Taiwaneser berövas rättvis rättegång – de utlämnas till Kina

En kinesisk polis vid ett interneringscenter i Peking. Taiwaneser i i utlandet riskerar att ställas inför kinesiska domstolar som inte är rättssäkra och där tortyr kan vara en del av rättsprocessen (AP Photo/Alexander F. Yuan, File).

Tidningen Taipei Times rapporterar att 44 taiwaneser dömts i en kinesisk folkdomstol till upp till 15 års fängelse för telekombedrägerier. Men brotten har begåtts medan personerna vistats i Kenya. Den kenyanska regeringen har utlämnat dem till Kina.

Och nu blir det komplicerat. Det handlar alltså om personer som medborgare i Taiwan. De har bott och verkat i Kenya. Och där har de blivit anklagade för telekom-bedrägerier. Men Kina betraktar Taiwan som en olaglig utbrytarrepublik. Så ur kinesisk synpunkt är det inte konstigt alls att de lämnas ut till Kina.

Det är en ganska omfattande serie av bedrägerier. Och det verkar handla om en typ av bedrägerier som liknar de lurendrejerier vi har hört talas om att människor i Sverige utsatts för, fast ändå lite annorlunda. Till exempel att de kontaktar enskilda personer och påstår sig representera en myndighet som gör en utredning om penningtvätt. Och på något sätt övertygar de offret att betala en avgift till utredningen.

Problemet är att de nu har utlämnats till Folkrepubliken Kina, där de inte kunnat räkna med en rättvis rättegång. Taiwan är till skillnad från Kina en fungerande rättsstat.

Tidigare fanns ett avtal mellan Taiwan och Folkrepubliken Kina som reglerade just brottsbekämpning. Men Kina har upphävt det avtalet efter att liberalen Tsai Ing-wen blivit president i Taiwan. Och Kina har skärpt tonen mot Taiwan på flera olika sätt. Kina kräver att Tsai Ing-wen och hennes administration ansluter sig till ”1992 års konsensus”, alltså en formel där både Taiwan och Kina ansluter sig till principen att det bara finns ett Kina – och där Taiwan ingår. Men parterna gör olika tolkningar av hur Kina definieras.

Medan Kina vägrar tala med presidenten eller regeringen i Taiwan har oppositionspartiet Kuomingtang fortfarande kontakter med det kinesiska kommunistpartiet. Det var under Kuomingtangs regeringstid i Taiwan som 1992 års konsensus formulerades.

I tidningen Taipei Times säger Lin Wei-chou  från Kuomingtang att regeringen i Taipei borde anstränga sig för att återupprätta avtalet med Kina om brottsbekämpning.

 

Här är en artikel på BBC.

Här beskrivs fallet i tidningen Taipei Times.

Och här är en artikel i den kenyanska tidningen The Nation.

Publicerat av

Lars Ströman