Ett grönt kvarter – eller en hel stad?

Kommunstyrelsens utskott beslutade för mer än ett år sedan att ta fram en strategi för hållbart byggande. Den skulle vara klar under 2017. När jag ställde en fråga om strategin förra veckan så visade det sig att arbetet inte ens är påbörjat! Visst, ett enskilt dokument kommer inte rädda världen, men med tydliga målsättningar och krav visar vi i politiken vad som ska prioriteras, och våra tjänstepersoner kan luta sig mot dem när de planerar det fortsatta byggandet i Örebro. Det är också viktigt att få med sig ALLA aktörer i branschen i arbetet att bygga klokare och grönare.

Just nu funderar man på hur det gamla industriområdet Pappersbruket i östra Örebro kan utvecklas till en ny stadsdel. Här ett gratis tips från mig: gör om det gamla förorenade området till en unik port till Oset/Rynningeviken, där staden i sin allra bästa form kan möta naturen som även den återskapats från soptipp till värdefull biotop. Endast träbygg, förnybar lokalproducerad energi, stadsodling, omhändertagande av regnvatten till toaletter, kollektivboenden, delaktighet och social inkludering, byggemenskaper, gröna väggar och tak osv. Det finns hundratals lösningar för att bygga bättre och mer hållbart än det som är standard idag. Låt hela stadsdelen Pappersbruket bli en grön spjutspets! Och låt det sedan sätta standarden för allt annat som byggs i Örebro. Vi har inte råd med annat. Städerna måste bli grönare, mänskligare och klimatsmartare om de ska fortsätta växa som idag.

Jag skulle också vilja att kommunen tog initiativ till någon form av kunskapscentrum för hållbart byggande. Det finns i en del andra kommuner, och är en jätteviktig resurs för att bygga kompetens hos byggbranschens aktörer, sprida kunskap och ha gemensam dialog.

Den styrande minoriteten har tänkt att låta ett kvarter i Sörbyängen byggas med extra höga miljökrav. Det är väl bra, men vad är poängen med att ha gröna ambitioner på en sådan liten del? När kompetensen och tekniken för hållbara lösningar finns hos de flesta aktörer i byggbranschen, och forskning och utveckling tar jättekliv hela tiden. När det gäller de egna kommunala fastighetsbolagen så har de fått i uppdrag att ”testa” träbygg, en enda byggnad vardera innan 2025 är man tydligen nöjd med. Samtidigt som andra kommuner har som mål att 50% av alla byggen som påbörjas ska vara gjorda med trästomme. Örebro ligger knappast i framkant.

Jag tycker att det är dags för S-Kd-C att visa om man verkligen tar frågan om hållbar stadsutveckling på allvar. Medan vi andra väntar på att något ska hända på allvar så fortsätter Örebro att växa på ett sätt som inte gynnar människor och miljö på sikt. Det måste till en förändring i hur vi bygger stad, och den måste till NU. Inte nästa år, eller 2025.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *