Rätten att ”skända” en nationalsymbol – het fråga i Taiwan och i Hongkong

Taiwans flagga. Eller rättare sagt Republiken Kinas flagga. Än så länge är det olagligt att  bränna eller förstöra flaggan. Men en grupp aktivister i Taiwan vill nu få prövat om förbudet är förenligt med Taiwans konstitution.  (AP Photo/Vincent Yu)

Skändande av nationalsymbol var en gång i tiden ett brott i Sverige. När Vietnamrörelsen växte fram försökte poliser ingripa genom att förhindra demonstranter från att bränna USA:s flagga. Men förbudet avskaffades 1971. Året därefter var jag själv med och bilda Stenungsunds FNL-grupp.

2004 föreslog kristdemokraten Torsten Lindström att flaggbränning åter igen skulle förbjudas. 2015 dök samma förslag upp i en motion från Markus Wiechel, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Det här handlar om gränserna för demokratin. Allt är inte tillåtet. Men i början av 70-talet tog riksdagen bort förbudet att bränna flaggor. Det är alltså okej, under förutsättning att du inte riskerar att tutta eld på något annat av bara farten. Men då handlar det mer om allmänfarlig vårdslöshet än om skändande av nationalsymbol.

I Financial Times läser jag en intressant artikel som jämför läget i Taiwan med läget i Hongkong.

En grupp unga taiwaneser kämpar för rätten att riva sönder eller bränna Republiken Kinas flagga. Tidningen citerar en av aktivisterna, 21-åriga Wu Hsin-en. Hon säger att hon vill ha rätten att förstöra flaggan för att utmana Taiwans status som Republiken Kina.

Formellt heter alltså Taiwan Republiken Kina och gör anspråk på att representera hela Kina. Men en växande opinion anser att ön ska sträva efter att frigöra sig från Kina. Och historiskt är banden mellan Taiwan och Kina svagare än vad många tror.

Fallet väntas nu bli prövat av Taiwans författningsdomstol. Och vi har redan sett hur Taiwans författningsdomstol kan gå före lagstiftarna i parlamentet när det gäller frågor om medborgares rättigheter. Domstolen beslöt till exempel att förbudet mot äktenskap mellan homosexuella par strider mot Taiwans konstitution.

Nåja, det återstår att se vad författningsdomstolen anser om rätten att bränna Republiken Kinas flagga.

Men i Hongkong pågår en motsatt utveckling. Den brittiska kolonin lämnades över till Kina 1997 med löftet ”ett land – två system”. Hongkong skulle bli en del av Kina. De demokratiska fri och rättigheter som steg för steg infördes under den brittiska tiden skulle fortsätta gälla.

Den kommunistiska regimen i Peking försöker ta ett allt fastare grepp om Hongkong, inklusive demokratiska fri och rättigheter. Men inte minst många i den unga generationen protesterar. Till exempel genom att vända ryggen till när den kinesiska nationalsången spelas vid stora idrottsevenemang. Nu svarar den Kina-trogna regimen i Hongkong genom att införa ett förbud mot bristande respekt för nationalsången.

Taiwan går i riktning mot mer demokrati. I Hongkong försöker Kina steg för steg att kväsa de demokratiska friheterna. Och när människor i Taiwan ser utvecklingen i Hongkong kommer de att bli allt mer skeptiska mot varje tanke på en återförening med Kina.

Fotbollsfans i Hongkong vänder ryggen till när Kinas nationalsång spelas. Den Kina-trogna regimen i Hongkong vill nu införa ett förbud mot att inte respektera nationalsången. (AP Photo/Kin Cheung)

Publicerat av