Värre än vad jag trodde: Spansk domstol lämnar över taiwanesiska medborgare till Kina!

Kinas premiärminister Li Keqiang med EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Det är allvarligt i sig att flera EU-länder har utlämningsatal med Kina. Och det blir ännu allvarligare om det leder till att taiwanesiska medborgare utlämnas till Kina. (Olivier Hoslet, Pool Photo via AP)

I min förra blogg skrev jag att 44 taiwaneser dömts av en kinesisk folkdomstol efter att ha överlämnats från Kenya till Kina i stället för Taiwan. Jojje Olsson, som driver en utmärkt blogg om Kina, gjorde mig uppmärksam på att en spansk domstol beslutat att utlämna 121 taiwaneser till Kina. De är misstänkta för olika typer av bedrägerier.

Är misstankarna välgrundade ska de naturligtvis ställas till svars. Men det är alarmerande om det sätts i system att taiwanesiska medborgare lämnas ut till Kina i stället för Taiwan. Det strider mot allt vad rättssäkerhet heter. Och det kan i värsta fall också få konsekvenser för samarbete mellan demokratin Taiwan och Västeuropas demokratier.

Inom EU finns något som kallas för den europeiska arresteringsordern. Den innebär att en domstol i ett EU-land kan begära att en person i ett annat EU-land lämnas ut för rättslig prövning. Men det systemet bygger på att länderna i EU har förtroende för varandras rättsväsende. Det finns en grundläggande rättssäkerhet i alla EU-länder. EU-kommissionen och EU:s domstol kan ingripa mot länder som inte sköter sig. Att över huvud taget lämna ut folk till en diktatur där rättsväsendet i hög grad är politiskt styrt är riskabelt. Att lämna ut personer från demokratin Taiwan till diktaturen Kina blir i mina ögon helt horribelt.

Säg att du som taiwanesisk medborgare tar ett jobb i ett europeiskt land. Du kanske behövs som expert. Och sedan kommer en propå från Kina att du ska lämnas ut för att du är misstänkt för än det ena eller det andra. Kina har ju dessutom en tradition att sätta fast politiska motståndare och sedan hävda att de sitter i finkan för mer traditionella brott.

När jag gräver i detta ser jag till min fasa att flera EU-länder har utlämningsavtal med Kina: Bulgarien, Frankrike, Italien, Litauen, Portugal, Rumänien och Spanien. Det skulle vara intressant att få till stånd en prövning i EU:s domstol om sådana avtal med Kina går förena med EU-fördragets artikel 2:

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Tidigare rådde en ”diplomatisk vapenvila” mellan Kina och Taiwan. Det innebar att Kina inte gjorde några framstötar till de få länder som har diplomatiska relationer med Taiwan. Och Taiwans diplomati har under rätt lång tid präglats av försiktighet och lågmäldhet. Denna vapenvila är nu bruten. Med checkboksdiplomati har Kina övertalat två länder, Sao Tome och Principe samt Panama att bryta med Taiwan. Och nu driver Kina en offensiv för att taiwanesiska medborgare ska lämnas ut till Kina i stället för Taiwan när de är misstänkta för brott.

Om EU-ledarna tar artikel 2 i EU-fördraget på allvar borde de protestera mot Kinas agerande. Och liberalt sinnade ledamöter i Europaparlamentet borde ta upp frågan om det förenligt med EU-fördraget att EU-länder har utlämningsavtal med ett land som har ett så illa fungerande rättsväsende som Kina. Det är dags att någon bjuder Kina motstånd. Tyst diplomati räcker inte!

Här är en artikel i CNBC som beslutet i en spansk domstol att lämna ut taiwanesiska medborgare till Kina.

Här är en artikel i the Diplomat som bland annat handlar om länder i Europa som har utlämningsavtal med Kina. 

Publicerat av

Lars Ströman