Nu har även Sverige framfört kondoleanser till Taiwan

Enligt en uppdatering från utrikesdepartementet i Taipei har nu även Sverige framfört kondoleanser efter jordbävningen som drabbade Taiwan nyligen. Bland de länder som framfört kondoleanser finns flera EU-länder: Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Den uppdaterade listan på länder som framfört sitt deltagande med offren finns här.

Fegt av Sverige!

En rad länder har skickat sina kondoleanser till Taiwan med anledning av jordbävningen som enligt den senaste siffran jag sett har krävt 16 människoliv. Men varför finns inte Sverige bland de länder som har markerat sitt deltagande i sorgen?

Naturligtvis har Taiwan fått ta emot kondoleanser av länder som är ”diplomatiska allierade”, alltså de länder som har diplomatiska relationer med Taiwan (eller Republiken Kina som landet officiellt heter).

Men även en rad andra länder har hört av sig. Enligt UD på Taiwan har sammanlagt 55 länder skickat sina kondoleanser. Bland dem finns flera EU-länder, bland annat Belgien, Frankrike, Tyskland, Lettland och Litauen.

Orsaken till att Sverige inte har hört av sig är sannolikt en rädsla för att Peking skulle ta illa upp. Men denna ängslan har inte hindrat en rad av våra grannländer från att skicka kondoleanser till Taiwan.

Hela listan finns här. 

Tidningen Taipei Times har publicerat en mätning som visar att 82.9 procent av invånarna ansåg att regeringens räddningsinsatser var tillfredsställande. Och 51,2 procent ansåg att president Tsai Ing-wen skött sig bra.

Mer om den mätningen kan du läsa här. 

Jordbävningens politiska efterskalv

När detta skrivs har tio personer konstaterats avlidna efter jordbävningen som framför allt drabbade Hualien i östra Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Jordbävningar är en del av den vardag som människor i Taiwan måste handskas med. Jag besökte till exempel Taiwans högsta byggnad förra året. Där finns ett gigantiskt klot, en tyngd. Och den är till för att stabilisera byggnaden i samband med jordbävningar eller kraftiga vindar. Och om du vågar dig upp i byggnaden när det exempelvis blåser kraftigt så ser du hur det gigantiska klotet rör på sig.

Så överlag skulle jag säga att Taiwan är väl rustat för jordbävningar. Och naturligtvis spelar det också roll att Taiwan är en demokrati, där varje händelse granskas både av en kritisk press och av en politisk opposition. Vid en jordbävning med dödsoffer (tio när detta skrivs), så blir det naturligtvis en diskussion om vad som hade kunnat göras för att förhindra att byggnader rasade samman.

De byggnaders om kollapsade var kombinerade bostäder och affärskomplex. Och i flera fall ska det ha förekommit att bärande delar i de nedre delarna av byggnaderna togs bort eller försvagades för att bereda rum för just affärsverksamheten.

Ett av de förslag som nu övervägs av regeringen i Taiwan är obligatoriska kontroller av äldre byggnader och att det skapas ett system där oberoende institutioner får i uppdrag att se till att byggnader är rimligt säkra.

En annan fråga som människor i Taiwan nu påminns om är kärnkraften. Premiärminister William Lai säger att regeringen håller fast vid sin plan att avveckla landets tre kärnkraftverk senast 2025.

Och slutligen bara en liten upplysning: Jag borde naturligtvis kommenterat jordbävningen tidigare. Men jag gör den här bloggen på ”strötid”, så jag hinner inte alltid med i svängarna.

Här är en artikel i tidningen Taipei Times om läget efter jordbävningen.

Och här är en ledarkommentar i Taipei Times som bland annat berör kärnkraftverken och jordbävningsrisken.

 

Ett tal av en borgmästare som väckte en viss ilska

Taipeis borgmästare. Ko Wen-je, höll ett tal för ett 30-tal ledamöter i Europaparlamentet den 31 januari. Talet har väckt en viss vrede bland politiker i Taiwan. (AP Photo/ Chiang Ying-ying).

Den 31 januari höll Taipeis borgmästare Ko Wen-je ett tal för ett 30-tal ledamöter i Europaparlamentet, som en del i en rundresa till Europa. Han talade bland annat om att det är en del av Taipeis värderingar att acceptera olika kulturer och idéer. Han nämnde bland annat att 50 000 muslimer samlades i Taipei för att fira avslutningen av fastemånaden Ramadan och Taipei Pride som samlade 123 000 deltagare, bland annat 5 000 personer från andra länder.

– Detta är Taipeis värderingar, så här införlivar Taipei progressiva västerländska värderingar i det kinesiska samhället, sade han bland annat.

Kritiken mot Ko Wen-je handlar om att han pratade om just Taipeis värderingar, inte om Taiwans.  Till saken hör också att Ko Wen-je blev vald till borgmästare som oberoende kandidat, visserligen står han politiskt närmare det liberala regeringspartiet DPP än nationalisterna i Kuomingtang. Så han är mer utsatt för kritik från båda de stora politiska partierna. Och han avser att ställa upp för omval när det är lokalval den 24 november i år.

DPP-politikern Hung Chien-i säger att talet av Ko Wen-je var sämre än väntat och antyder att han tänkte mer på sitt eget ego än på det land eller den stad som han representerar.

Wang Chih-ping från Kuomingtang ifrågasätter om Ko Wen-je över huvud taget lyckats åstadkomma något konstruktivt under sin period som borgmästare.

Här är en länk till talet av Ko We-je i Europaparlamentet.

Och är kan du läsa lite om kritiken mot hans tal.

Här är en intervju med Ko We-je, textat på engelska.

 

 

 

 

Bravo Margot Wallström!

Utrikesminister Margot Wallström uppmanar Kina att prat med Taiwan om den omstridda flygrutten i Taiwansundet.
Foto Wiktoir Nummelin / TT kod 10510

Om du nu skulle göra en googling på kombinationen ”Wallstrom” och ”M503” skulle du finna en explosion av publicitet kring Sveriges utrikesminister i kinesiskspråkiga medier.

Okej bakgrund igen: Kina har ensidigt valt att öppna en nordgående flygrutt i närheten av Taiwan. Enligt kinesiska medier rör det sig om 27 flygningar per dag. Enligt en överenskommelse från 2015 skulle en sådan åtgärd inte kunna vidtas utan att först prata med Taiwan. Och det handlar inte bara om principen om en flygrutt. Det handlar också om Taiwans säkerhet (se tidigare inlägg i samma fråga).

Nu har Margot Wallström sagt att alla parter måste involveras, alltså även Taiwan.

Det är andra gången på kort tid som jag blir positivt överraskad av utrikesministern. I december sade hon under en interpellationsdebatt uttryckte hon stöd både för Taiwan som demokrati och för att Taiwan skulle få delta i sådant internationellt samarbete som inte förutsätter att det är en stat (eftersom Sverige erkänner Folkrepubliken Kina och inte Taiwan). Och nu gör hon en markering mot Kinas ensidiga öppnande av en flyglinje.

Hennes uttalande i interpellationsdebatten irriterade Peking. Hennes ställningstagande om flyglinjen M503 kommer att irritera Peking. Och det innebär också att hon tar en risk. I Kina kan politiska beslut leda till att det blir svårare för svenska företag att exportera till Kina. Men det vore en ännu större risk att inte markera när Kina försöker sätta sig på Taiwan på det här sättet.

Här är en artikel från en engelskspråkig radiokanal i Taiwan.

Och här kan du se interpellationsdebatten mellan Caroline Szyber (KD) och Margot Wallström om Taiwan.