Ja, visst är det ett klimatnödläge!

Idag på morgonen fick alla ledamöter i kommunfullmäktige ett brev från ett stort antal medborgare. I brevet uppmanar de oss politiker att utropa ”klimatnödläge” och bland annat ta fram en klimatnödlägesplan med tuffa, konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen här och nu. De kräver också att klimatfrågan prioriteras högst upp i kommunens strategiska arbete.

Ja, det är ett klimatnödläge. Jag delar helt den uppfattningen. Ju mer kunskap vi får om tillståndet på planeten, ju mer vi lyssnar på vad forskarna faktiskt säger, desto tydligare blir det att vi spelar ett högt spel med mänsklighetens överlevnad. Förra gången vi hade lika höga halter koldioxid i atmosfären (3-5 miljoner år sedan) så var jordens medeltemperatur ca 3 grader högre än idag, och havsnivåerna var 10-20 meter högre än idag! En global uppvärmning på 3 grader riskerar dessutom att starta accelererande effekter t ex genom att metanet i den ryska tundran frigörs, eller att uppvärmningen nära polerna skenar när marken är mörk istället för att vara täckt av is som reflekterar solinstrålningen. Det är en framtid med extremväder, livsmedelsbrist och klimatflyktingar som kommer att påverka ALLA på jorden, även våra barn och barnbarn här i Örebro.

Mitt i alla dystra nyheter om klimatförändringarna så ger det mig hopp och tillförsikt att se hur allt fler väljer att ställa sig upp och protestera mot den politiska passiviteten. Nya klimatrörelser växer fram, och i spetsen går barn och unga under parollen ”stjäl inte vår framtid”. Rörelser som Klimatfredag och Extinction Rebellion är oerhört viktiga, och vi politiker måste lyssna på dem!

Idag lämnar jag in en motion till fullmäktige om att kommunen bör inrätta ett nytt klimatråd, ett forum för att sätta fokus på klimatfrågorna och få till en snabb och kraftfull klimatomställning i Örebro. Jag har också lämnat in en interpellation till ansvarigt kommunalråd Per-Åke Sörman om varför inte klimatarbetet går snabbare än idag.

Vi har inte tid att vänta nu. Varenda månad som går med fortsatt stora klimatutsläpp är viktig. Vi har ett par år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Att inte lägga fullt fokus på detta nu är inget annat än ett oförlåtligt svek mot våra barn och barnbarn.

Nu är det barnen som är de vuxna i rummet

Det är fredag den 15 mars idag, och jag vaknar till nyheten att Greta Thunbergs klimatstrejk har spridits till nästan 2000 platser världen över. Barn och unga låter bli att gå till skolan för att istället protestera mot att vi vuxna är alldeles för passiva, att vi fortsätter leva som vanligt trots att varenda vecka, varenda dag som går gör deras framtid mindre hoppfull och trygg.

P1 morgon intervjuar tre skolbarn i Vadstena som planerar för klimatstrejken. De målar skyltar och vässar sina budskap till de vuxna. De ska gå till kommunhuset och framföra sitt budskap till politikerna: ”Om ni inte gör mer för klimatet än idag så stjäl ni vår framtid”. Jag blir nästan gråtfärdig när jag hör vad ett av barnen svarar på frågan om det verkligen är de som ska ta ansvar för klimatet och inte de vuxna? ”Men ni gör ju inte det, och det är vi som får ta konsekvenserna när vi blir vuxna. Så då struntar jag i om jag får frånvaro. Jag kan vara borta ett år från skolan om det bara skulle göra skillnad, om det skulle kunna påverka andra”.

Men vi vuxna gör inte så mycket än. Vi säger kanske ”heja Greta” men annars är det mest business as usual. Här hemma i Örebro så fortsätter istället de styrande politikerna att bygga hus av betong, låta biltrafiken dominera staden, bygga bort jordbruksmark och ge många miljoner kronor i stöd till flygplatsen varje år. Moderaterna tyckte till och med att det var viktigt att lägga tid i veckan på att kampanja MOT kommunens lilla ynkliga satsning på klimatmanifestationen Earth Hour den 30 mars. Jag saknar liksom ord för det.

Samtidigt har tidningen The Guardian i veckan publicerat nyheter om att jorden går mot 3-5 graders global uppvärmning ÄVEN om målen i Parisavtalet nås. Vilket vi är långt ifrån idag. Om man låter det sjunka in så är det svårt att känna hopp. En 3-5 grader varmare värld kommer att förändras dramatiskt. Och det är mina barn och dina barn som kommer att få hantera det. De kommer att ärva en framtid med livsmedelsbrist som slår hårt mot Sverige, där vi kan komma att uppleva svält. De kommer att få hantera upp till 100 miljoner klimatflyktingar som söker sig bort från områden där vi inte längre kan leva. Vi kan inte lämna över en sådan planet till dem!

Jag stöttar de klimatstrejkande barnen till 100% idag. Det är deras framtid det handlar om – och nu är det faktiskt ett nödläge! Politikerna borde agera utifrån det, även på lokal nivå. Men det är oroväckande tyst från kommunalrådet Per-Åke Sörman som har yttersta ansvaret för klimatfrågorna i Örebro kommun.

Vågra bryta köttnormen!

Klimatförändringarna är redan här. Oavsett vad några ”fristående debattörer” envisas med att skriva på NA:s debattsidor. Nu handlar det inte om att förhindra global uppvärmning, utan om att begränsa den så mycket det går, och att bygga ett samhälle som är robust och som kan anpassa sig till ett förändrat klimat. Det är många olika företeelser i vårt samhälle och vår livsstil som bidrar till klimatutsläppen. Transporter, energiförbrukning och livsmedelskonsumtionen är några av de stora klimatbovarna. Och när det gäller maten så vet vi mycket väl att den industriella köttproduktionen är det vi måste förändra mest. Skövlade skogar för produktion av soja till djuren ger stora klimatutsläpp – just därför är det så viktigt att vi minskar köttkonsumtionen kraftigt och äter lokalproducerat kött från betande djur.

Och det är viktigt att det finns de som går i bräschen och ser till att det blir förändring. Av den anledningen lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige där jag föreslog att alla evenemang och konferenser som Örebro kommun ordnar ska servera vegetarisk mat, och att om man absolut vill ha kött så ska det vara ett tillval. Till exempel på Örebrogalan och på interna möten och konferenser. På så sätt blir det lätt att göra rätt, och fler kommer att äta mer hållbart just för att valet redan är gjort. Att äta mindre hållbart kräver då en aktiv handling. Men motionen blev avslagen av fullmäktige, efter en debatt där flera partier faktiskt gick upp i talarstolen och upprört drog en lans för att försvara att det ska vara lika lätt att välja kött (ja, eller lättare eftersom det är så det är nu) Så klimatsmart och miljövänlig är Örebro kommun att man inte ens vågade ta det här lilla steget.

Nu fick jag höra att på den senaste Örebrogalan som nyss gick av stapeln så serverades brasiliansk oxfilé som huvudrätt till alla. Bland det sämsta kött man kan välja ur klimatperspektiv! Samma gala där man delar ut ett miljöpris och pratar om hållbar utveckling. Att man inte ens har köpt råvaror från några av alla våra fantastiska lokala livsmedelsproducenter? Jag tycker det är skamligt att vi inte kommit längre än så här. Arbetet mot klimatförändringarna börjar HÄR och NU.