Det måste bli ett slut på kalhyggen

En skogspromenad är nog en av de saker som vi värdesätter allra mest när vi vill göra något för att koppla av. Skogen är magisk. Det är svårt att sätta ord på det, men det händer något i själen hos många när man tar sig ut för att plocka svamp, blåbär eller bara vandra lite. Många känner nog också igen sorgen när man kommer tillbaka till en plats i skogen man älskar, och istället för att hitta stigen som slingrar sig mellan träden så hittar man bara en kal öken med stubbar och ris. Kalhyggen är ett kortsiktigt och otroligt dåligt sätt att exploatera naturen på.

Skogen är en viktig resurs för Sverige, och är en nyckel för att kunna ersätta mycket av den fossila oljan vi använder till drivmedel, betong vi bygger hus av osv. Men vårt industriella skogsbruk har fått förödande konsekvenser för miljön. Antalet hotade, rödlistade djur- och växtarter har ökat, och skogen är idag en biologisk öken med bara en sorts träd som är exakt lika stora. När jag går i en ”modern” produktionsskog så slås jag ofta av hur tyst den är. Jag hör nästan aldrig några fåglar i den. Moderna maskiner och effektivisering har dessutom lett till att massor av arbetstillfällen försvunnit.

Men det finns faktiskt andra sätt att bruka skogen på! En metod som används av vissa skogsägare kallas ”kontinuitetsskogsbruk” eller hyggesfritt skogsbruk. Det bygger på att skogen aldrig avverkas helt, utan att man tar ett antal träd då och då. På så sätt kommer det alltid finnas träd i olika storlekar, i olika åldrar och av olika sorter i en skog. Kalhyggen försvinner och skogen blir mer levande och mindre sårbar. Ett kontinuitetsskogsbruk ger möjlighet till värdeskapande ur tre perspektiv samtidigt, på samma yta: ekonomisk avkastning, bevarande av sociala rekreationsvärden och fortsatt livsrum för viktiga ekologiska processer.

Därför lämnade jag in en motion igår till kommunfullmäktige, där jag föreslog att Örebro kommun ska bruka sin skog enbart med metoden hyggesfritt skogsbruk. Vi äger idag ca 5500 hektar skog av olika typer, och det är ett viktigt ställningstagande att helt sluta med kalhyggen. Dessutom kan kommunen inspirera andra skogsägare att göra samma sak. Det tar lång tid att ställa om skogen och det är viktigt att arbetet börjar nu!

Publicerat av

3 reaktioner till “Det måste bli ett slut på kalhyggen”

  1. Hej!
    Kontinuitetsskogsbruk är bra, men det fungerar inte överallt i alla skogar.
    När vi köpte vår gård var vi tvungna att avverka den mogna skogen för att kunna få råd med kontantinsatsen. Eftersom vi inte har så många hektar skog valde vi att slutavverka ett skifte och bara plocka ur träd ur två skiften för att ha skog kvar till framtida investering i gården.
    På det skiftet som vi slutavverkade har vi nu nitton år senare en fin knubbig och hög blandskog på gång, men där vi bara plockade ur träd är det sämre tillväxt. Det beror på att träden inte har samma förutsättning med ljus och näring. De stora träden blir grövre och sluter sina kronor över de mindre som inte kan växa lika bra.(Vi har också andra skogsägare runt våra skiften, med hög och tät skog också i söderläge.) För oss har det ingen större betydelse, möjligen i försäljningsvärde. Men våra barn eller framtida köpare kommer ha sämre möjlighet att finansiera kontantinsats eller investeringar, eftersom de två skiftena har förlorat nitton år i tillväxt. Ett kalhygge är bara visuellt fult i ca ett år sedan kommer det nya knubbiga små tallar och granar och gängliga små lövträd och allt blir grönt. Det finns ju en anledning till att vi har hyggesbruk i Sverige och det tas mer och mer hänsyn när man avverkar. Ett hygge i dag är sällan helt kalt, det finns hänsynsytor och kantskärmar, torrträd och medvetet skapande av torrträd (träd huggna en bit upp.) Jag hoppas att min kommun tar hand om sin skog på ett sådant sätt att den kan vara med och finansiera kostnader för sådant som vi alla har nytta av, så vi inte behöver höja skatter. Det är naturligt vis bra att en kommun sparar skog där människor gillar att gå, men det är få som väljer att ta sig långt ut i skogen. Eller sparar skog där arter av djur och växter som kräver speciella livsmiljöer bor, men annars finns ingen anledning, skog är till den milda grad förnyelsebar att den tar över all jord som du lämnar i fred!

  2. Behöver väl också belysas att skogen då blir likartad överallt samt att det blir mer och mer gran. Tallen är ett primärträd som har svårt att hävda sig utan större öppna ytor. Arter som gillar orördhet kommer öka, medan arter som behöver ljus kommer minska. Det blir också en mörkare skog när alla åldrar på träden samsas på samma yta. Men detta kommer inte märkas på många år och då är väl politikerns karriär redan avsluta.

    1. Hej! Jag hoppas att besluten jag är med och fattar ska leda till saker som är bra på just lång sikt, långt efter att min politiska gärning är avslutad 😉 Tanken med kontinuitetsskogsbruk är ändå att man förvaltar skogen aktivt och ser till att det finns en variation av arter. Även såklart att avverka kontinuerligt så att den inte blir mörk och tät, utan att sociala rekreationsvärden bevaras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *