckling av en ny plattform och beställning till Infomaker.

 

Kund – och affärslogik
Projektledare: Martin Nisser (Affärsutvecklare privatmarknad)
Syfte: Kartlägga MittMedias kontaktytor och relationer med kunden samt se över erbjudanden (print och digitalt) och förutsättningar för Paid content
Mål: Samla privatmarknads krav för utveckling av en ny plattform, identifiera behov av stödsystem (t.ex. Advanced analytics eller mailutskick), skapa kravställan mot Citygate samt ta fram förslag på pris och paketering.

 

Annonslösningar
Projektledare: Håkan Hamrin (Affärsutvecklare företagsmarknad)
Syfte: Säkra att ny plattform ger digitala B2B-intäkter enligt budget och ställa kommersiella krav som både förbättrar befintlig situation men även stödjer identifierade framtida behov
Mål: Kravlista från företagsmarknad för utveckling av en ny plattform samt underlag för beställning till Adtoma

 

Design och struktur
Projektledare: Magnus Söderlund (Projektledare privatmarknad)
Syfte: Bevaka att ny design och struktur kan implementeras på samtliga lokala varumärken med gemensam förvaltning, förankra med lokala ledningsgrupper, ansvariga utgivare och andra viktiga stakeholders.
Mål: Säkra att ny plattform överensstämmer med MittMedias behov enligt vision, roadmap, organisation och plan för vidareutveckling och affärsutveckling. Etablera beställning av interaktionsdesign och grafisk design från inUse.

 

Tekniska team
Ansvarig: Anders Härén (Ansvarig digital utveckling)
Syfte: Säkerställa effektivt samarbete mellan verksamhet och teknik
Mål: Omsätta kravlistor och andra styrdokument till konkreta åtgärder såsom agil utveckling utifrån prioriterade affärsmål och MVP,  upphandlingar av extern utveckling och övriga beställningar mot externa tekniska partners.

 

Dessa fem namngivna har sedan starten kallats ”Lilla styrgruppen” och har avstämningsmöten varje fredag. Lilla styrgruppen träffar även AnnaKarin Lith (Redaktionell chef, MittMedia),  Björn Hemmingsson (Företagsmarknadschef, MittMedia), Thomas Peterssohn (Koncernchef, MittMedia) och Petra Bjernulf med ungefär två månaders mellanrum. Denna gruppering kallas ”Stora styrgruppen”.  I mars 2012 fick Martin Nisser avlastning genom Claes-Magnus Ericsson (projektanställd projektledare privatmarknad) som tog över vad som därefter blev ett femte underprojekt:

 

Pris och paketering
Projektledare: Claes-Magnus Ericsson
Syfte: Se över prissättning och regelverk för tidning, e-tidning och digitala tjänster
Mål: Etablera en plan för förändrad prissättning av MittMedias kärnprodukter samt tillsammans med IT definiera behov av affärssystem.

 

Andra nyckelpersoner förutom ovanstående och våra tekniska teamledare, är t.ex.  IT-koordinatorerna Maria Jonsson och Stefan Larsson, Per Olofsson (chef Drift & Support), Johan Sandström (duktig projektledare) och Mät- och analysgruppen. Och MittMedias interaktionsdesigner  Fredrik Sundström som agerar designspindel i nätet mellan oss teknik, Magnus S och inUse och även har tät kontakt med Ole Munk som hjälpt till att skapa MittMedias gemensamma form för print.

 

Här slutar del två i denna inläggsserie. Nästa inlägg kommer att gå djupare in på hur vi tillämpat effektkartan i praktiken och hur den förenats med roadmap, mål, design och agil utveckling.

 

/Anders Härén @ahaeren  – Digital utvecklingschef, MittMedia

Publicerat av

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *