Uppmärksammat rättsfall i Taiwan: Dödsdömd blev frikänd efter 15 år!

Bakom filmklippet ovan står bland annat en taiwanesisk organisation för dödsstraffets avskaffande. Den är på kinesiska, men är textad på engelska. Filmen handlar om Cheng Hsing-tse som 2002 greps, anklagad för att ha skjutit ihjäl en polis i samband med ett tumult på Karaoke-klubb.

Vid något tillfälle under rättsprocessen erkände han polismordet, men hävdade sedan att det berodde på att han utsatts för tortyr. Frivilliga organisationer och advokater har pekat på en rad frågetecken kring dödsdomen.

Nu har en domstol kommit fram till att dödsdomen var felaktig. Det kan innebära att Cheng Hsing-tse kan få ett skadestånd på i storleksordningen 7-8 miljoner svenska kronor. Han har suttit i dödscell i 15 år.

Det här aktualiserar naturligtvis åter igen frågan om det är lämpligt att över huvud taget ha dödsstraff. Av västvärldens demokratier är det bara USA, Japan och Taiwan som fortsätter tillämpa dödsstraff. Att avskaffa dödsstraffet är till exempel ett krav för medlemskap i EU. De som argumenterar för mer intensiva kontakter med det diplomatiskt isolerade Taiwan skulle utan tvekan få starkare argument om Taiwan avskaffade dödsstraffet.

I det liberala regeringspartiet DPP finns det krafter som verkar i den riktningen. Men stödet för att behålla dödsstraffet är massivt i opinionen.

Fallet Cheng Hsing-tse innebär naturligtvis att dödsstraffets definitiva karaktär diskuteras. En oskyldigt dömd kan inte väckas till liv igen. Och hur noggranna domstolar än försöker vara, så kommer det ändå att uppstå ett antal fall där bevisen är ifrågasatta eller rent av tveksamma. Vi har ju för övrigt haft ett antal ärenden i Sverige där det visat sig att oskyldiga människor har dömts för mord.

Avrättningsmetoden som används i Taiwan är att den dömde får en sömnspruta, varefter personen skjuts ihjäl. Om den dödsdömde gått med på att donera sina organ, så riktas ett skott mot huvudet. Annars skjuts den dödsdömde tre gånger i hjärtat bakifrån medan han eller hon ligger på en madrass.

Det återstår att se om dödsstraffet avskaffas. Men enligt Cornell Centre on the death penalty går utvecklingen åt rätt håll. Under flera års tid genomfördes 5-6 avrättningar per år. Men 2016 blev det bara en. Och hittills i år har ingen person avrättats i Taiwan.

Det kan vara värt att påminna om att Kina (som gör anspråk på Taiwan) avrättar tusentals människor – fler än alla andra länder tillsammans.

Här kan du läsa om Cheng Hsing-tse i Tidningen Taipei Times.

Och här är redovisningen om Taiwan från Cornell Centre on the death penalty.

 

Publicerat av

Lars Ströman