Storytalk #22: Joacim Björkvall om nybörjarmisstag inom marknadsföring och framtidens marknadstänk

Joacim Björkvall undervisar i marknadsföring. I Storytalk berättar han om att det ofta helt felaktigt sätts likhetstecken mellan marknadsföring och PR, att Internet plötsligt har skapat en interaktion mellan avsändare–mottagare och hur betydelsefullt det är att skapa ett gott rykte, ett ”a word of mouth”. Slutligen avslöjar Joacim en talang han skulle vilja ha.

Joacim Björkvall Storytalk #22