Cyklist – med livet som insats?

En av Miljöpartiets viktigaste valfrågor är säkrare trafikmiljöer i Örebro. Ofta hörs upprörda röster om bilköer, parkeringsplatser och väggupp. Men inte lika ofta hörs upprörda röster från de som har desto större skäl till det – cyklister som tar sig fram i Örebro med livet som insats.

I dagens NA skriver man om en av de farligaste platserna i stan – Västra Nobelgatan. Sträckan mellan Centralstationen och Hertig Karls Allé är faktiskt livsfarlig för cyklister. Ingen cykelbana överhuvudtaget, och bara en smal trottoar som är reserverad för fotgängare. Som cyklist tvingas man alltså ut i biltrafiken, där bussar, lastbilar och personbilar kör, ofta snabbare än de 50 km/h som är tillåtna. I båda ändar av den här sträckan finns cykelbanor från de yttre stadsdelarna in mot centrum, men den här gatan är som en vit fläck på kartan.

Idag har bilarna fyra filer på Västra Bangatan, cyklisterna noll. Så ser trafikmaktordningen ut i verkligheten. Det borde vara högsta prioritet för kommunen att se till att den här gatan byggs om omedelbart. Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka. Och ska vi lyckas öka cyklingen i Örebro så måste vi se till att trafikmiljöerna blir säkrare – för alla!

Publicerat av

2 reaktioner till “Cyklist – med livet som insats?”

  1. Tack för viktigt inlägg, Sara. Västra Bangatan är en av de felande länkarna i stan som behöver tappas igen samt göra hela den gatan till en mänskligare miljö. Satsningar på fungerande och välplanerade cykelbanor är så mycket mer än bara om/uppbyggnad den fysiska miljön. Det har ju positiv effekt på hälsan i form av lägre sjukfrånvaro så det är ju mycket vinster som uppkommer på andra håll och som man får ofta upprepa att det blir lättare för andra som verkligen behöver bilen att ta sig fram om många ställer in de korta bilresorna. Jag är uppriktigt sagt orolig för utgången av kommunalvalet om de som vill utöka vägarna får bestämma och därmed får följder i form av att man måste ”äta” av omgivande husen för att få plats med bredare vägar.. Vill inte att staden ska åter genomgå den förödande trafikpolitik som rådde under 60-talet fram till 80-talet med stora ingrepp i staden.

  2. Varför ska vi ha cykelbanor när Alla cyklar på trottoarena,Det kan kalla Idioter och det han man kalla gånggänare med livet som insatts. Och jag har fått kasta mig undan för att inte bli överkörd av en cyklist som har hjälm och kör högsta möjliga fart. Så man kan lika gärna då på gatan och det är samma sak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *