Miljöpartist föreslår att Sverige ska utse ambassadör i Taiwan

Miljöpartiets Jan Lindholm har skrivit en motion i riksdagen där han föreslår att Sverige och Taiwan ska utbyta ambassadörer.
Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Miljöpartiets Jan Lindholm har skrivit en motion i riksdagen om att Sverige borde utbyta ambassadörer med Taiwan. Riksdagsmotioner avslås så gott som alltid. Och skulle Sverige göra som Jan Lindholm föreslår skulle det bli ett ramaskri i Peking. Sannolikt skulle det också leda till att kinesiska företag diskret – och till synes utan anledning – slutar köpa svenska varor. Sådant drabbade Norge efter att den norska Nobelkommittén utsåg den kinesiske regimkritikern Liu Xiaobo till fredspristagare.

Men i sak har Jan Lindholm rätt. Taiwan behandlas på ett orimligt sätt. Han skriver bland annat följande:

”Taiwan är en modern demokrati med en lagstiftning som utgår från FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Arbetet med jämställdhet går framåt och 2016 valdes den första kvinnliga presidenten och i domstolarna är 38 procent kvinnor. Ett annat tecken på att demokratin är stark är att civilsamhället är mycket utvecklat med en bred flora av idéburna organisationer.”

Han påpekar också att Taiwan, trots den formella utfrysningen från världssamfundet, gör stora ansträngningar för att bidra till en bättre värld, inte minst på klimatområdet.

Samtidigt noterar jag att Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är djupt bekymrad över rättsosäkerheten i Kina. En sak är att Kina krossar all opposition och avrättar tusentals människor varje år. Men nu handlar det också om att europeiska företag drabbas av kinesisk byråkrati och korruption. Det har blivit allt mer rättsosäkert för europeiska företag att verka i Kina – och det ser ut att bli värre. Det är rätt att driva handel även med diktaturer. Men om diktaturen inte låter europeiska företag att verka på samma villkor som inhemska företag blir det svårt.

Att Sverige skulle gå så långt som att utbyta ambassadörer med Taiwan är uteslutet. Däremot kan Sverige agera på andra sätt för att stärka samarbetet med Taiwan. Formellt har Sverige och Taiwan inga diplomatiska relationer. Men så sent som på tisdagen var jag med på firandet av Republiken Kinas 106-årsdag, ett arrangemang av det kontor som Taiwan har i Stockholm. Ett kontor som fungerar som en ambassad, trots att det formellt inte är någon ambassad. Och Sverige har ett handelskontor i Kina – som alltså formellt inte är någon ambassad, men som ändå kan bevaka Sveriges intressen i Taiwan.

När Kina mullrar hotfullt mot Taiwan och när kinesiska myndigheter trilskas med europeiska företag i Kina – just då är det läge att gradera upp relationerna med Taiwan. Det kan vara studentutbyte, kulturellt samarbete eller att underlätta för svenska turister att resa till Taiwan. Och jag kan försäkra: Reser du till Taiwan kommer du att finna att det är värt besöket. Inte bara för att det är ett intressant kulturland, utan också för att det är säkert. Och taiwaneser är väldigt hjälpsamma. Stå och ser förvirrad ut på en gata i Taipei, så är det troligt att någon kommer att komma fram till dig och fråga om han eller hon kan hjälpa till med något. Jag vet, för jag har varit med om det.

Ett sådant land förtjänar något annat än diplomatisk utfrysning.

Hela motionen kan du läsa här. 

Publicerat av

Lars Ströman