Ooops, Folkrepubliken Kinas regering missade att läsa FN-resolution!

På bilden: en demonstration i New York för att Taiwan ska få vara med i FN. Kina har nu skickat ett argt brev till FN om att Taiwan ska hållas utestängt från organisationen. (AP Photo/Tina Fineberg)

Att Taiwan skulle få komma med i FN är en avlägsen dröm. Men ändå har Kinas vikarierande FN-ambassadör, Wu Haitao, skickat ett argt brev till FN som klargör Kinas ståndpunkt i ärendet. Varje försök att ta upp Taiwans ställning i FN är att underminera Kina suveränitet, skriver han i brevet. Han hänvisar också till den resolution som antogs på 70-talet och som innebar att Taiwan sparkades ut från FN.

För oavsett vad Kina försöker hävda, så spelar Taiwan en aktiv roll i världssamfundet.

Taiwan har under många år gjort framstötar om att få vara med på ett hörn åtminstone i FN:s sidoorganisationer, till exempel som observatör. Rent praktiskt skulle det ha stora fördelar. För oavsett vad Kina försöker hävda, så spelar Taiwan en aktiv roll i världssamfundet. I varje svenskt hem finns det produkter från Taiwan. Om vi talar om klimatmål och jämför Taiwan med Kina, så framstår Taiwan vid en jämförelse som en radikal miljöaktivist och Kina som en miljöbov i klass med BT Kemi (som sprängdes i luften efter miljökämpen Björn Gillbergs insatser).  Vissa städer i Kina är så förorenade att bilar krockar på grund av dålig sikt.

I ett svar säger regeringen i Taiwan följande: 1. Taiwan har aldrig styrts av Fastlandskina. 2. Ett Kina-politiken har inte ett så entydigt stöd internationellt som Kina hävdar. 3. Kina borde inta en mer pragmatisk hållning.  4. Den FN-resolution som innebar att Taiwan sparkades ut från FN ger inget stöd för påståendet att Kina skulle ha rätt att styra Taiwan.

Mellan 1895 och 1945 var det Japan som styrde Taiwan. Det förjänar att påpekas att Taiwan faktiskt utropades som en självständig republik strax innan de japanska trupperna anlände 1895.

När det gäller den första punkten så finns det anledning att påminna om historien. Mellan 1895 och 1945 var det Japan som styrde Taiwan. Det förtjänar att påpekas att Taiwan faktiskt utropades som en självständig republik strax innan de japanska trupperna anlände 1895. Efter andra världskriget överlämnades Taiwan till den nationalistiska regimen under ledning av Chiang Kai-shek, som flydde till Taiwan efter kommunisternas seger i inbördeskriget. Alltså fortsatte Taiwan att vara avskilt från Kina. Med början i slutet av 80-talet demokratiserades Taiwan – vilket ökade klyftan ytterligare mellan Fastlandskina och Taiwan.

Jag kan inte se att det står någonstans att Taiwan är en del av Kina eller att Kina har rätt att styra Taiwan. Hoppsan, har Kinas regering missat den detaljen?

Jag läser FN-resolutionen från 70-talet. Jag kan inte se att det står någonstans att Taiwan är en del av Kina eller att Kina har rätt att styra Taiwan. Hoppsan, har Kinas regering missat den detaljen? Däremot tydliggörs i resolutionen Chiang Kai-sheks regim, som då styrde Taiwan, inte har rätt att representera hela Kina.

Jag bifogar de dokument som åberopas i texten här nedan. Dokumentet med FN-resolutionen innehåller flera grejer. Titta efter FN-resolution 2578. Den Ligger på höger sida i dokumentet.

Mainland China letter to the UN Secretary General

response to Mainland China letter to the UN Secretary General

Resolution 2758

 

Publicerat av

Lars Ströman