Ja, visst är det ett klimatnödläge!

Idag på morgonen fick alla ledamöter i kommunfullmäktige ett brev från ett stort antal medborgare. I brevet uppmanar de oss politiker att utropa ”klimatnödläge” och bland annat ta fram en klimatnödlägesplan med tuffa, konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen här och nu. De kräver också att klimatfrågan prioriteras högst upp i kommunens strategiska arbete.

Ja, det är ett klimatnödläge. Jag delar helt den uppfattningen. Ju mer kunskap vi får om tillståndet på planeten, ju mer vi lyssnar på vad forskarna faktiskt säger, desto tydligare blir det att vi spelar ett högt spel med mänsklighetens överlevnad. Förra gången vi hade lika höga halter koldioxid i atmosfären (3-5 miljoner år sedan) så var jordens medeltemperatur ca 3 grader högre än idag, och havsnivåerna var 10-20 meter högre än idag! En global uppvärmning på 3 grader riskerar dessutom att starta accelererande effekter t ex genom att metanet i den ryska tundran frigörs, eller att uppvärmningen nära polerna skenar när marken är mörk istället för att vara täckt av is som reflekterar solinstrålningen. Det är en framtid med extremväder, livsmedelsbrist och klimatflyktingar som kommer att påverka ALLA på jorden, även våra barn och barnbarn här i Örebro.

Mitt i alla dystra nyheter om klimatförändringarna så ger det mig hopp och tillförsikt att se hur allt fler väljer att ställa sig upp och protestera mot den politiska passiviteten. Nya klimatrörelser växer fram, och i spetsen går barn och unga under parollen ”stjäl inte vår framtid”. Rörelser som Klimatfredag och Extinction Rebellion är oerhört viktiga, och vi politiker måste lyssna på dem!

Idag lämnar jag in en motion till fullmäktige om att kommunen bör inrätta ett nytt klimatråd, ett forum för att sätta fokus på klimatfrågorna och få till en snabb och kraftfull klimatomställning i Örebro. Jag har också lämnat in en interpellation till ansvarigt kommunalråd Per-Åke Sörman om varför inte klimatarbetet går snabbare än idag.

Vi har inte tid att vänta nu. Varenda månad som går med fortsatt stora klimatutsläpp är viktig. Vi har ett par år på oss att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. Att inte lägga fullt fokus på detta nu är inget annat än ett oförlåtligt svek mot våra barn och barnbarn.

Publicerat av

2 reaktioner till “Ja, visst är det ett klimatnödläge!”

  1. Följdriktigt, pålitligt och ansvarsfullt. Jag uppmuntrar och följer dej gärna i den här frågan. ..och andra också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *