Förintelsen och Taiwans motsvarighet till Raoul Wallenberg

Taiwans president Tsai Ing-wen, talade på en minnesdag för Förintelsens offer som arrangerades i Taipei söndagen den 25 februari.  (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Det tyska institutet och det israeliska kontoret för handel och kulturutbyte arrangerade i söndags (25 februari) en gemensam minnesstund för att uppmärksamma Förintelsen och hedra dess offer.

President Tsai Ing-wen höll ett tal där hon framhöll att Taiwan har ett åtagande att stå för mänskliga rättigheter och bekämpa hat och diskriminering.

– Siffror säger inte allt. Sex miljoner är inte bara en siffra. Den representerar sex miljoner människors liv. Offren för Förintelsen var individer – mödrar, fäder, söner, döttrar, vänner och grannar som förlorade sina liv i ett brott som saknar motstycke i mänskligheten, sade hon bland annat.

Hon nämnde också att det i maj ska öppnas ett museum för mänskliga rättigheter, som bland annat ska samverka med institutioner i Israel och Europa.

Israels representant, Asher Yarden, var kritisk mot Taiwan på vissa punkter. Han sade bland annat att nazistiska symboler ibland dyker upp i olika sammanhang. Ett exempel var när studenter använde naziuniformer under ett evenemang.

I detta sammanhang uppmärksammades även en person som skulle kunna beskrivas som Taiwans motsvarighet till Raoul Wallenberg. Han hette Ho Feng-shan och var chef för den kinesiska legationen i Wien. När tyska trupper ockuperade Österrike omvandlades legationen till en konsulat och Ho Feng-shan blev generalkonsul.

Ho Feng-shan uppmärksammade att läget för Österrikes judar förvärrades. Och enda sättet för judar att få utresetillstånd från Nazityskland var att visa upp ett visum eller en biljett till ett annat land. Så Ho Feng-shan började utfärda visum för österrikiska judar för resa till Shanghai, trots att det egentligen krävdes något visum. Men det räckte för att judar skulle kunna lämna Österrike. Det finns lite olika uppgifter om hur många som räddades på det här sättet. Men det är dokumenterat att han skrev på 1906 visum fram till den 27 oktober 1938.

Men Ho Feng-shan agerade emot de uttryckliga order han fått från Kinas ambassadör i Berlin. Och 1940 blev han beordrad att resa tillbaka till Kina.

När Chiang Kai-sheks regim flydde undan den kommunistiska revolutionen till Taiwan så följde Ho Feng-shan med. Han verkade bland annat som Taiwans ambassadör i Egypten, Mexiko, Bolivia och Colombia. Efter pensionen flyttade han till USA, där han dog – 96 år gammal. Hans skrev en bok, ”My forty years as a diplomat” som finns att köpa på nätet. Han fick också ett erkännande av den israeliska institutionen  Yad Vashem som ”rättfärdig bland nationer”.

Här är en artikel ur Taipei Times om minneshögtiden om Förintelsen i Taipei.

Här är en länk med material om Ho Feng-shan.

Jurister i Taiwan kräver att regeringen agerar för statslösa barn

Jag fastnade för en intressant artikel Taipei Times om statslösa barn. Enligt statistik från i maj förra året så fanns 647 915 ”gästarbetare” eller ”migrantarbetare” i Taiwan. Enligt en uppgift från 2015 som jag såg, så kommer ungefär 40 procent från Indonesien, 27 procent från Vietnam och 20 procent från Filippinerna. De allra flesta är kvinnor som arbetar exempelvis med olika typer av privat omvårdnad.

Nu har stiftelsen ”Legal Aid Foundation” uppmanat regeringen att agera för att barn till migrantarbetare inte ska behöva växa upp som statslösa.

Varje år föds 700 barn till migrantarbetare i Taiwan. Och eftersom många migrantarbetare har tidsbegränsade kontrakt, så kan det bli svårt att registrera barnen som fast boende i Taiwan. Det gäller, enligt Taipei Times, ungefär en fjärdedel av de barn som föds till migrantarbetare. Och då blir det svårt att ordna allt från sjukvård till skolgång. Stiftelsen Legal Aid Foundation uppskattar att det finns omkring 1 300 statslösa barn i Taiwan.

Hittills har regeringen hanterat dessa ärenden ”fall för fall”. Men stiftelsen efterlyser mer långsiktiga regler så att föräldrarna vet vad som gäller.

– Taiwan är ett mångkulturellt samhälle och vi ska vara öppna för att acceptera människor från olika kulturer. Vi får inte blunda för detta problem, säger Lin Tsung-hsien från Legal Aid Foundation, enligt Taipei Times.

Tidningen Taiwan Sentinel publicerade för en tid sedan en längre artikel om migrantarbetarnas villkor av Jeremy Oliver från ett av universiteten i Taiwan. Han konstaterar i artikeln att det har skett en del förbättringar av gästarbetarnas villkor.

Till exempel var lagstiftningen tidigare utformad så att många gästarbetare tvingades resa hem vart tredje år, för att sedan återvända till Taiwan. Det har också skett förbättringar när det gäller rätten till betald ledighet. Men han konstaterar också att det återstår mycket att göra för att förbättra gästarbetarnas villkor.

Här är en länk till artikeln i Taipei Times om de statslösa barnen.

Här är en länk artikeln i Taiwan Sentinel.

Och här hittar du Legal Aid Foundation.

Här är en länk till en artikel från 2015 med statistik om vilka länder gästarbetarna kommer från.

Nu har även Sverige framfört kondoleanser till Taiwan

Enligt en uppdatering från utrikesdepartementet i Taipei har nu även Sverige framfört kondoleanser efter jordbävningen som drabbade Taiwan nyligen. Bland de länder som framfört kondoleanser finns flera EU-länder: Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Den uppdaterade listan på länder som framfört sitt deltagande med offren finns här.

Fegt av Sverige!

En rad länder har skickat sina kondoleanser till Taiwan med anledning av jordbävningen som enligt den senaste siffran jag sett har krävt 16 människoliv. Men varför finns inte Sverige bland de länder som har markerat sitt deltagande i sorgen?

Naturligtvis har Taiwan fått ta emot kondoleanser av länder som är ”diplomatiska allierade”, alltså de länder som har diplomatiska relationer med Taiwan (eller Republiken Kina som landet officiellt heter).

Men även en rad andra länder har hört av sig. Enligt UD på Taiwan har sammanlagt 55 länder skickat sina kondoleanser. Bland dem finns flera EU-länder, bland annat Belgien, Frankrike, Tyskland, Lettland och Litauen.

Orsaken till att Sverige inte har hört av sig är sannolikt en rädsla för att Peking skulle ta illa upp. Men denna ängslan har inte hindrat en rad av våra grannländer från att skicka kondoleanser till Taiwan.

Hela listan finns här. 

Tidningen Taipei Times har publicerat en mätning som visar att 82.9 procent av invånarna ansåg att regeringens räddningsinsatser var tillfredsställande. Och 51,2 procent ansåg att president Tsai Ing-wen skött sig bra.

Mer om den mätningen kan du läsa här. 

Jordbävningens politiska efterskalv

När detta skrivs har tio personer konstaterats avlidna efter jordbävningen som framför allt drabbade Hualien i östra Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Jordbävningar är en del av den vardag som människor i Taiwan måste handskas med. Jag besökte till exempel Taiwans högsta byggnad förra året. Där finns ett gigantiskt klot, en tyngd. Och den är till för att stabilisera byggnaden i samband med jordbävningar eller kraftiga vindar. Och om du vågar dig upp i byggnaden när det exempelvis blåser kraftigt så ser du hur det gigantiska klotet rör på sig.

Så överlag skulle jag säga att Taiwan är väl rustat för jordbävningar. Och naturligtvis spelar det också roll att Taiwan är en demokrati, där varje händelse granskas både av en kritisk press och av en politisk opposition. Vid en jordbävning med dödsoffer (tio när detta skrivs), så blir det naturligtvis en diskussion om vad som hade kunnat göras för att förhindra att byggnader rasade samman.

De byggnaders om kollapsade var kombinerade bostäder och affärskomplex. Och i flera fall ska det ha förekommit att bärande delar i de nedre delarna av byggnaderna togs bort eller försvagades för att bereda rum för just affärsverksamheten.

Ett av de förslag som nu övervägs av regeringen i Taiwan är obligatoriska kontroller av äldre byggnader och att det skapas ett system där oberoende institutioner får i uppdrag att se till att byggnader är rimligt säkra.

En annan fråga som människor i Taiwan nu påminns om är kärnkraften. Premiärminister William Lai säger att regeringen håller fast vid sin plan att avveckla landets tre kärnkraftverk senast 2025.

Och slutligen bara en liten upplysning: Jag borde naturligtvis kommenterat jordbävningen tidigare. Men jag gör den här bloggen på ”strötid”, så jag hinner inte alltid med i svängarna.

Här är en artikel i tidningen Taipei Times om läget efter jordbävningen.

Och här är en ledarkommentar i Taipei Times som bland annat berör kärnkraftverken och jordbävningsrisken.

 

Ett tal av en borgmästare som väckte en viss ilska

Taipeis borgmästare. Ko Wen-je, höll ett tal för ett 30-tal ledamöter i Europaparlamentet den 31 januari. Talet har väckt en viss vrede bland politiker i Taiwan. (AP Photo/ Chiang Ying-ying).

Den 31 januari höll Taipeis borgmästare Ko Wen-je ett tal för ett 30-tal ledamöter i Europaparlamentet, som en del i en rundresa till Europa. Han talade bland annat om att det är en del av Taipeis värderingar att acceptera olika kulturer och idéer. Han nämnde bland annat att 50 000 muslimer samlades i Taipei för att fira avslutningen av fastemånaden Ramadan och Taipei Pride som samlade 123 000 deltagare, bland annat 5 000 personer från andra länder.

– Detta är Taipeis värderingar, så här införlivar Taipei progressiva västerländska värderingar i det kinesiska samhället, sade han bland annat.

Kritiken mot Ko Wen-je handlar om att han pratade om just Taipeis värderingar, inte om Taiwans.  Till saken hör också att Ko Wen-je blev vald till borgmästare som oberoende kandidat, visserligen står han politiskt närmare det liberala regeringspartiet DPP än nationalisterna i Kuomingtang. Så han är mer utsatt för kritik från båda de stora politiska partierna. Och han avser att ställa upp för omval när det är lokalval den 24 november i år.

DPP-politikern Hung Chien-i säger att talet av Ko Wen-je var sämre än väntat och antyder att han tänkte mer på sitt eget ego än på det land eller den stad som han representerar.

Wang Chih-ping från Kuomingtang ifrågasätter om Ko Wen-je över huvud taget lyckats åstadkomma något konstruktivt under sin period som borgmästare.

Här är en länk till talet av Ko We-je i Europaparlamentet.

Och är kan du läsa lite om kritiken mot hans tal.

Här är en intervju med Ko We-je, textat på engelska.

 

 

 

 

Bravo Margot Wallström!

Utrikesminister Margot Wallström uppmanar Kina att prat med Taiwan om den omstridda flygrutten i Taiwansundet.
Foto Wiktoir Nummelin / TT kod 10510

Om du nu skulle göra en googling på kombinationen ”Wallstrom” och ”M503” skulle du finna en explosion av publicitet kring Sveriges utrikesminister i kinesiskspråkiga medier.

Okej bakgrund igen: Kina har ensidigt valt att öppna en nordgående flygrutt i närheten av Taiwan. Enligt kinesiska medier rör det sig om 27 flygningar per dag. Enligt en överenskommelse från 2015 skulle en sådan åtgärd inte kunna vidtas utan att först prata med Taiwan. Och det handlar inte bara om principen om en flygrutt. Det handlar också om Taiwans säkerhet (se tidigare inlägg i samma fråga).

Nu har Margot Wallström sagt att alla parter måste involveras, alltså även Taiwan.

Det är andra gången på kort tid som jag blir positivt överraskad av utrikesministern. I december sade hon under en interpellationsdebatt uttryckte hon stöd både för Taiwan som demokrati och för att Taiwan skulle få delta i sådant internationellt samarbete som inte förutsätter att det är en stat (eftersom Sverige erkänner Folkrepubliken Kina och inte Taiwan). Och nu gör hon en markering mot Kinas ensidiga öppnande av en flyglinje.

Hennes uttalande i interpellationsdebatten irriterade Peking. Hennes ställningstagande om flyglinjen M503 kommer att irritera Peking. Och det innebär också att hon tar en risk. I Kina kan politiska beslut leda till att det blir svårare för svenska företag att exportera till Kina. Men det vore en ännu större risk att inte markera när Kina försöker sätta sig på Taiwan på det här sättet.

Här är en artikel från en engelskspråkig radiokanal i Taiwan.

Och här kan du se interpellationsdebatten mellan Caroline Szyber (KD) och Margot Wallström om Taiwan.