MP ensamma om att vilja sänka hastigheten på E18/E20 och Rv50

E18/E20 skär rakt genom Örebro och skapar många problem för utvecklingen av staden. Vägen fungerar som en barriär som skär av bostadsområden från varandra, och trafiken orsakar buller dygnet runt, året om. Bullret försämrar utemiljön för de människor som bor och vistas nära motorvägen, och förhindrar också nybyggandet av bostäder, förskolor och skolor i närheten. Satsningen på logistik och stora lagerlokaler i Örebroområdet gör också att bullerbelastningen från tung trafik sannolikt inte kommer att bli mindre i framtiden.

Den stora mängden tung trafik i höga hastigheter skapar också stora risker för olyckor, särskilt när dessa fordon kör om varandra. På infarten norrifrån på Rv50 har de närboende under lång tid påpekat de stora riskerna med fordon som kommer in i Lillån i alldeles för höga hastigheter, in i en korsning där det passerar många barn på väg till skolan.

För att minska hälsoriskerna av buller bör hastigheten sänkas på motorvägen genom Örebro. Genom att minska hastigheten från 90 till 70 km/h kan bullret minska till cirka hälften. Trafiksäkerheten ökar, och ytterligare en fördel är att även utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar minskar från fordonen när hastigheten sänks.

Under hösten 2018 kommer Trafikverket att påbörja en s k åtgärdsvalsstudie för E18/E20 genom Örebro och RV50 upp till Hovstarondellen. Under åtgärdsvalsstudien finns det möjlighet för Örebro kommun att lyfta in synpunkter och påtala förslag på åtgärder. Så på Samhällsbyggnadsnämnden förra veckan föreslog jag att nämnden skulle enas om en skrivelse till Trafikverket, där vi är tydliga med att vi vill se sänkta hastigheter på de vägar som de har rådighet över, men som påverkar örebroarnas hälsa och säkerhet.

Mitt förslag var att programnämnd Samhällsbyggnad ska skicka en skrivelse till Trafikverket där vi framför en önskan om att sänka hastigheten på E18/E20 mellan avfarten till Karlskoga och avfarten till Rv50 från 90 till 70 km/h, och att att sänka hastigheten på Rv50 mellan Hovstarondellen och f d Coop Lillån från 100 till 70 km/h.

I början på maj bjöd Axbergs Områdesgrupp in politiker från alla partier till en samtalskväll. När frågan om hastigheterna på Rv50 lyftes upp av flera medborgare så var det många politiker som sa (inklusive jag) att de tyckte kommunen skulle ta sitt ansvar och trycka på Trafikverket i frågan. Gjorde de det när de hade chansen? Nej. INGET annat parti ställde sig bakom Miljöpartiets förslag i samhällsbyggnadsnämnden om en skrivelse till Trafikverket. Så det är lätt att lova saker på medborgardialoger, men tydligen svårare att stå bakom dem när de ska bli politisk verklighet.

Publicerat av

Sara Bronner

17 reaktioner till “MP ensamma om att vilja sänka hastigheten på E18/E20 och Rv50”

 1. Bra!
  Du tar upp något mycket viktigt som borde gå att genomföra.
  Kanske vaknar några andra partier så småningom.

  Med en hastighetssänkning får ganska stora delar av Örebro en betydligt trevligare ljudmiljö.
  Och vi vinner ökad trafiksäkerhet samtidigt.
  Vad väntar övriga partier på?

  1. Fint att du håller med mig Micke! Vissa partier driver en politik som innebär att de inte ville sänka hastigheterna alls (t ex M och L), och det var de helt öppna med. Andra partier vågar nog inte riktigt agera för att man är rädd att vissa väljargrupper blir upprörda och att det blir en debatt om detta. Just denna rädsla är det som gör att vi inte får den radikala omställning av städerna som verkligen behövs! Det behövs mer politiskt mod! Vi har ju kunskapen helt på vår sida – vi vet att luften blir renare och att människors hälsa och säkerhet blir bättre av sänkta hastigheter. Varför inte agera??

 2. Jag har svårt att förstå att du tycker att E18/E20 Rv50 är ett problem för utvecklingen av Örebro. Utan den trafikleden hade troligen inte Örebro sett ut som det gör idag. Den utgör snarare själva drivkraften i utvecklingen av Örebro. Det är ju läget som gör att Örebro utvecklas och läget är ju vid E18/E20 Rv50. Utan Örebros läge skulle troligen många företag(särskilt logistikföretag) aldrig fundera på att etablera sig här. Men genom en sådan åtgärd kan du säkert få trenden att logistikföretag flyttar till Örebro att istället flyttar dom härifrån men det kanske är det du vill.

  1. Hej Lasse!

   Det är bullret och utsläppen från vägtrafiken som är problemet, samt att vägen faktiskt isolerar bostadsområden från varandra. Det är svårt att bortse från de negativa effekterna av vägen. Men jag har ju inte heller sagt att vi ska stänga av den helt, eller hur 😉 Jag tror knappast att en sänkning av hastighetsgränserna skulle hota näringslivsutvecklingen i Örebro.

 3. Jag kan hålla med om att farten på Rv 50 är ett probelm när man kommer in i Lillån. Men isoleringen mellan bostadsområden är skit snack. Det finns gått om överfarter och de blir ju inte fler av att man sänker hastigheten på en välfungerande motorväg. Buller går att bygga bort så det ligger mer hos fasthetsägarna, tex ÖBO. Visst blir koldioxiden lite mindre men titta på Västerås där man har sänkt hastigheten. Resultatet är att det blir tvärstopp i trafiken på ett sätt som det inte var tidigare.

  Miljöpartiet borde fokusera mer på hur man bygger i de nybyggda områderna, det finns idag massa fungerande lösningar där man tar hand om regnvatten och anväder det till toaletter och tvättmaskiner. Där har ni något som gör skillnad i vattenbristtider. Man borde även kravställa att taken på de nybygda fastighetern på ladugårdsängen tex. alla har solceller.

  1. Du har helt rätt när det gäller miljötänket i de nybyggda områdena! Solceller och gröna tak är enkla men väldigt bra åtgärder. Stadsplanerare har länge sett att motorvägen gör att stadsdelar inte hänger ihop, och gör vissa bostadsområden isolerade. Men det är ett problem, bullret ett annat. Och det finns alltid en gräns för hur mycket buller man kan bygga bort. Dessutom är utemiljöerna utanför husen också otrevliga och ohälsosamma om det låter för mycket från trafiken.

 4. Finns redan många som kör i 70 för att sedan åka ut till högerfältet. Jag som är bakom denna ser såklart flertalgånger en lastbil som kryper fram bak på mig och har 5m mellanrum.

  För långsam fart är större fara där det tex är 90 o man kör långsammare.

  Eller rusningstrafik, det beror ju på att folk kör så sakta, både vid acceleration och den fart dom väljer som är typ 39-45.

  Nej, jsg säger att det förblir 90. Alternativt höja till 120

 5. Mycket bra förslag och jag tror knappast att vare sig åkerinäringen eller privatpersoner hämmas av att det tar 10 minuter istället för 8 att ta sig genom staden (den dagen allt flyter som det ska). Men jag undrar om inte sänkt hastighet vore en bra idé ytterligare ett snäpp söderut?

  Avfarten vid Marieberg är ofta olycksdrabbad och ofta rätt våldsamma olyckor. Så jag tror dels att det vore bra att sänka hastigheten till 90 för i där och dels bygga om avfarten så att det inte går att smita in i kön mot Marieberg på en sträcka av flera hundra meter.

 6. Du skriver att många barn korsar Rv50 på väg till skolan. Det är ju en ren lögn, det finns inget övergångsställe där däremot en gång och cykeltunnel. Måste MP alltid slira på sanningen? Som att sälarna på västkusten dör därför att det åker bilar påE6, när det egentligen berodde på en virussjukdom.

  1. Som jag skrev i ett annats svar så mindes jag fel om övergångsstället. Men jag ljuger aldrig medvetet. Att säkerheten i korsningen är ett problem är i alla fall helt klart. Det där med sälarna och lögner från MP vet jag inte var du fått ifrån. Många fick upp ögonen för miljöfrågan i samband med säldöden, men det visade ju sig först senare att det var ett virus. Vår politik bygger alltid på vad vetenskapen vet om tillståndet i miljön, inte vad vi själva tror eller hittat på.

 7. Jag har bott på apelvägen som ligger precis bredvid motorvägen en stor del av mitt liv, mitt sovrumsfönster var ut mot just motorvägen du pratar om. Jag har ALDRIG stört mig på det buller du påtalar. Jag lider inte heller av ohälsa trots att jag bott vid ditt påhittade problem.

  Däremot så lider jag av problemet kring fenomenet trafikkaos som denna stad lider av varje dag. Det är helt stopp på motorvägen i bägge riktningar lagom tills ”rusningstrafiken” drar igång, din lösning till detta är alltså att sänka hastigheten på dessa fordon för att minska utsläppen?
  För mig är det som att skjuta dig själv i foten, destu längre ett fordon står still på en plats destu längre påverkan blir det för naturen gälla utsläpp.
  För att inte tala om den ökande mängd trafikolyckor som inträffat på just motorvägen sista tiden, allt för att det går för sakta, allt för att det blir trafikstoppningar och folk som ej är uppmärksamma.

  Sen förstår jag inte heller denna hysteri ni i MP har kring koldioxidutsläpp, ni lanserar något som ni kallar för ”MILJÖDIESEL” och hävdar att detta ska rädda världen. Några år senare så hävdar ni att detta är största boven till den globala uppvärmningen. Hur ska ni ha det egentligen?
  Forskade har fastställt att människans koldioxidutsläpp bidrar till 1% av den totala som världens utsätts för. Ni väljer alltså att lägga allt krut ni har på att finjustera just den 1% istället för att fokusera på de andra 99%.

  Jag förstår att MP är helt ensamma om detta förslag, det är rent av idiotiskt.

  1. Hej!

   Ungefär hälften av trafiken på motorvägen genom Örebro är bilar som har start och mål INOM Örebro. En övervägande del av dessa kör dessutom mindre än 3 km. Detta är alltså trafik som till del skulle kunna ersättas av gång, cykel och buss. Det är en samhällsekonomiskt klokare utveckling än att till stor kostnad bredda motorvägen (som vissa vill) En ökad kapacitet på vägen leder oftast till ökad trafik, och problemet kvarstår. Trafikolyckor sker ofta pga mänskligt slarv och hastigheter som gör att man inte hinner reagera. Sänkt hastighet minskar risken för olyckor.

   Jag tror tyvärr inte att din tolerans för buller räcker som argument för att motorvägen inte är ett problem. Många jag pratat med tycker precis tvärtom. Och lagstiftningen kring buller (som bygger på forskning) sätter faktiskt gränser för byggen av förskolor, skolor och bostäder nära vägen. Det är väl ändå ett tillräckligt bevis för att bullret är ett reellt problem?

 8. Du skriver att många barn korsar Rv50 på väg till skolan. Det är ju inte sant, det finns inget övergångsställe, där däremot en gång och cykeltunnel.

  1. Hej! Du har rätt, det finns inget övergångsställe i Lillån. Jag mindes fel trots att jag åkt förbi hundratals gånger. Men det är en farlig korsning för andra trafikanter eftersom många kör för rött och för fort på Rv50 genom Lillån.

 9. Bästa Sara! Har ingen specifik kommentar till just denna debatt. Däremot har jag ofta funderat över dina inlägg i största allmänhet och som en följd av dessa blivit nyfiken på dina egna vanor och erfarenheter.
  Detta föranleder två frågor frän mig.
  1. Vilket år tog du körkort?
  2. Hur många mil kör du bil per år?

  1. Hej Lars!
   Jag tog körkort 1991 och skulle tro att jag kört i snitt 1500-2000 mil i snitt per år eftersom jag bott på landet under en hel del av de här åren (och innan jag själv insåg att jag kunde byta många bilturer mot buss och cykel) Nu blir jag så klart nyfiken på varför du undrar det?

 10. Det är med bedrövelse jag ser att MP fortfarande håller fast i förlegade och gamla dogmer. Redan Björn Gillberg, Miljöcentrum, gjorde klart att det finns inga besparingar att hämta vid de aktuella hastighetssänkningarna. Problemet är av helt annan natur, ex vis att hålla avståndet till framförvarande fordon som vi i Sverige är sämst i norra Europa på att göra (Enl. Tyska polismyndigheten). E85 skandalen är ett motsv. problem, som kostat skattebetalarna över 80 Mdr. och slagit ut tankställen i Norrland så att folk tvingas åka flera mil extra bara för att tanka, Rent vansinne!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *