Taiwan åldras – och tandläkare fick betala 8 miljoner till sin mamma

Det är inte ofta som Taiwan dyker upp som kuriosa-nyhet i svenska medier. Men häromdagen hände det. Bakom kuriosanyheten döljer en större politisk utmaning: Taiwan brottas med samma problem som många andra välmående stater: en åldrande befolkning.

Det handlar om en mamma som har stämt sin son. Och Taiwans högsta domstol gav henne rätt. Sonen åläggs att betala ett belopp som motsvarar nästan åtta miljoner kronor som tack för att mamman bekostade hans utbildning till tandläkare, inklusive ränta. Här är SVT:s artikel om domslutet. En mer utförlig artikel finns i New York Times. Den kan du läsa här.

Mamman var frånskild när hon satsade sina tillgångar på att de båda sönerna skulle få utbilda sig till tandläkare. I det fall som nu avgjorts av domstol fanns ett kontrakt som sonen skrev på när han var 20 år gammal. 60 procent av nettovinsten på hans verksamhet som tandläkare skulle gå till mamman, upp till ungefär 14 miljoner kronor. 

Sonens argument i domstolen gick ut på att mamman redan hade fått åtta miljoner kronor och att han bara var 20 år gammal när han skrev på avtalet. Men Taiwans högsta domstol svarade: Han var i lagens mening myndig när han skrev på avtalet. Alltså är det giltigt: Var så god att betala det som återstår, plus ränta.

En tvist mellan personer som båda förfogar över rätt mycket pengar alltså. Men det här väcker också en fråga som är rykande aktuell i Taiwan: Hur ska landet klara att försörja en befolkning som blir allt äldre? I det här fallet är det helt enkelt barnen som får ta ansvaret. Men det normala är inte att barnen förfogar över miljonbelopp.

I Sverige får du automatiskt ett ansvar för de barn du sätter till världen. Om barnen lever med den andra föräldern så får du hosta upp underhåll. I Taiwan är det lag på att du som vuxen inte får överge dina föräldrar (se artikeln i New York Times ovan).

Medellivslängden i Sverige ligger nu på drygt 82 år. I Taiwan ligger den runt 80, högre än i USA och på samma nivå som i Tyskland. År 2025 beräknas över 20 procent av befolkningen vara över 65. Andra länder som ”kvalar in” i den klubben blir Nederländerna, Frankrike, Sverige, Portugal, Slovenien och Kroatien, enligt en sammanställning gjord av Financial Times.

Det innebär att Taiwan står inför samma utmaningar som Sverige: Om fler blir äldre måste en rad åtgärder vidtas för att säkra deras försörjning. En lag om att vuxna har ett ansvar för sina föräldrar kan verka sympatisk, men det räcker knappast. Om det leder till att en högproduktiv individ arbetar mindre, så kan det förämra tillväxten i landet och göra det ännu svårare för exempelvis en låginkomsttagare att ta hand om sina föräldrar.

Parlamentet i Taiwan har för en tid sedan beslutat om en omstridd pensionsreform. Journalister från Taiwan har rest till Sverige för att titta på hur svensk äldreomsorg fungerar. Även i Taiwan måste man fundera över vad som kan göras för att få människor att arbeta längre upp i åldrarna. Och ett sätt att mildra effekten av en äldre befolkning är att främja invandring.

Så visst låter det som om svenska och taiwanesiska företrädare skulle ha en hel del att tala om. Nu hör det ju till den politiska verkligheten att jätten Kina blockerar en hel del produktivt samarbete som vi skulle kunna ha med Taiwan. Men om svenska ministrar inte törs resa tll Taiwan så skulle exempelvis kommunalråd och landstingsråd kunna göra det. 

 

 

 

Publicerat av