Örebro behöver mer cykelpolitik – inte mindre

Få saker engagerar så mycket i debatten som trafiken. Och få människor låter så högt som arga bilförare som tycker att deras rätt att åka genom stan i 50 km/h är överordnat alla andras behov. Tack och lov är det allt fler politiker (men långt ifrån alla) som inser att vi måste börja ifrågasätta den gällande trafikmaktordningen där trafik- och stadsplaneringen utgår från bilarna, och övriga trafikslag och funktioner i staden fått anpassa sig. När staden växer med mer än 2000 nya invånare per år är det ganska givet att vi inte kan fortsätta med samma resvanor som tidigare. På några få år kommer våra gator vara igenkorkade, och buller och luftföroreningar kommer bli ännu större problem än idag. Knappast en attraktiv stad att leva i.

De senaste åren har en hel del investeringar gjorts i bättre cykelbanor i Örebro och omnejd för att öka andelen som tar cykeln istället för bilen. Nu har det kommit en resvaneundersökning, som visar hur örebroarna reser idag och hur våra resvanor har förändrats mellan 2011 och 2017. Den är ett kvitto på om vi är på rätt väg med cykelsatsningarna. Jag kastar mig över rapporten som ett barn på lördagsgodis.

Men det är tyvärr inte så uppmuntrande läsning. Vardagsresor med cykel har bara ökat med 1 procentenhet från 25 till 26%, i en stad som är som gjord för att cykla i – nästan utan backar och väl samlad runt stadskärnan. Bussresandet har minskat (!) från 9 till 8%. Andelen bilåkning har visserligen minskat från 54 till 50%, men sannolikt kommer inte målen i Örebros trafikprogram till 2020 att nås: max 40% resor med bil, och minst 60% med cykel, buss och gång. Dessutom vet vi att barnens cykling har fullständigt rasat sedan 90-talet och att de får alldeles för lite vardagsmotion.

Det är tydligt att Örebro behöver en bättre cykelpolitik och fler skarpa åtgärder, inte mindre som en del tycker. Utrymme behöver omprioriteras från bilgator till cykelbanor och bussfiler. Det behöver finnas ett ännu tätare och genare cykelnät med separerade gång- och cykelbanor, fler säkra cykelöverfarter och tryggare cykelmiljöer för barn. Det behövs mer sopsaltning och ännu tydligare prioriterad snöröjning för vintercykling. Det behövs också bättre möjligheter att parkera cykeln i låsbara och väderskyddade cykelställ. Och en massa annat. Bättre cykelpolitik för Örebro helt enkelt!

Publicerat av

Sara Bronner

25 reaktioner till “Örebro behöver mer cykelpolitik – inte mindre”

 1. Visst är det bra med en fungerande cykelstad! Fina cykelstrå har kommit till och det är lätt att färdas runt och i staden. Men det är rätt mycket smolk i bägaren som gör att helhetsintrycke blir sämre, då tänker jag närmast på alla kära cyklister som envisas med att cykla på gångbanan där det enbart är till för gående och med fara för livet, får vi gående försöka att inte bli överkörda av dessa cykelmarodörer och säger man något! Blir man hotad med stryk, det här tilltaget måste tas på allvar.

  1. Jag håller med om att det på många ställen är svårt för cyklister och fotgängare att samsas! Och ja, ibland är det ren ouppmärksamhet från båda parter som skapar farliga situationer. Vi måste visa varandra mer hänsyn i trafiken! Men jag tycker också att det är fel att klumpa ihop fotgängare och cyklister på samma gång/cykelbanor som man ofta gör i Örebro. Det skiljer väldigt mycket i fart mellan dessa, och de behöver skiljas åt från varandra på ett mycket tydligare sätt. Särskilt om trafikmiljön ska vara trygg och säker för barn att röra sig i!

   1. Men här rör det sig om rena trafikbrott! Med cyklister som inte bryr sig om vad trafikskyltarna talar om och att vi ska fram till varje pris. Ett försla är att NTF kan få rätt att skriva ut böter till syndarna, eftersom polisen inte har tid.

   2. Det handlar inte om att ”samsas” utan om att följa lagen i trafiken, vilket allt för många cyklister i örebro inte gör. Jag fick hoppa ut i biltrafiken häromdagen när en cyklist kom farandes på TROTTOAREN i hög fart. Som relativt nyinflyttad i örebro vet jag att cyklisterna här beter sig värre än vanligt. Ställ dig i stan en dag och räkna hur många som har lampor på bak och fram på cykeln. Det är inte frivilligt, utan lag på det. Man får inte heller cykla på fel sida av vägen, eller på övergångsställen för fotgängare. Finns ingen cyklbana, cyklar man på vägen , inte gångbanan. Inget av detta verkar trafikpolisen i örebro bry sig om. Så cyklister kanske inte tillhör trafiken, och då ska vi inte lägga ut pengar på dem heller.

 2. Jag cyklar dagligen, men ser aldrig några cyklister fara fram som cykelmarodörer. Det har blivit en sport att kasta glåpord efter cyklister. De flesta klagomålen kommer från fotgängare som irrar omkring på cykelbanorna särskilt på Stortorget.

  1. Då tycker jag du ska ta en titt på V.Nobelgatan morgon ock eftermiddag då är det full fart med cyklister på gångbanan! likaså Drottninggatan där många avstår att cykla på den gatstens belagda vägen. Visst är det så, att det är många gående som irrar omkring där de inte ska befinna sig. Men cykeln är ett fordon, med det ansvar som där följer.

   1. Är inte problemet drä att det saknas cykelbana. Valet är att cykla på trottoar eller på en hårt trafikerad väg. På vintern är det ju dessutom direkt livsfarligt oavsett vad en väljer då det är stora snövallar.

 3. Tragiskt att läsa känns som du har noll koll när det gäller verkligheten. Skapa en smidig lösning för oss som måste åka bil pga dålig kollektiv trafik eller att man inte har råd med hus i stan. Det enda kommunen gör att det blir längre o längre bilköer för att man tror att alla människor kan cykla till jobbet. Alla personer vill inte bo centralt utan tycker om landsbygden,innan kollektivtrafiken fungerar utan att man förlorar 2 timmars restid vore det väl bättre för miljön att trafiken flöt på istället för som nu bara köer.
  Men det tänkte väl inte du på när du tar din elcykel till jobbet.

  1. Hej! Hälften av alla bilresor i Örebro är kortare än 3,6 kilometer. Det är en sträcka som inte tar lång stund att cykla. Om vi kan förbättra förutsättningarna för cyklande och få kanske hälften av dessa att ta cykel istället för bil så kommer trafiken att flyta på mycket bättre för de som verkligen behöver bilen. För de finns. Jag har ganska god koll på verkligheten kan jag trösta dig med. Har bott på landet utanför Örebro, och äger en bil idag som jag ibland skjutsar barnen till skolan med. Jag är både bilist och cyklist – men äger ingen elcykel 😉

   1. Dags för politikerna att anpassa sina idéer till medborgarna och deras vanor snart istället för att medborgarna måste anpassa sig till politikernas idéer?
    Hur mycket ni än önskar kommer bilåkandet inte att minska.

  2. Jag tänker som Sara att långa köer skapas då massa människor som bor i stan och som skulle kunna ta sig runt på ansra sätt väljer bilen. Detnär bakom dessa människor du hamnar i bilkön. Så den som måste ta bilen från landsbygden eller övriga länet är inte boven, däremot stjäl innerstadsörebroare utrymme från er. Knappast cyklisternas fel. Det bästa vore ju om fler i stan cyklade så vi lämnar plats.

  3. Hur tänker du här? Om du bor utanför stan så borde du väl vara oerhört glad över om Örebroarna cyklar, så att du kommer in i stan med bilen som du anser dig behöva? Eller, som sagt – hur tänkte du nu?

  4. Varje gång jag behöver ta mig genom stan med bil i rusningstid blir jag lika förvånad över hur bra det flyter. Vad vill ni ha? Östra Bangatan som autostrada eller? Samma sak med parkering, har aldrig behövt snurra särskilt länge för en gatuparkering och det finns ALLTID plats i parkeringshusen. Självklart blir det störningar vid vägbyggen men det är ju inget normaltillstånd, de blir ju klara till slut.

 4. Om man satsat på cyckelbanor under 6 år och ändå bara nått fram till ytterligare 1% säger inte det något? Varför plöja ner miljoner på cykelbanor som i slutändan inte kommer användas i någon större utsträcking än de som redan finns? Förstår inte hur man så envist kan köra huvudet i sanden och tro att man kan tvinga in folk i beteenden trots att det finns underlag på att alla de åtgärder man gjort ändå inte får någon reel effekt. Varför ska allt ske på bekostnad av fordonstrafik? Att bygga bort alla vägar löser ju inga problem, konsekvensen blir stillastående trafik på tomgångskörning, Bussarna som ni vill att vi ska åka med använder ju i stort samma vägnät som övriga trafikanter och även den tunga trafiken behöver kunna ta sig fram för att leverera varor. Ska vi sadla om från bussar till cyckeltaxi och be den tunga trafiken leverera dagligvaror med cyckelbud istället? Om nu både buss och cykletrafik minskar eller i stort sett står still på samma siffror trots alla åtgärder är inte det en signal man borde ta hänsyn till? Om Örebro växer med 2000 personer om året innebär det ju enligt dina siffror att det även innebär över 1000 fordon till per år (54% åker bil). Vart ska dessa åka om alla vägar byggs till cyckelbanor? Åk ut till det nybyggda området i Bettorp så ser man ett perfekt exempel på dålig statsplanering. Bilar står parkerade längs alla gator vilket gör dem i stort sett enfiliga då de är så smala, Parkeringsplatserna är för få till antalet, cyckelbanor lyser i stort sett helt med sin frånvaro och endast smala gångbanor finns. Jag kan villigt erkänna att jag gärna skulle cyckla eller åka buss till jobbet men det finns ingen som helst praktisk möjlighet för mig att göra det då barn ska till skola och dagis på morognen. Man kan inte enbart satsa allt krut på ett enda transportmedel, man måste ta hänsyn till alla och använda andra verktyg än att ”bygga bort” möjligheten att åka bil. Jag är helt med på att bilen och andra fordon som drivs av fossila bränslen har en stor negativ miljöpåverkan både gällande utsläpp, partiklar och buller. Ser det dock inte som realistiskt att bilen kommer försvinna eller att användandet kommer minska. Här måste det snarare satsas på fordon som har en mindre negativ påverkan (ex biogas, elbilar) men de kommer fortfarande behöva vägar att åka på.

  1. Men det är ju ingen som har sagt att ”alla” bilgator ska byggas om till cykelbanor. Det har du ju inte hört mig säga heller, eller hur? Jag påpekar ofta att bilen kommer finnas kvar, men på ett annat sätt än idag. Men om vi vänder på det – om det tillkommer 1000 nya bilar per år med nuvarande resvanor – vart ska alla ta vägen när gatorna i stan blivit fulla? Hur ser din lösning ut? När gatorna är fulla och husen runtomkring står i vägen, vad gör vi då? (Bussen har tyvärr inte fått bättre förutsättningar än tidigare, så det förvånar mig inte att ganska få väljer den när det går alldeles för långsamt)

   1. ”Utrymme behöver omprioriteras från bilgator till cykelbanor och bussfiler.” visst, det står inte ALLA, men andemeningen är bygg cyckelbanor där det behövs och ta inte hänsyn till bilvägar eller? Om det tillkommer 1000 bilar/år så måste man ju där det är möjligt förbereda för detta (kommer ju så klart inte gå överralt). Sen kan man ju inte bygga femfiliga gator genom hela staden så klart. Om gatorna blir fulla för att man byggt hus så har man ju redan där bara ”byggt för stunden” och inte tänkt frammåt (se igen Södra Bettorp som inte ens är klart men redan ser ut som et katastrofområde). Det jag menar är att man inte kan tvinga folk att ändra resvanor genom att enbart bygga cyckelvägar på bilvägarnas bekostnad och bara rycka på axlarna när folk blir irritetade och bara be dem ta cyckeln eller åka buss istället. Andra alternativ måste tas fram för att öka cykelanvändandet, men samtidigt så bor vi ju i ett land där det är vinter och kallt en stor del av året vilket så klart inte främjar cyklandet under den perioden vilke tockså märks i trafiken. Kan inte säga att jag har lösningen på problemet, men det är ju inte heller mitt jobb (ska villigt erkänna att jag inte vet om det är ditt heller då jag inte läst på vad du har för uppdrag som kommunalråd) så ta det inte allt för personligt.

   2. ”Utrymme behöver omprioriteras från bilgator till cykelbanor och bussfiler.”, visst det står inte alla men menar du inte här att cyckelbanor ska kunna byggas på bilvägars bekostnad? Om det tillkommer 1000 bilar/ år så kommer ju inte ditt förslag direkt leda till någon förbättrad trafiksituation. Min lösning är: Se till att utveckla infrastrukturen för alla transportsätt (bilvägar,cyckelbanor, busstrafik och gångbanor) och vid plannering av nya bostadsområden måste man se till att dimensionera vägnätet (inkl gång och cyckelbanor och busstrafik) samt skapa parkeringsmöjligheter (både för bilar och cycklar) för de som ska bo där. Du skriver: ”De senaste åren har en hel del investeringar gjorts i bättre cykelbanor i Örebro och omnejd för att öka andelen som tar cykeln istället för bilen.” Och sedan: Men det är tyvärr inte så uppmuntrande läsning. Vardagsresor med cykel har bara ökat med 1 procentenhet från 25 till 26%, i en stad som är som gjord för att cykla i.”. Betyder inte det att alla de investeringar som gjorts egentligen inte lett till något ökat cycklande? Då måste man tänka i nya banor och inte bara envist hävda att cyckelbanor behöver prioriteras före bilvägar. DET HAR JU INTE FUNGERAT PÅ 6 ÅR! Är inte detta att slösa med kommunala skattmedel? Det enda som kommer göra att man cycklar eller åker buss istället för att ta bilen är när det kommer spara tid. Så är inte fallet just nu.

  2. Johan

   Du missar att fordonstrafik är mer än motortrafik. Trist synsätt du har.

   Nämn gärna vägen i Örebro som gjorts om till att bara vara cykelbana från att varit vanlig väg, för du kan väl backa upp ditt påstående?

   Att man satsar allt krut på ett transportslag är ett rent felaktigt påstående från dig. Kolla gärna kommunens budget för vägar om du inte tror mig.

   1. Förstår inte vad du menar att jag missar att fordonstrafiken är mer än motortrafik? Jag skriver ju att förutsättningen är att satsa på alla transportsätt (motorfordon, cyckel och buss). Ingen väg har ju helt byggts bort, dock har hela körfält försvunnit till förmån för cyckelvägar. Kolla Östra bangatan vid Rättcentrum, cyckelbana och plantering på hela sidan mot Östra bangatan som i stort sett är helt oanvänd på bekostnad av ett helt körfält som gjort korsningen helt ologisk för fordonstrafik och skapat stora köer. Samma sak korsningen Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan, en av stadens största korsningar. Höger körfält om man åker från centrum mot Universitetet är numera enbart för dem som ska svänga höger för cyckelbanan breddades på andra sidan korsningen vilket även detta bidragit till enorma köer i rusningstrafik. Självklart så satsas pengar på vägnätet med men det jag efterlyser är en bättre helhetssyn, Dimensionera rätt för alla transportmedel från början och de förutsättningar som råder, inte de förutsättningar man önskar skulle råda. Det är så ofta fokus på cyckelbanor för att det är ”modernt och miljövänligt” men om åtgärderna man gjort under 6 årt inte ökat andeln som cyklar så kan man väl inte bara envisas med att bygga cyckelbanor för att få fler att ta cyckeln. Här måste man tänka om och hitta andra vägar för att få fler att cyckla. När man sedan ser att fler faktiskt gör det, då ska man absolut investar i cyckelbanor, men man måste ju först se till att de som finns används.

    1. Du kunde alltså inte backa upp ditt påstående. Det var väntat, testa att sprida fakta istället för saker som inte stämmer nästa gång så slipper du skämmas när du blir påkommen

     1. Förstår fortfarande inte vad du menar med att jag inte kan backa upp mitt påstående? Jag gjorde ju precis det?

 5. Hejsan!

  Ibland cyklar jag till jobbet men det är ofta med livet som insats. I Ekeby-Almby saknas det cykelbanor på många sträckor. Bland annat kan inte mina barn cykla till skolan av den orsaken. Det finns en fin cykelbana vid Hjälmarvägen men den är inte belyst vilket gör att det inte upplevs trygg under den mörka delen av året.

 6. Bättre cykelvägar är alltid bra ja! Men tänk på att det finns människor på landet också. Det funkar inte att cykla 2 mil enkel resa till jobbet, och kollektivtrafiken tar alldeles för lång tid. För mig finns inget annat rimligt alternativ att ta mig till jobbet än bilen, och då måste jag kunna ta mig fram smidigt. Det bästa vore väl straffskatt på bil om man bor inne i stan?

 7. Men vi som måste ta bilen till jobbet? Som känner att två mil dit och två mil tillbaka samt detsamma på lunchen inte funkar med cykel. Kmïänns klart frustrerande. Jag behöver min bil!

  1. Berth

   Nu är det som tur är inte alla som har dessa sträckor. Trist hur dessa krönikor tycks få en del att tror att det gäller alla med bil i alla lägen.

   En genomsittsresa med bil i Örebro är 3,6km

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *