Ett tal av en borgmästare som väckte en viss ilska

Taipeis borgmästare. Ko Wen-je, höll ett tal för ett 30-tal ledamöter i Europaparlamentet den 31 januari. Talet har väckt en viss vrede bland politiker i Taiwan. (AP Photo/ Chiang Ying-ying).

Den 31 januari höll Taipeis borgmästare Ko Wen-je ett tal för ett 30-tal ledamöter i Europaparlamentet, som en del i en rundresa till Europa. Han talade bland annat om att det är en del av Taipeis värderingar att acceptera olika kulturer och idéer. Han nämnde bland annat att 50 000 muslimer samlades i Taipei för att fira avslutningen av fastemånaden Ramadan och Taipei Pride som samlade 123 000 deltagare, bland annat 5 000 personer från andra länder.

– Detta är Taipeis värderingar, så här införlivar Taipei progressiva västerländska värderingar i det kinesiska samhället, sade han bland annat.

Kritiken mot Ko Wen-je handlar om att han pratade om just Taipeis värderingar, inte om Taiwans.  Till saken hör också att Ko Wen-je blev vald till borgmästare som oberoende kandidat, visserligen står han politiskt närmare det liberala regeringspartiet DPP än nationalisterna i Kuomingtang. Så han är mer utsatt för kritik från båda de stora politiska partierna. Och han avser att ställa upp för omval när det är lokalval den 24 november i år.

DPP-politikern Hung Chien-i säger att talet av Ko Wen-je var sämre än väntat och antyder att han tänkte mer på sitt eget ego än på det land eller den stad som han representerar.

Wang Chih-ping från Kuomingtang ifrågasätter om Ko Wen-je över huvud taget lyckats åstadkomma något konstruktivt under sin period som borgmästare.

Här är en länk till talet av Ko We-je i Europaparlamentet.

Och är kan du läsa lite om kritiken mot hans tal.

Här är en intervju med Ko We-je, textat på engelska.

 

 

 

 

Publicerat av