Digital ordlista

Den här ordlistan riktar sig till de som inte ”jobbar med data”. I strävan efter enkla förklaringar generaliserar man ibland för mycket. Om du sitter på en bättre förklaring är jag tacksam om du lämnar den i en kommentar så gör vi tillsammans ordlistan bättre! Det går även bra att önska fler uttryck eller förkortningar så tillför jag dem i mån av tid.

 

A
AD = Art Director
API = Application Programming Interface
ASP = Active Server Pages

B
B2B = Business to Business
B2C = Business to Consumer
Big Data

C
CI = Continuous Integration
CM = Campaign Manager
CMS = Content Management System
CPA = Cost Per Action
CPC = Cost per Click
CPM = Cost Per Mille
CPR och CPRP = Cost Per Rating point
CRM = Customer Relationship Management
CTR = Click-Through Rate
CSS = Cascading Style Sheets

D
DMP eller UDMP = Data Management Platform
DMZ = Demilitarized Zone
DSP = Demand-Side Platform

E

F

G
GUI = Graphical User Interface
Git och Github

H
Hashtag #
HTML = Hypertext Markup Language

I
ID = Interaktionsdesign eller Interaktionsdesigner

J
Java
JS = JavaScript

K
KPI = Key Performance Indicator

L

M
Mobile First
Molnet och Molntjänster
MS SQL eller Microsoft SQL
MVP = Minimum Viable Product
MySQL

N

O
Objective-C
Open Source

P
PHP = Hypertext Preprocessor
PostgreSQL

Q

R
Responsive Web Design (RWD)
ROS = Run Of Site
RT = Retweet
RTB = Real-Time Bidding
RTR = Read-Through Rate
Ruby on Rails (eller kort och gott Rails)

S
SaaS = Software As A Service
Scrum
SLA = Service Level Agreement
Sprint
SQL = Structured Query Language
SSP = Supply-Side Platform

T
TDD = Test-driven Development

U
UX = User Experience

 

AD = Art Director
En grafisk designer med utökat ansvar som hjälper till att leda den grafiska processen och styra de visuella delarna av det som skapas.

 

API = Application Programming Interface
Ett regelverk för hur man kan anropa ett annat system för att få ut data. Till exempel har Citygate ett API som något av MittMedias system eller webbsidor kan anropa och få tillbaka familjeannonser. Vår kod kan t.ex. anropa Citygate och säga ”Ge oss alla familjeannonser för DT.se för senaste veckan sorterat i fallande ordning i formatet XML”. För att få använda någon annans API krävs i regel att man identifierar sig med en eller flera nycklar, s.k. tokens.

 

B2B = Business to Business
En benämning på affärer och transaktioner som sker mellan två företag.

 

B2C = Business to Consumer
En benämning på affärer som transaktioner som sker mellan ett företag och en privatperson.

 

Big Data
En term som används för att beskriva stora mängder data. Har funnits länge men blev aktuell för några år sedan p.g.a. sociala medier som Facebook och Twitter. Dessa sajter samlar in otroligt mycket information (data) om vad som sker på sajten och denna data behöver lagras på ett sätt som inte påverkar hemsidans snabbhet. Två andra krav på Big data är att all data kan lagras kostnadseffektivt och att det finns ett pedagogiskt admin-verktyg där man kan analysera insamlad data.

 

CI = Continuous Integration
En samarbetesmetodik inom programmering. Förr satt programmerare mer isolerat och jobbade under lång tid på varsin del av ett datorprogram. När man sen skulle sammanföra (checka in) delarna uppstod krockar eftersom de olika pusselbitarna fått växa för mycket på varsitt håll och inte längre passade så bra med varandra. Lite som leken då man ritar ett huvud, viker papperet och skickar det vidare. Med CI skickar programmerarna hela tiden in sin kod för avstämning vilket gör att man löpande rätta till avvikelser innan de blir för stora. Har man CI kan nå Continuous Delivery vilket innebär att färdigtestad kod ligger och väntar på att någon skall godkänna en lansering ut i skarp drift, med ett knapptryck. Man kan även få till Continuous Deployment som innebär att testad, incheckad kod, automatiskt kan tillföras skarp driftsmiljö utan mellanhand.

 

CM = Campaign Manager
En roll som oftast finns på marknadsavdelningen. Bland arbetsuppgifterna finns att identifiera, planera, ansvara för och följa upp, marknadsföringsinsatser.

 

CMS = Content Management System
Ett system för att skapa, hantera och publicera innehåll. Alla stora hemsidor har i regel ett CMS. Polopoly och Escenic är t.ex. vanliga CMS för att publicera nyheter och WordPress för att blogga.

 

CPA = Cost Per Action
En kostnadsmodell för annonsering på internet. En annonsör kanske vill ha fler prenumeranter till sitt nyhetsbrev, då är det den Action hon betalar för. Påminner om CPC (Cost Per Click).

 

CPC = Cost per Click
En kostnadsmodell för annonsering på internet – man köper klick. Man köper alltså inte tid eller visningar utan annonsen ligger där tills annonsen fått det antal klick man har köpt.

 

CPM = Cost Per Mille
”Kostnad per tusen annonsvisningar”. Används vid annonsering på internet.

 

CPR och CPRP = Cost Per Rating point
En måttenhet som påminner om CPM men vars syfte är att jämföra annonseffekt mellan olika medier. CPR fås fram genom att man delar tidskostnad igenom mediets ranking under samma tidsperiod.

 

CRM = Customer Relationship Management
En modell för att hantera ett företags kontakter med privatpersoner (B2C) och andra företag (B2B). Man pratar ofta om ett CRM system – en programvara för att samla in och organisera kunddata så man kan dra slutsatser och skapa automatiska åtgärder.

 

CTR = Click-Through Rate
En måttenhet som används för att ange hur många som klickar på något. Det kan vara t.ex. en webbannons, puffrubrik, eller rubriker i ett nyhetsbrev. Man pratar om att något driver klick.

 

CSS = Cascading Style Sheets
Ett programmeringsspråk för att designa redan färdigt hemsideinnehåll som t.ex. text, bilder och grafik. HTML som är det språk de flesta sajter är uppbyggda av, erbjuder små möjligheter för färg, typografi och layout. CSS är ett språk som erbjuder just detta – så kallad styling av webbsidor, och det ger även möjligheten att hålla isär vad som är innehåll (text och bild) och presentation (samma innehåll men olika layout beroende på mobil eller dator).

 

DMP eller UDMP = Data Management Platform
Ett datorsystem som får information från olika källor, t.ex. om människors surfvanor. DMP normaliserar och segmenterar data så att det kan användas som underlag för t.ex. annonskampanjer.

 

DMZ = Demilitarized Zone
Ett nätverk i nätverket. De flesta företagsnätverk är anslutna till internet och måste så vara. Detta innebär dock risker, t.ex. intrång. Därför placerar man system och tjänster som måste vara tillgängliga från övriga internet, i ett undernätverk (DMZ) och övriga i en annan del av nätverket, skyddat från internet.

 

DSP = Demand-Side Platform
Ett system som låter köpare av webbannonsering hantera flera olika konton och digitala produkter i ett och samma system. Ett DSP används alltid vid så kallad Real-Time Bidding (RTB) där man bjuder på tillgängligt annonsutrymme. Oftast finns det en SSP i andra änden där ägaren av webbsajten hanterar tillgängligt annonsutrymme.

 

GUI = Graphical User Interface
Den del av ett datorprogram som du ser. Word och Firefox är GUI precis som apparna i din smartphone. Man kan även kalla en hemsida för ett GUI eftersom den har menyer, knappar, listor och andra GUI-element som krävs för interaktion.

 

Git och Github
Git är ett system för att versionshantera programkod. Man pratar om det är ett distribuerat system vilket innebär att utvecklarna checkar ut koden från sajten eller programmet, ändrar den lokalt på sin dator under dagen och checkar tillbaka ändringarna till den gemensamma källkoden (kallas även repository). De ändringar som utvecklare A har gjort kan då komma i konflikt med de ändringar utvecklare B har gjort (tänk dig att två personer sitter och skriver på samma novell samtidigt). Git är den logik som sammanför ändringarna utan att konflikt uppstår och signalerar när konflikt uppstår så att utvecklarna manuellt kan lösa konflikten. Github är den populäraste online-tjänsten för lagring av den gemensamma källkoden.

 

Hashtag #
Tecken som kan användas t.ex. på Instagram eller Twitter för att kategorisera inlägg. Säg att jag taggar (kategoriserar) mitt inlägg med #mittmedia. Om du söker på Twitter kommer du då hitta inte bara mitt inlägg utan alla andra inlägg som folk taggat med ämnet #mittmedia.

 

HTML = Hypertext Markup Language
Det kodspråk som majoriteten av hemsidorna på internet är skrivna i. I HTML kodar man in sidans struktur och denna kan manipuleras med Javascript, dynamiskt ändras på servern med t.ex. PHP, eller sminkas med CSS.

 

ID = Interaktionsdesign eller Interaktionsdesigner
En disciplin som belyser att bra design inte bara är det grafiska intrycket utan även involverar användbarhet. En app skall inte bara vara snygg utan knapparna måste ha benämningar man förstår och vara placerade så att man får en ergonomisk och smidig interaktion.

 

Java
Ett programmeringsspråk som används bland annat för att skapa tillägg till webbläsaren för att köra t.ex.i säkerhetslösningar som internetbanken. Har väldigt lite med Javascript att göra och bör ej förväxlas.

 

JS = JavaScript
Ett programmeringsspråk som förekommer i stor utsträckning på internet och används i de flesta större hemsidor. Javascript används till exempel på nyhetssajterna för att få bildspelen att fungera och är den kod som hämtar annonserna från webbannonssystemet. Har väldigt lite med Java att göra och bör inte förväxlas.

 

KPI = Key Performance Indicator
Ett annat ord för nyckeltal. Man sätter upp ett mätbart mål – t.ex. sidvisningar eller Click-Through-Rate (CTR) som man sedan mäter och följer upp.

 

Mobile first
Ett sätt att designa hemsidor som innebär att man börjar med att hitta en bra design för mobiltelefonen och därefter går vidare till surfplatta och dator. Tanken är att börja med att få till en bra användarupplevelse för mobilanvändaren för det är alltid lättare att lägga till saker allt eftersom skärmen blir större, än att sätta en bra design på en stor skärm och sen försöka anpassa ner det till en liten mobiltelefon.

 

Molnet och Molntjänster
Istället för att man köper in servrar där man själv sköter drift, konfiguration, uppgraderingar, etc. kan man köpa plats ”i molnet”. Man köper serverdrift som en färdig tjänst. Molnleverantörens servrar hanterar data åt flera företag. När dina system går på lågvarv, t.ex. på natten då ingen jobbar, kan den datorkraften flyttas till servrarna för ett kinesiskt företag. Man pratar ofta om att molntjänster är skalbara eftersom det finns flera backup-servrar redo att utnyttjas så fort belastningen blir högre. Detta är svårt att lösa lika effektivt om man själv har serverdriften för då tvingas man ha ett antal servrar igång som står och kostar pengar men inte används.

 

MS SQL eller Microsoft SQL
Ett system för relationsdatabaser som utvecklats av Microsoft. Se SQL för mer information.

 

MVP = Minimum Viable Product
Den minsta möjliga produkt vi kan lansera och ändå göra kunden nöjd. Man kan jämföra en bra MVP med en cykel. Den måste ha väsentliga funktioner som hjul, den måste även ha funktioner som våra förväntade kunder vant sig vid som t.ex. växlar och handbroms. Slutligen bör den även ha någon funktion som gör att kunden väljer vår cykel istället för konkurrentens – den kanske har en inbyggd GPS eller blinkers.

 

MySQL
Är världens mest använda system för relationsdatabaser (se SQL för mer information). Det är så populärt eftersom det är Open Source och fritt för vem som helst att använda gratis.

 

Objective-C
Ett programmeringsspråk som bl.a. används för att skapa (programmera) appar till iPhone och iPad.

 

Open Source
Ett programmeringsspråk som bl.a. används för att skapa (programmera) appar till iPhone och iPad.

 

PHP = Hypertext Preprocessor
PHP är ett språk för att programmera dynamiska hemsidor. PHP körs på servern och kan därmed se vem och hur som besöker hemsidan och servera olika innehåll baserat på detta. Det är nödvändigt för t.ex. forum eller sociala medier som kräver inloggning och ändrar utseende och innehåll beroende på t.ex. vem besökaren är.

 

PostgreSQL
Ett system för objektorienterade relationsdatabaser som är Open Source. Till skillnad från vanliga relationsdatabaser som t.ex. MySQL finns stöd för att tätare koppla ihop logiken i appen, datorprogrammet eller sajten, med den underliggande databasen.

 

Responsive Web Design (RWD)
En metod för att skapa hemsidor som innebär att hemsidan anpassar sig automatiskt efter vissa givna regler. Oftast är det regler som rör skärmupplösning eller olika enheter som t.ex. att visa en version för smartphone-besökare och en annan för de som surfar med dator. Syftet är att slippa bygga flera olika hemsidor eller appar för olika enheter.

 

ROS = Run Of Site
Ett sätt att köpa webbannonsering på som innebär att man köper annonsutrymme på alla sajtens undersidor och inte bara t.ex. på startsidan eller sportsidan.

 

RT = Retweet
Twitter-term som innebär att man tweetar (skickar) vidare någon annans meddelande i sin helhet till sina följare.

 

RTB = Real-Time Bidding
Ett regelverk för att köpa och sälja annonsutrymme på internet i realtid genom att man budgivning på sidvisningar.

 

RTR = Read-Through Rate
Ett nyckeltal som mäts bland annat vid mätning av redaktionellt innehåll. Man vill kolla hur många som läst klart en artikel, precis som namnet indikerar ”Läst-klart-ratio”.

 

Ruby on Rails eller Rails
Ett Open Source ramverk för utveckling av dynamiska hemsidor. Till skillnad från PHP finns ett tydligt ramverk för hur koden skall struktureras. Ramverket är inte unikt för Rails och heter MVC som står för Model (Databas), View (de vyer du ser i din app eller undersidor hemsidan består av) och Controller (logiken som slussar information mellan databasen och vyn).

 

SaaS = Software As A Service
Ett datorprogram som inte finns installerat på din dator utan finns installerat på centrala servrar, t.ex. ”i molnet”. Kräver alltså anslutning till nätverket och ibland även till internet för att fungera.

 

Scrum
En arbetsmetod för utveckling av t.ex. webbsidor, appar eller datorprogram. Kallas även för en agil metodik och innebär att man delar upp den färdiga sajten i många mindre delleveranser. Varje delleverans skall innehålla den viktigaste funktionaliteten så att man har möjligheten att lansera vid varje steg. Utvecklingsetapperna inom Scrum kallas sprint, den person som leder utvecklingsteamet kallas Scrum master och den person (aldrig flera) som representerar verksamheten och prioriterar vad som är viktigast att bygga och när, kallas produktägare.

 

SLA = Service Level Agreement
Annat ord för servicenivå. En server kan t.ex. ha en SLA på 99,9% (som Amazon) vilket är extremt bra, och dyrt. Det innebär att Amazon garanterar att servern är nåbar 99,9% av ett år, alltså att servern bara får vara nere eller okontaktbar i totalt 8,76 timmar.

 

Sprint
En utvecklingsetapp inom Scrum kallas för sprint och är ca 2-4 veckor. Innan sprinten har man ”Sprint planning” där man bestämmer vad som skall utvecklas under sprinten och vad målet är med sprinten. Sprinten avslutas alltid med ett demo för produktägaren och fler från verksamheten där man demonstrerar den färdiga produkten som nu även är testad och redo att driftsättas.

 

SQL = Structured Query Language
Ett programmeringsspråk för att hämta ut data ur relationsdatabaser. En relationsdatabas kan beskrivas som olika flikar i en Excel fil. En flik kanske innehåller personuppgifter och varje rad i Excel-filen får ett nummer, ett ID. Detta ID kan då användas som en referens för att hitta rätt persons rad på nästa flik som t.ex. innehåller adressuppgifter.

 

SSP = Supply-Side Platform
Ett system där ägaren till en webbplats kan hantera och optimera tillgängliga sidvisningar för att maximera intäkterna från digital annonsering. En SSP pratar oftast via ad exchange med en DSP där annonsörerna håller till.

 

TDD = Test-driven Development
Ett arbetssätt när man programmerar. Om vi skall skapa t.ex. en funktion som adderar två heltal så skulle man med testdriven utveckling börja med att säga att funktionen skall returnera en summa. Det kan inte funktionen eftersom vi inte har definierat några tal som skall adderas för att få en summa och därför kommer vårt första test generera ett fel. För att lösa det felet måste vi definiera var de två heltalen finns. Man kan säga att man jobbar baklänges och vinsten med TDD är att man skriver kod som mer sällan drabbas av buggar, speciellt när man bygger stora system med många funktioner.

 

UX = User Experience
En disciplin som belyser att bra design inte bara är det grafiska intrycket utan även involverar användbarhet. En app skall inte bara vara snygg utan knapparna måste ha benämningar man förstår och vara placerade så att man får en ergonomisk och smidig interaktion.

Publicerat av

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *