Mer stöd för Taiwan – i riksdagen och i Europaparlamentet

Det folkvalda Europaparlamentet har uttalat sig för att EU ska ha ”engagera” sig även med Taiwan. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

I förra veckan skrev jag om en motion i riksdagen, författad av Miljöpartiets Jan Lindholm, med krav på att gradera upp Sveriges relationer med Taiwan. Jag har blivit uppmärksammad på att även en grupp moderater har motionerat i frågan.

De fyra moderaterna pekar bland annat på att det ibland förekommer rätt märkliga lösningar – eftersom det är uppenbart att Sverige måste samarbeta med Taiwan.

”Republikens unika internationella politiska ställning har lett till en del udda lösningar genom åren och så även i förbindelserna till Sverige. När Sverige och Republiken Kina (Taiwan) exempelvis skulle upprätta ett skatteavtal träffades avtalet mellan Business Sweden och Taipeis delegation i Sverige – detta då Sverige saknar diplomatiska förbindelser och andra lösningar till synes skulle medfört diplomatiska problem i Sveriges relationer till Folkrepubliken Kina på fastlandet.”

Bakom motionen står Åsa Coenraads, Christian Holm Barenfeld, Jonas Jacobsson Gjörtler och Jessika Roswall.

Motioner i riksdagen brukar avslås. Så det är mest en markering att det finns ett intresse för Taiwan.

Men det är kanske ännu viktigare att Europaparlamentet har antagit en resolution där Taiwan nämns som en egen juridisk enhet som EU bör samarbeta med. Resolutionen antogs med 543 ja-röster mot 66-nejröster.

Resolutionen säger bland annat att ”Europaparlamentet betonar behovet av att man engagerar sig på multilateral nivå med andra länder i regionen, bland annat länder som har observatörsstatus i Asean, såsom Papua Nya Guinea och Östtimor, samt Kina, Japan och Taiwan.”

Av de svenska ledamöterna röstade alla ja till resolutionen, utom Vänsterpartiets Malin Björk, som lade ner sin röst.

Detta är en resolution. Den är inte bindande för medlemsländerna. Men när det gäller utrikespolitiken har parlamentet en viss makt. Till exempel ska alla avtal mellan EU och tredje land godkännas av Europaparlamentet. Så om Europaparlamentet med stor majoritet uttalar sig för att EU ska ha någon form av kontakt med Taiwan så borde det leda till att Kinas diplomater i Bryssel åtminstone känner sig lite obehagliga till mods. De har fått en signal från EU:s folkvalda att det finns ett intresse för att upprätthålla kontakter med Taiwan, en demokrati som Kina betraktar som en illegal utbrytarrepublik.

Hela resolutionen som antogs av Europaparlamentet kan du läsa här (svensk version).

Publicerat av

Lars Ströman