Svensk representant i Taiwan: En fyrbåk för mänskliga rättigheter i Asien

Taiwan är det ledande landet i Asien när det gäller HBTQ-personers rättigheter, skriver representanter för 19 handelskontor i Taiwan. En av undertecknarna är Henrik Persson från Businiess Sweden i Taiwan.  (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Den 10 december är FN:s dag för mänskliga rättigheter. Och just den dagen publicerade Taipei Times en debattartikel, undertecknad av 19 företrädare för handelskontor i Taiwan. Bland undertecknarna finns Henrik Persson från Business Sweden, Madeleine Majorenko från EU:s handelskontor, Nicholas Enersen från Danmarks handelskontor och Jari Seilonen från Finlands handelskontor.

I artikeln beskrivs Taiwan som en fyrbåk för mänskliga rättigheter i Asien. Bland annat nämner de HBTQ-personers rättigheter. Men de pekar också på att det finns områden där Taiwan har mer kvar att göra och nämner bland annat dödsstraffet.

De säger också i rätt allmänna ordalag att det finns en oroande tendens i världen att de mänskliga rättigheterna utmanas. Och i länder där mänskliga rättigheter finns en tendens att ta dem för givna.

Det svenska handelskontoret i Taiwan drivs av Business Sweden som är en halvstatlig organisation. Det är den form av representation som Sverige kan ha i ett land som vi inte har några diplomatiska förbindelser med. Att en rad företrädare för demokratiska länders handelskontor i Taiwan gör den här markeringen genom en debattartikel är viktigt.

Lägg därtill att utrikesminister Margot Wallström gjorde en del intressanta uttalanden om Taiwan vid en interpellationsdebatt med Caroline Szyber från Kristdemokraterna den 2 december. Hon sade bland annat följande:

”Taiwan är en välutvecklad demokrati med demokratiska rättigheter som fria val, yttrandefrihet och ett gott läge för mänskliga rättigheter. Det förtjänar att påpekas. Taiwan är på många sätt ett bra samhälle att leva i. Sverige har välutvecklade handelsförbindelser med Taiwan, och vi träffas varje år på statssekreterarnivå.

Vi kommer som sagt att fortsätta att stödja Taiwans meningsfulla deltagande i internationella sammanhang. Vi vill se till att säkerställa ett brett samarbete på många olika områden, särskilt när det gäller folkhälsa och flygsäkerhet. Vi vill komma framåt i substansfrågorna, och det ska vi fortsätta att verka för.”

När det gäller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är Taiwans situation minst sagt märklig. Taiwan är inte med i FN, men har ändå ett åtagande att uppfylla deklarationen. Det sker bland annat genom att internationella experter erbjuds att granska landet. Och det finns saker att arbeta med: Till exempel förhållanden för gästarbetare och inte minst deras barn. Barn till gästarbetare kan bli statslösa, eftersom de inte erkänns som medborgare i Taiwan och de registreras inte heller i hemlandet.

Det skulle betyda mycket för landets anseende om Taiwan bestämde sig för att en gång för alla avskaffa dödsstraffet. Nu finns det en stark opinion för dödsstraffet i Taiwan. Men det var utgångspunkten även i Frankrike när dödsstraffet avskaffades 1981. Den nyblivne presidenten Mitterand bestämde sig för att visa ledarskap. I dag är dödsstraffet oförenligt med EU-medlemskap.

Tittar på antalet avrättningar så är tendensen i Taiwan positiv. Under åren 2010 – 2015 genomfördes mellan fyra och sex avrättningar per år. 2016 blev det en. Fram till den 6 december hade ännu ingen avrättning skett i Taiwan år 2017.

I ett läge när Kina mullrar hotfullt är det viktigt att omvärlden markerar stöd för Taiwan. Det är i Taipei som det sitter en regering med ett folkligt mandat, inte i Peking. Det är i Taipei som det sitter en regering med en förstärkning av de mänskliga rättigheterna på sin dagordning. Regimen i Peking verkar just nu åt motsatt håll, vilket inte minst märks i den före detta brittiska kronkolonin Hongkong.

Här kan du läsa hela artikeln av företrädarna för utländska handelskontor i Taiepei.

 

Publicerat av

Lars Ströman