Kommunledningens sorgliga ointresse för Medborgarhuset

Medborgarhuset är något alldeles unikt! Ett fantastiskt vackert och välbyggt hus som faktiskt uppfördes som ett ”palats för örebroarna”. Det byggdes på 60-talet, och tanken var att det skulle bli en mötesplats för dans, musik, fest, kongress- och fackföreningslokaler samt ett modernt hotell med restaurang. Men idag är det ett stängt hus för örebroarna. Bara de som betalar för att gå på konferens eller som hyr kontorslokaler har tillgång till huset. Det kommunala bolaget Örebroporten äger huset, och hyr ut bl a till Conventum Kongress, Region Örebro län och Arbetsförmedlingen.

När Stadsbiblioteket lämnar sina lokaler och flyttar till det nya Kulturkvarteret har man länge diskuterat möjligheten att låta Conventum ta över lokalerna, kanske bygga om för att få lokaler som verkligen möter deras behov. Medborgarhuset får man nämligen inte förändra hursomhelst. Det har till och med använts av den styrande minoriteten som ett argument FÖR att bygga Kulturkvarteret, att förutsättningarna blir bättre för Örebros kongressverksamhet.

Så för ett par år sedan lämnade Miljöpartiet in ett förslag om en medborgardialog om Medborgarhuset i Kulturnämnden. Vi tycker nämligen att det är otroligt viktigt att örebroarna görs delaktiga i diskussionen om vad huset kan och ska användas till i framtiden. Vi är övertygade om att det behövs fler icke-kommersiella mötesplatser i Örebro, och i synnerhet kommer det behövas på södercity som riskerar att bli en utarmad stadsdel när biblioteket flyttar.

Förslaget avslogs av Kulturnämnden med argumentet att huset ägs av Örebroporten, och därför är det de som ska genomföra en sådan dialog. Man kan diskutera om det argumentet håller, men vi tog nya tag och skrev istället en motion till fullmäktige om att ge bolaget det uppdraget i ägardirektiven. Motionen var färdigberedd i våras, och i det skriftliga svaret stod det att motionen avslogs med argumentet ”att det var fel timing”. Att ändra i ägardirektiven är nämligen något som bara görs i samband med en ny mandatperiod och en ny budget. Men eftersom fullmäktige gång på gång har bordlagt beslutet om motionen (skjutit fram i tiden) eftersom vi inte hunnit igenom andra ärenden, så togs den inte upp förrän igår. Det var ju ganska lämpligt ändå, eftersom det nu var perfekt timing! Om ett par månader ska den nya budgeten antas, och vi är precis i början på en ny mandatperiod. Argumenten för avslag var bortsopade.

Men när debatten började i fullmäktige igår så vidhöll kommunalrådet Lennart Bondeson (Kd) att motionen skulle avslås. Men nu var argumentet inte längre det som stod i motionssvaret, utan han hittade på nya. Det första var att det ”inte var rimligt att Örebroporten skulle få ett sådant uppdrag”. Varför det inte var rimligt kunde han inte svara på. Och när vi påpekade att Örebroporten fått liknande uppdrag om bl a Svampens framtid, och att de faktiskt tidigare sagt i Kulturnämnden att det var bolagets uppgift, då ändrade sig Bondeson igen. Nu blev argumentet att ”Conventum behöver de mellanstora konferensrummen i Medborgarhuset, och de ska faktiskt ha rådighet över huset”. Man häpnar ju lite. Jag pratar om Medborgarhusets framtid, och han låtsas helt plötsligt att vi aldrig har diskuterat att Conventum ska ta över bibliotekets gamla lokaler. Det är kommunen som äger Medborgarhuset, och det är vi som bestämmer hur det ska användas i framtiden.

Jag tycker att kommunledningens ovilja att lyfta upp en öppen diskussion om en av våra finaste och viktigaste fastigheter är sorglig. Jag blir också oerhört besviken över att de inte ger ett ärligt svar på varför de avslog motionen. Istället uppfinner man nya argument efterhand som är så tunna att de är genomskinliga. Trots alla fina ord kommunledningen skrivit om vikten av medborgardialoger. När det kom till kritan så var det tydligen inte så viktigt ändå.

Publicerat av

En kommentar till “Kommunledningens sorgliga ointresse för Medborgarhuset”

  1. Det är bra att du synliggör s.k argumentering i KF. Det är sorgligt att man inte förstår Medborgarhusets arkitektoniska värde och medborgerliga funktion. MP har lagt fram en genuint slagkraftig motion med uddlösa svar tydligen. Fortsätt prata om detta!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *