Det handlar om barnen – mitt inledande anförande i dagens budgetdebatt

14859321_10154189121257872_1079351767_o

Idag kommer vi att debattera Örebro kommuns budget för nästa år i kommunfullmäktige. Det är en viktig dag för oss som ska vara med och fatta besluten om hur allas våra skattepengar ska användas så klokt som möjligt.

Jag kommer att inleda budgetdebatten som partiföreträdare för Miljöpartiet. I mitt inledande anförande kommer jag att utgå ifrån en stor grupp örebroare vi nästan aldrig ser i Rådhuset eller sessionssalen – barnen. I vårt budgetförslag har vi arbetat fram förslag som gör Örebro grönare och mer levande. Vi är övertygade om att ett Örebro som är bra för barnen, är en bra plats för alla.

Det här är vad jag kommer att säga i talarstolen:

I Örebro finns det idag 1 800 sexåriga barn. Små barn som kommer att växa, utvecklas och bygga unika drömmar kring vad de vill med sina liv. De här barnen kommer att forma vår framtid, och det är vi som avgör vilka förutsättningar de har för att få en hög livskvalitet.

Det är bra att fler människor vill bo i Örebro. Men det innebär också ett större behov av bostäder, service, förskoleplatser och arbetsplatser. Och i takt med att husen blir fler och staden förtätas så blir utmaningarna kring det som händer mellan husen allt större.

Vi vill att de här sexåringarna växer upp och får leva rika liv med god hälsa, känna delaktighet i samhället och förverkliga sina drömmar. Vilka livsvillkor är det behöver vi ge dem för det?

Barnen ska känna sig sedda och trygga i skolan – utan det spelar det ingen roll hur många matematiksatsningar vi gör. Trygghet och en bra anknytning till de vuxna i skolan är en förutsättning för lärandet. Därför vill Miljöpartiet se mer stöttande personal vid sidan av lärarna – som administratörer, studiehandledare och vaktmästare.

Vi behöver ge barnen möjligheter att röra sig fritt och vara fysiskt aktiva. Därför vill vi sänka hastigheten till 30 km/h i hela centrala Örebro, och skapa många fler separerade cykelbanor. För det är inte barnen som ska anpassa sig efter trafiken, det är trafiken som ska anpassas efter barnen.

Vi behöver skapa grönare miljöer som uppmuntrar barns lek och kreativitet. Vi tror på en tätare stad, men det är inte grönytorna som ska försvinna. Därför vill Miljöpartiet att det byggs fler parker när staden växer, och att skol- och förskolegårdar tillförs mer grönska.

Vi behöver ge barnen tillgång till hela staden och alla människor. Därför vill vi att kommunen ännu mer aktivt bygger en blandad stad och använder de verktyg som finns för att bygga billigare hyresrätter i hela staden.

Vi behöver ge dem möjlighet att skapa starka band till naturen, och mer kunskap om miljön och jorden vi lever på. Därför vill vi satsa mer på utomhuspedagogik och Naturskola, och vi vill ha en profilskola med fokus på miljö och hållbarhet. Vi vill också att det serveras mer vegetarisk, närproducerad mat till barnen.

Vi behöver ge barnen bra möjligheter och resurser att förverkliga sina drömmar. Därför vill Miljöpartiet se en stor skolsatsning för att förbättra resultaten, genom pedagogisk utveckling. Vi vill också att alla unga som vill ska få en feriepraktikplats. Kommunen ska också skapa goda kontaktytor mellan skola och näringslivet via Ung Företagsamhet.

Barnen behöver få växa upp med insikten om att alla människor är lika mycket värda, och har samma rätt till resurser och inflytande. Därför vill Miljöpartiet att en särskild utbildningssatsning görs om normkritik och jämställdhet i skola och förskola. Vi vill också säkerställa att alla kommunala bidrag och föreningsstöd fördelas jämställt.

Vi behöver ge alla barn i Örebro samma förutsättningar till lärande, kulturskapande och god hälsa, oavsett bakgrund. Därför vill vi att alla barn mellan 10 och 19 år ska få gratis busskort, att vi ökar tillgången till läxhjälp, och att Kulturskolan i större utsträckning förläggs ute i stadsdelarna.

Vi behöver visa barnen hur människor från andra länder kan bidra till att göra samhället bättre. Därför vill Miljöpartiet stärka förutsättningarna för ett inkluderande Örebro, genom utveckling av SFI-undervisningen och stärkt stöd till studieförbund som arbetar för integration.

Vi behöver lämna över en värld till barnen där klimatfrågan är löst. Därför vill vi satsa ännu mer på cykling och kollektivtrafik, bygga mer i trä, öka solelsproduktionen och ha fler laddstolpar för bilar. Vi vill fortsätta bygga ut vindkraften men vi vill inte finansiera en flygplats.

Vi har alla varit sex år gamla. Jag är tacksam för att ha vuxit upp med de förutsättningarna som gavs åt oss. Men jag kan också konstatera att de föregående generationerna inte gett oss tillräckligt goda förutsättningar. Vi som är vuxna idag sitter fast i ett bilberoende, vi har olika inflytande i samhället utifrån vilket kön eller vilken bakgrund vi har, många lider av välfärdssjukdomar och psykisk ohälsa, några utövar våld mot kvinnor och barn, och vårt ekologiska fotavtryck bara växer och växer.

Nu måste vi se till att ge våra sexåringar – och alla andra barn – de förutsättningar som vi inte fick för att kunna leva ett hållbart liv.

Miljöpartiets budget är en budget med barnen i fokus, och syftar till att göra Örebro grönare och mer levande. För en stad – och en kommun – som är bra för barnen, den är bra för alla.

Du kan följa budgetdebatten i direktsändning på Örebro kommuns hemsida här. 

Publicerat av

Sara Bronner

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *