Offentlig sektor behöver inte LOV

Proffsig personal

Offentlig sektor behöver inte LOV för vi har redan en otroligt duktig och professionell personal. Vänsterpartiet i Kumla anser att LOV är någonting som vi absolut inte behöver eller vill ha. Detta fastslog V-Kumla på Kommunfullmäktige den 26/9 när vi tillsammans med S och M röstade bifall till Kommunstyrelsens förslag att inte införa LOV.  Ärendet kommer tillbaka på 1/3 dels remiss beslut.

Öppenheten och utvecklingen av offentlig sektor som jag ser det ska ske utifrån politisk styrning, och inte i bolagsrum där vinst och girighet går före människan. Visst det finns både fördelar och nackdelar med allt men som sagt Vänsterpartiet ger nobben till LOV dansen.

Offentlig sektor behöver inte LOV

Jag läste en artikel i Nerikes Allehanda om LOV i Lindesberg där socialförvaltningen visar på en forskning där till exempel.

-”Forskningen visar att äldre väljer utförare i ca hälften av fallen, självständigt eller med hjälp. De som har störst hjälpbehov är de som har svårast att vara aktiv i kundvalsmodell. Inga stora effekter av valfrihetssystem går att utläsa av forskningen. En viss effekt går att se när det gäller utbudet. Inga tydliga kvalitetseffekter går att notera, och samma sak gäller på kostnadssidan.”

LOV sätter käppar i hjulen

Källa DN; Fakta Kommunals lönejämförelse om äldreomsorgen: Skillnaden i lön mellan gruppen vårdbiträden/undersköterskor i privat äldreomsorg jämfört med samma grupp i offentlig äldreomsorg har enligt fackförbundet Kommunal fördubblats på två år, från i snitt 900 kronor 2012 till i snitt 1 800 2014.

Även vad gäller andelen visstidsanställda respektive deltidsanställda har skillnaderna ökat mellan privat och offentligt. Andelen tidsbegränsat anställda inom privat driven äldreomsorg var 2015 uppe i 35 procent. I den kommunala var motsvarande andel 29 procent.

Både privata och kommunala arbetsgivare har en stor andel deltidsanställda, men även här dominerar privat äldreomsorg, med 69 procent mot 62.

LOV innebär privatisering

Med Privata företag inom omsorgen skulle det betyda att resurserna inte bara ska räcka till vård. Det ska bli pengar över till aktieägarna också. Då blir det mindre över till vård.

Vi har redan sett hur privatiseringarna leder till lägre bemanning, otryggare anställningsvillkor och förlust av stordriftsfördelar.

Vissa sakar är helt enkelt för viktiga för att låta marknaden styra. Vi måste kunna garantera att alla som behöver det får bra vård. Vi tycker inte att man ska kräva av gamla och funktionshindrade att de ska välja rätt företag för att få den bästa vården. Bra vård ska vara en självklarhet för alla.

Våra skattepengar ska gå just till vård och omsorg. Inte till riskkapitalbolag.

För V-Kumla är verksamheten – brukaren – de offentligt anställda centrum till 100 % och inte vinstdrivande LOV.

Därför säger vi nej till LOV i Kumla kommun!

Vad tycker du? Vänsterpartiet vill gärna veta vad du som medborgare tycker men jag ber er också att hålla diskussionerna på en trevlig nivå så att vi får en möjlighet att på ett konstruktivt sätt lyfta era tankar och idéer.

kampanj1

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *