Om att må bra av musik

Att inom loppet av bara fem dagar få må bra-upplevelser kopplade till musik, det är väl bra? Ingen rocket science kanske, men ibland blir saker och ting bara så påtagliga.

”Musik ska byggas utav glädje” skaldade en gång Björn Barlach och Åke Cato och sjöng Lill Lindfors. Men jag tänker att det även är tvärtom. Att musik bygger glädjen.

Tillsammans med några likasinnade hade jag i går tillfälle att få sjunga  60-talsmusik i Kräcklingegården. Vi gör detta program för att vi själva gillar musiken och i går, precis som vid tidigare tillfällen, blir det en bra effekt. Vi har kul och publiken har kul. De nickar igenkännande, sjunger med och skriver sedan på Facebook att ”ni gjorde mig glad hela dan”. Hur glad blir man inte av det!

Kvällen innan hade vi förmånen att få bjuda på en annan slags musikalisk glädje på Sparbanksbörsen. Duktiga sångerskan Åsa Medin gästade oss tillsammans med gitarristen Magnus Norström och konserten ”Varje dag är din”. Åsa hade valt ut 14 sånger som alla betydde något särskilt för henne. Och hon inte bara framförde dem med känsla och sångarbravur. Hon delade med sig av händelser som lett henne fram till just den musiken. Definitivt inte enbart glädje, i alla fall inte då det begav sig. Men ändå med en glädje i att få framföra dem för oss denna kväll.

Det leder mig osökt in på det som händer i samma lokal på onsdag kväll. För då kommer professor Ulrica Nilsson från Örebro universitet och pratar under rubriken ”Vården tar ton – musik på recept”.

Föreläsningen handlar om hur musik kan användas vid ohälsa och sjukdom och vad som händer i kroppen när man lyssnar på musik. För är det så att har musik någon betydelse för tillfrisknandet? Och vilken musik är i så fall bäst?

– Musik kan användas för att utestänga oönskade ljud och oljud, men kan också kan hjälpa till att distrahera, ge avkoppling, öka välbefinnande, främja hälsa och lindra lidande, säger Ulrica och berättar att hon kommer att visa att musiken även idag har en naturlig plats i vården.

– Det kan till exempel vara vid hjärtsjukdom där lugn och rogivande musik kan lindra oro och minska belastningen på hjärtat genom att sänka hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens och kortisolnivåer. Musiken hjälper också till att distrahera tankarna genom att skapa en fristad från besvären.

Här kan ni förresten se några inslag från Varje dag är din. Foto: Lennart M Pettersson

 

 

På kulturens mosse?

Förra måndagen presenterades en mätning om hur mycket pengar landets kommuner satsar på kulturverksamhet. Lekeberg hamnade på en ohedrande tredje-plats-från-slutet-plats. Och röster höjs naturligtvis för bot och bättring. Jag är ju kulturtant och borde instämma i den kören. Men det gör jag inte.

Umeå är bäst i klassen och satsar 2 500 kronor per invånare. I Lekeberg är motsvarande siffra 568 kronor. Men vad är det man mäter? Och vad är kultur? Definieras det lika i alla kommuner? Och vore det kanske mer intressant att utvärdera det verkliga kulturutbudet i respektive kommun. Att bara titta på kostnaderna är kanske ett trubbigt mått. Är det inte vad man får pengarna som är intressant?

Fast egentligen kanske man inte ska lägga så mycket krut på att rota i det här. Personligen tror jag att det är frivilliga krafter och människors lust att utföra och ta emot kulturyttringar, som gör att kommuninvånarna mår kulturellt bra. Självklart ska man ges förutsättningar, speciellt i skolan. Ja även inom vård och omsorg. För där är den stimulans man kan få genom kulturen, viktigare än någon annanstans.

Det får mig att direkt koppla till ett annat aktuellt lekebergsämne, nämligen den hastiga stängningen av matstället på boendet Linden i Fjugesta. Ett ställe där många äldre och funktionshindrade både äter och träffas och där daglig verksamhet skapar sysselsättning för dem som inte har sina självklara platser på arbetsmarknaden.

Denna plats måste stängas för att de pengar som vård- och omsorgsnämnden har att förfoga över helt enkelt inte räcker. Det är oerhört tragiskt och jag hoppas verkligen att loppet inte är kört, att kreativa lösningar ska möjliggöra ett nytt sätt att driva stället.

Men att i sammanhanget tänka att man ska ge mer pengar till kulturen. När det inte ens räcker till en sådan elementär sak som att människor får en gnutta social stimulans varje dag. När det också måste göras stora besparingar inom kommunpsykiatrin och kanske längre fram även inom hemvården. Då kan väl ingen kräva att kultursektorn i ett för övrigt välmående samhälle ska ha extra pengar.

Den 15, 16 och 17 mars är det för övrigt samrådsmöten om kultur på tre olika platser i Lekebergs kommun. Man ska bland annat prata om ett ”kulturhus”. Inte vet jag om man menar i ett hus i ordets rätta bemärkelse, eller om det är ett uttryck för olika platser där kultur kan utövas.

Hur som helst så hoppas jag på stor uppslutning på dessa möten. Tiden är 18.00 och platserna matsalen i Hidinge skola den 15:e, Lindens samlingssal Fjugesta den 16:e och Mullhyttans skola den 17:e.

P.S. I vår kommun har vi för övrigt en ”instans” som gör mycket för såväl lokal kultur som idrott. Hela Lekebergs Sparbank!

Fotnot:
Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ”bearbetning”, ”odling” och ”bildning” och i sin tur härstammar från colo ”odla”. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster.

12819231_10205649181778144_5529040305771959912_o